Email Phone
04762230010 | 3139
Academic Links Social Links
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2005
  Bachelor Degree

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2020
  Doctorate

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR)/

  Tez Adı: 6. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİ VE DERSE KARŞI TUTUMUNA ETKİSİ
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015
  Master

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Sara Gürbüz Özeren’xxin eserlerinde aktarılan değerler
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Sara Gürbüz Özeren’xxin Eserlerinde Aktarılan Değerler National Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16
Mümtaz Zeki Taşkın’xxın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler International Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 10
KİTAPLAŞTIRILAN ÇİZGİ YAYINLARIN EĞİTSELLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME National Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 29
KİBRİTÇİ KIZ VE ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSU MASALLARININ ÇOCUK EĞİTİMİNE VE DEĞER EĞİTİMİNE KATKISI International Route Educational and Social Science Journal 5 30
YUNUS EMRE TİYATRO ESERİNİN YAPI VE MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELENMESİ International the Journal of Academic Social Sciences 72 72
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre Hazırlanan Öğretim Programlarında Değerler: Türkçe DersiÖrneği International 6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARIVE ÖĞRETİM KONGRESİ 11.10.2018
Şiirde Metafor Kullanımı: Şermin ve Metafor International III. Congress of International Applied Social Sciences 04.05.2019
2002-2006-2013 Values In Preschool Education Programs International 6th International Early Childhood Education Congress 02.10.2019
MUSTAFA ORAKÇI’NIN BİYOGRAFİK ESERLERİNDEN ÇOCUKLARA İLETİLER: ÜNLÜLERLE BİR GÜN SETLERİ International XII.International Congress of Educational Research 25.04.2019
6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI METİNLERİNİN TEMA VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI International AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 02.05.2019
Kibritçi Kız ve Çirkin Ördek Yavrusu Masallarının Çocuk eğitimine ve Değer eğitimine katkısı International VII.International Congress of Educational Research 28.05.2015
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ International 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 09.03.2018
MÜMTAZ ZEKİ TAŞKIN’IN TİYATRO ESERLERİNDE AKTARILAN DEĞERLER International 1.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 09.03.2018
Değer Aktarımında Küçük Prens Kitabı International International Conference on Social Sciences – ICOSSCappadocia 16.04.2018
Kitaplaştırılan Çizgi Yayınların Eğitselliği Üzerine Bir İnceleme International International Conference on Social Sciences – ICOSS Cappadocia 16.04.2018
Değer Aktarımında Tevfik Fikret ve Şermin International 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 18.04.2018
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2014-2015 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Associate
2014-2015 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Associate
2014-2015 Mesleki İngilizce Associate
2014-2015 Çocuk ve Drama Associate
2014-2015 Çocuk Beslenmesi Associate
2014-2015 Meslek Etiği Associate
2015-2016 ÇOCUK VE DRAMA Associate
2016-2017 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-II Associate
2018-2019 AİLE EĞİTİMİ Associate
2019-2020 Sanat Etkinliklerini İzleme Associate
2019-2020 ÇOCUK VE DRAMA Associate
2019-2020 değer eğitimi Associate
2019-2020 Çocuk ve Oyun Associate
2019-2020 AİLE EĞİTİMİ Associate
2019-2020 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Associate
2018-2019 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Associate
2018-2019 DEĞER EĞİTİMİ Associate
2018-2019 ÇOCUK VE DRAMA Associate
2013-2014 çocuk edebiyatı ve medya Associate
2013-2014 Çocuk ve Drama Associate
2013-2014 AİLE EĞİTİMİ Associate
2011-2012 AİLE EĞİTİMİ Associate
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2017 Bölüm Başkanı Iğdir Vocational School Of Health Services 2018