Email Phone
| 4080
Academic Links Social Links
 • M

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2012
  Master

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Tokat ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L.)çeşitlerinin adaptasyon yeteneklerinin belirlenmesi
 • B

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Bachelor Degree

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Microsatellite Distribution and Densities in Promoter and Gene Body Entities of Some Plant Genes International Journal of Scientific and Engineering Research 4 11
Descriptive Statistics and PIC Values of Genomic- and Transcriptomic-Microsatellites in Several Plant Species International Journal of Scientific and Engineering Research 4 11
Genetic characterization of some commercial cotton varieties using Td DAMD PCR markers International Journal of Scientific and Engineering Research 3 4
Exonic and Intronic DNA Methylation Differences in a Fiber Specific Gene of Pima Cotton Gossypium barbadense L International Journal of Scientific and Engineering Research 3 4
Bisulfite Primer Pairs for Analysis of Cotton Gossypium spp DNA Methylation International Journal of Scientific and Engineering Research 3 3
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Genic Microsatellite Primer Pairs in Ipomea batatas (L.) Lam.(Convolvulaceae) International VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congress 22.12.2017
Application of Single Primer Amplification Reaction (SPAR) Markers in Fingerprinting Studies of Aromatic Plants International I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants 10.05.2017
Development of Microsatellite Markers for The World’xxs Most Expensive Spice Saffron International I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants 10.05.2017
Cross-Genera Transferability of Chloroplast Microsatellite Markers in The Genera of Lamiaceae International I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants 10.05.2017
Investigating the Role of DNA Methylation for Hybrid Vigor (Heterosis) in Maize International VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congress 22.12.2017
Comparison of Bisulfite Sequencing and Whole Genome Bisulfite Sequencing for Epigenetic Research in Plants International VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congress 22.12.2017
A set of Multiplex Panel of Microsatellite Markers for Economical and Rapid Molecular Characterization of Maize Varieties International VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congress 22.12.2017
Dominant and Codominant Scoring of Microsatellite Markers Affect Spatial Relationships among CottonVarieties International VI. International Molecular Biology and Biotechnology Congrees 22.12.2017
Cleaved minisatellite locus CML markers for fingerprinting of cotton cultivars grown in Turkey International FEBS 03.09.2016
Hibritten ebeveyn hatlar için ters ıslah International II. Uluslararası Bitki Islahı Proje Pazarı 08.10.2016
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2012 Tokat ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L.)çeşitlerinin adaptasyon yeteneklerinin belirlenmesi EMİNE UYGUR Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
Project Title Task: Type:
Bazı bitki gruplarında CG CHG CHH metilasyon düzeyleri ve epigenetik sonuçları üzerine bir araştırma in silico ve in vitro çalışmalar Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date: