Email Phone
+90 476 - 223 0010 | 5078
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

 • M

  Master

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı

 • D

  Doctorate

  Atatürk Üniversitesi SBE İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Articles Published in International Refereed Journals:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. İHRACATA DAYALI BÜYÜMEYE YAKINSAMA TEMELİNDE KANITLAR TRA BÖLGESİ ÖRNEĞİ, Turan-Sam, Cilt 8, Sayı 32, 2016
2. EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 2016
3. Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma, Social Science Research Journal, Cilt 5, Sayı 4, 2016
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. The Places of Foreign Trade Composition between Turkey and Azerbaijan of Speech “One Nation Two States”, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
2. AMERİKAN RÜYASI MI? KÂBUSU MU?: KIRILGAN EKONOMİLERDE PARA ARZI DEĞİŞİMİNE ABD’NİN ETKİSİ, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, 20.05.2017
3. FİNANSAL KRİZLER GÖLGESİNDE DEVLETİN EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries, 17.05.2016
4. SEKTÖRLER ARASI GEÇİŞKENLİK VE ÜÇ SEKTÖR TEORİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR, 17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu, 02.06.2016
5. EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, 14.07.2016
6. Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz, uluslararası avrasya ekonomileri konferansı, 29.08.2016
7. LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİKLERİNİN TÜRKİYE DEKİ SEYRİ VE TRA BÖLGESİ ÖZELİNDE BİRDEĞERLENDİRME, II. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 20.10.2016

Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations: