• B

  Bachelor Degree

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT ANABİLİM DALI

 • M

  Master

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

 • D

  Doctorate

Articles Published in International Refereed Journals:


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1. Kızıldağ, Y., İzgi, Ç. (2017) Göçle Gelen Ailelerin ve Çocuklarının Eğitim-Öğrenim Hakkı ve Sorunları. 1.ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ YÖNETİM, EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ KAYES 2017, 12-14 Ekim, Avşar Yerleşkesi, K.Maraş/ TÜRKİYE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2. İzgi. Ç., Taş, S. (2019) Türkiye' de Elektronik Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 3. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ 20-22 Aralık, Van/ TÜRKİYE, p152. (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum).

3. İzgi, Ç. (2019) Türkiye' de Sıcak Paranın Ekonomik Krizler Üzerindeki Etkisi (1990-2009 Dönemi), 3. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ 20-22 Aralık, Van/ TÜRKİYE, p155. (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum).


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

1. MİKRO EKONOMİ, 2019-2020

2. TEMEL HUKUK, 2019-2020

3. İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ, 2019-2020

4. YANMA VE YANGIN BİLGİSİ, 2019-2020

5. PATLAYICI VE PARLAYICI MADDELER, 2019-2020

6. İTFAİYE ARAÇ VE EKİPMAN BİLGİSİ-I, 2019-2020