Email Phone
04762230010 | 7620
Academic Links Social Links
 • M

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Hz. peygamber’xxin hanımlarından Ümmü Habibe’xxnin hayatı, kişiliği ve islam tarihi’xxndeki yeri
 • B

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Bachelor Degree

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2020
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: CAHİLİYE’xxDEN iSLAMİYETE GEÇİŞTE KADININ İNANÇ DÜNYASI VE İBADET HAYATI
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Sıffin Savaşı: Kardeşliğin Sonu, Fitnenin Başlangıcı National Derin Tarih (Dört Halife Özel Sayısı) 14
Cahiliye’den İslam’a Kadınların Kazanımları Açısından Bir Karşılaştırma National Derin Tarih
Asr-ı Saadette Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri International İslami Araştırmalar Dergisi 29 1
Müşriklik ve Müslümanlıkta İbadet National Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11
Hz. Peygamber’in Cariyesi Mariye National Siyer Araştırmaları Dergisi 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Hz. Ali’nin Kabrinin Yeri National Hz. Ali Sempozyumu 03.10.2019
İbn Hazm’ın Güvercin Gerdanlığı Eserinde Cariyeler (The Concubines in Dove s Neckring (Tawq al Hamamah) by İbn Hazm) International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Model Kadın Olarak Resulullah’ın Eşleri (İsraftan Kaçınma, Kanaat ve Sadaka Özelinde) International Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu 26.04.2018
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2018 Siyer Yıllığı-I Arap Savaşlarında Kadın Bölüm(ler)
2019 Peygamber Evinin Hanımları- Hz. Ümmü Habibe Tümü
2019 Peygamber Evinin Hanımları Hz. Mariye Bölüm(ler)
2019 Peygamber Evinin Hanımları Hz. Sevde Bölüm(ler)
2017 Müminlerin Anneleri (Sevde bt. Zem’a) Sevde bt. Zem’a Bölüm(ler)
2017 Müminlerin Anneleri (Ümmü Habibe) Ümmü Habibe Bölüm(ler)
2017 Müminlerin Anneleri (Mariye bt. Şe’mun) Mariye bt. Şe’mun Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
İSLAM TARİHÇİLERİ DERNEĞİ Üye
Date Task Unit: Expiration Date: