Email Phone
+90.476.223 0010 | 4445
Academic Links Social Links
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2002
  Bachelor Degree

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2006
  Master

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Peynir üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması amacıyla kapari (capparis spinoza) bitkisinin kapsüllerinden proteaz enziminin saflaştırılması ve tanımlanması
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Doctorate

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Çipura (Sparus aurata) balığının karaciğer, solungaç ve böbrek dokularından karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması, karakterizsayonu ve bazı metal iyonarının enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
The In Vıtro Impacts of Some Plant Extracts on Carbonic Anhydrase I, II andParaoxonase-1 National Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 47 1
Kimyasal ve Elle Meyve Seyreltme Uygulamalarının Bazı Elma Çeşitlerinde Polifenol Oksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi National Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 2
Impact of antibacterial drugs on human serum paraoxonase 1 hPON1 activity an in vitro study International Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
The toxicological impacts of some heavy metals on carbonic anhydrase from gilthead sea bream Sparus aurata gills International ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 39 2
A facile immobilization of polyphenol oxidase enzyme on graphene oxide and reduced graphene oxide thin films: An insight into in-vitro activity measurements and characterization International Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 562
Preparation of bio-electrodes via Langmuir-Blodgett technique for pharmaceutical and waste industries and their biosensor application International COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 583
Iğdır İlinin Yerel Üzümü Kırmızı Kişmişi (Vitis vinifera L.) Çeşidinden Polifenol Oksidazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu National Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Alıç (Crataegus monogyna) meyvesinden polifenol oksidaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu National Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
IMMOBILIZATION OF POLYPHENOL OXIDASE ENZYMEON NEW MATRIX ANTIMONY DOPED TIN OXIDE(SnO2:Sb) THIN FILM International FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 7
Carbonic anhydrase activity from the gilthead sea bream Sparus aurata liver The toxicological effects of heavy metals International ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 36
Changes on carbonic anhydrase activity from rainbow trout Oncorhynchus mykiss muscle and gene expression of Hsp70 in the presence of some metals International Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 36 5
Cysteine Protease Capparin from Capsules of Caper Capparis spinosa International FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 46 3
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Inhibition Effects of Zinc (Zn2), Lead (Pb2), and Silver (Ag) Ions on Carbonic Anhydrase from Whiting Gills International 2nd Eurasia Biochemical Approaches Technologies (2. EBAT) Congress 26.10.2019
Purification and Characterization of Carbonic Anhydrase from Anchovy Gills and Investigation of Inhibition Effects of Some Heavy Metal Ions on the Enzyme Activity International 2nd Eurasia Biochemical Approaches Technologies (2. EBAT) Congress 26.10.2019
Lepista personata MANTARININ BAZI ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ International I. İnternational Iğdır Congress on multidisciplinary Studies 06.11.2018
Characterization of Polyphenol Oxidase from Hawthorn (Crataegus monogyna) International II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. (Poster Sunum) 09.10.2017
Tirozinazın SnO2: Sb İnce Filmine İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu”. International 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies. Sözlü Sunum. 06.11.2018
Polifenoloksidaz (PFO) Enziminin Iğdır Mahalli Üzümünün El Hakkı Necefali Çeşidinden Saflaştırlması, Karakterizasyonu ve Üzümün Antioksidan Aktivitesinin Tayini International 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
“Iğdır Ağşeftali ve Zeferan Şeftalilerinin (Prunus persica L.) Antioksidan Aktivitesinin Tayini International . International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Determination of Antioxidant Properties and Polyphenol Oxidase Actvity of Kirmizi Kismisi Grape (Vitis vinifera L.), International I International Congress of The Turkic World on Health and Natural Sciences 21.04.2019
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application International International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26.04.2018
The Partial Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase in Ancient Grape Kirmizi Kismis Cultivar (Vitis vinifera L.) Grown in Iğdır Province International II. International Iğdır Symposium Iğdır 09.10.2017
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization International INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTORMATERIALS AND DEVICES (ICSMD-2017) 17.08.2017
Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by FRAP and CUPRAC Methods International International Biochemistry Congress 19.09.2017
Çipura Sparus Aurata Balığının Karaciğer Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi National Kromotgrafi Kongresi 07.09.2011
Purification and Some Kinetic Properties Of Carbonic Anhydrase From Gilthead Sparus Aurata Sea Bream Gills and Metal İnhibition National Kromatografi Kongresi 19.06.2013
The Impact Of Antibacterial Drugs On PON1 Activity And Cardiovascular Diseases National I.İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi 29.03.2013
İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri ve Serum Paraoksonaz1 Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Bitki Ekstaktlarının İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi National Kromatografi Kongresi 19.06.2013
Changes on Carbonic Anhydrase Activity from Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Muscle and Gene Expression of Hsp70 In The Presence of Some Metals International The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase 11.04.2012
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2013 Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve mezgit (Merlangius merlangus euxinus) balıklarının solungaç dokularından karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı metal iyonlarının enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi NURAN ARSLAN Master Completed
2018 Ağşeftali'sinden (Prunus persica L.) polifenol oksidazın saflaştırılması, immobilizasyonu ve karakterizasyonu AYŞE TÜRKHAN Doctorate Completed
2019 Polifenol oksidaz enziminin Iğdır kırmızı kişmiş üzümünden (Vitis Vinifera L.) afinite kromotografisi ile saflaştırılması, karakterizasyonu ve inhibisyonu OGÜN BAĞCI Master Completed
2019 Iğdır Ağşeftali ve Zeferan şeftalisinin (Prunus persica L.) antioksidan ve radikal giderme aktivitelerinin belirlenmesi NESRİN GÜNGÖR Master Completed
2019 Zeferan şeftalisinden (Prunus persica L.) polifenol oksidaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve inhibisyonu EDA SARIDAĞ Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2012-2013 Lipit Metabolizması ve Bozuklukları Master
2012-2013 Proteinlerin Biyokimyası Master
2012-2013 Karbonhidratların Biyokimyası Master
2011-2012 Genel Kimya II Bachelor Degree
2013-2014 Genel Kimya II Bachelor Degree
2012-2013 Genel Kimya II Bachelor Degree
2012-2013 Genel Kimya I Bachelor Degree
2013-2014 Genel Kimya I Bachelor Degree
2012-2013 Gıda Biyokimyası Bachelor Degree
2012-2013 Gıda Katkı Maddeleri Bachelor Degree
2011-2012 Bitki Biyokimyası Bachelor Degree
2012-2013 Fizikokimya Bachelor Degree
2011-2012 Kimyasal Tepkime Mühendisliği Bachelor Degree
2012-2013 Kimyasal Tepkime Mühendisliği Bachelor Degree
2012-2013 Mesleki İngilizce Bachelor Degree
2013-2014 Analitik Kimya Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Polifenol Oksidazın Türk Yeşil Kiline immobilizasyonu, Karakterizasyonu ve Fenol Giderimi için Kullanımı Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ak ve Zeferan Şeftalilerinin (Prunus Persica L.) Antioksidan Kapasitelerinin ve Bazı Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Tayini Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Ortak Laboratuvarında Enzim Çalışmalarının Altyapısının Oluşturulması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kağızman Uzun Elmasından Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Kimyagerler Derneği Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2012 Bölüm Başkanı Faculty of Engineering