• B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Bachelor Degree

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2005
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Erzurum merkez ilçede 200 gramlık bir ekmeğin üretim maliyeti ve pazarlama marjının tespiti üzerine bir araştırma
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: TRA1 düzey 2 bölgesinde destek ve teşvik alan süt sığırcılığı işletmelerinin ekonomik analizi
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Ağrı İli Merkez İlçe Tarim Arazilerinde Kapitalizasyon OranınınTespiti International Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 33 2
DEVLET DESTEKLEMELERİNDEN FAYDALANAN SÜT SIĞIRCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN ÜRETİM DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT İLLERİ ÖRNEĞİ International Tarım Ekonomisi Dergisi 21 1
Economic analysis and marketing margin of pistachios in Turkey International Bulletin of the National Research Centre 43 1
Erzurum ilinde taze fasulye üretim maliyeti International Mediterranean Agricultural Sciences 31 3
Erzurum İlinde Taze Fasulye Üretimi Yapan İşletmelerin Karlılık Analizi ve Pazarlama Yapısı International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 2
Iğdır’da Mikro Kredi Kullanımının Kadınlar Üzerindeki Etkileri International Euroasıa Journal Of Socıal Scıences Humanıtıes Internetional Indexed Refereed
TRA1Düzey2 bölgesinde destek ve teşvi alan süt sığırcılığı işletmelerinde süt üretim maliiyeti ve karlılık durumu International tarım ekonomisi araştırmaları dergisi 2 1
Türkiye Sarımsak Piyasasının Ekonomik Analizi National alınteri 1 28(B)
Paper Title Scope: Event Name: Year:
DETERMINING THE MARKET SHARES OF THEAPPLES WİTH THE REGION OF ORIGIN MAXIMIZINGTOTAL UTILITY: CASE OF TRA1 REGION International UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
WILLINGNESS TO PAY FOR THE APPLES WİTH THEREGION OF ORIGIN MAXIMIZING CONSUMERS’TOTAL UTILITY: CASE OF TRA1 REGION International UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
SENSORY QUALITY ATTRIBUTES AFFECTINGCONSUMERS’ APPLE PURCHASE PATTERNS: CASE OFTRA1 REGION International UMTEB-VI. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Türkiye’de Antep Fıstığı, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR(1)-BEKK GARCH Modeli ile Tahmin Edilmesi International International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Türkiye’de Fındık, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın Belirlenmesi: VECM BEKK MGARCH Yaklaşımı International International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Türkiye Broiler (Etlik Piliç) Sektörünün Durumu ve Sektörün Trend Analizi International III. IBANESS Kongreler Serisi 04.03.2017
Ağrı İli Merkez İlçede Tarım Arazilerinde Kapitalizasyon Oranının Tespiti International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Erzurum İlinde Taze Fasulye Üretimi Yapan İşletmelerin Karlılık Analizi ve Pazarlama Yapısı International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Determination of Factors Affecting Eggs Consumption of Consumers: The Case of Erzurum Province International ‘II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017)’ in 9-11 October, Iğdır-Turkey 09.10.2017
Analysis of the Factors Affecting Participation to Training Activities of RuralWomen: Case of Erzurum Province International ‘II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017)’ in 9-11 October, Iğdır-Turkey 09.10.2017
TRA1 DÜZEY2 BÖLGESİNDE DEVLET TEŞVİK VE DESTEKLERİNDEN FAYDALANAN SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN SERMAYE DURUMUNUN İNCELENMESİ International XII tarım ekonomisis kongresi 25.05.2016
TRA1 BÖLGESİNDE SÜT ÜRETİM DÜZEYİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLERİN STOKASTİK SINIR MODELİ VE KESİR LOGİT PROBİT MODELLERİ YARDIMI İLE BELİRLENMESİ International XII tarım ekonomsisi kongresi 25.05.2016
erzurum merkez ilçede 200 gram bir ekmeğin üretim maliyeti ve pazarlama marjının belirlenmesi üzerine bir araştırma International türkiyeVI tarım ekonomsi kongresi 16.09.2004
Et ve Et Ürünleri Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizminin Belirlenmesi Erzurum İli Örneği National tarım ekonomisi kongresi 03.09.2014
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2018 Iğdır'da mikro kredi kullanımının kadınlar üzerindeki etkileri HİLAL YILMAZ Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 FAYDA MASRAF ANALİZİ Master
2019-2020 FAYDA MASRAF ANALİZİ Master
2019-2020 TARIMSAL FİNANSMAN Bachelor Degree
2019-2020 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Bachelor Degree
2019-2020 MİKRO EKONOMİ Bachelor Degree
2019-2020 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Bachelor Degree
2016-2017 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Master
2018-2019 ÜRETİM TÜKETİM EKONOMİSİ Master
2018-2019 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Bachelor Degree
2018-2019 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Bachelor Degree
2018-2019 ÜRETİM EKONOMİSİ Bachelor Degree
2018-2019 MİKRO EKONOMİ Bachelor Degree
2018-2019 HAYVANCILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ Bachelor Degree
2018-2019 TARIMSAL FİNANSMAN Bachelor Degree
2018-2019 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Bachelor Degree
2018-2019 TARIMSAL SİGORTACILIK Bachelor Degree
2018-2019 FAYDA MASRAF ANALİZİ Master
2017-2018 ÜRETİM TÜKETİM EKONOMİSİ Master
2017-2018 FAYDA MASRAF ANALİZİ Master
2016-2017 ÜRETİM EKONOMİSİ Master
2016-2017 FAYDA MASRAF ANALİZİ Master
2017-2018 TARIM İŞLETMELRİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Bachelor Degree
2017-2018 ÜRETİM EKONOMİSİ Bachelor Degree
2017-2018 DOĞAL KAYBNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Bachelor Degree
2017-2018 TARIMSAL FİNANSMAN Bachelor Degree
2017-2018 HAYVANCILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ Bachelor Degree
2017-2018 MİKRO EKONOMİ Bachelor Degree
2017-2018 GIDA İŞETMECİLİĞİ Bachelor Degree
2016-2017 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Bachelor Degree
2016-2017 DOĞAL KAYNAKLAR EV ÇEVRE EKONOMİSİ Bachelor Degree
2016-2017 GENEL EKONOMİ Bachelor Degree
2016-2017 MİKRO EKONOMİ Bachelor Degree
2016-2017 HAYVANCILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ Bachelor Degree
2016-2017 TARIMSAL FİNANSMAN Bachelor Degree
2016-2017 TARIM EKONOMİSİ Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Iğdır İlinde İçme Suyu Tüketiminde Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde Bitkisel Ürünlerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Eczacıların Girişimcilik Eğilimleri ile İnsan Kaynakları Uygulamalarının Belirlenmesinde Eczacılık Fakültelerinde Verilen Eğitimin Rolü: 13. Bölge Eczacı Odası Örneği Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2018 Dekan Yardımcısı Iğdır Faculty of Agriculture 2020