Email Phone
04762230010 | 3211
Academic Links Social Links
 • D

  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2018
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Hamurpet (Akdoğan), Haçlı ve Nazik göllerinin ornitolojik potansiyeli ve habitat yapısının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak modellemesinin yapılması
 • M

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Dönemeç (Engil) deltasının ornitolojik potansiyeli ve kullanım alanlarının coğrafik bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak belirlenmesi
 • B

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Bachelor Degree

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Avifauna and Important Bird Areas (IBA) of Elazığ Province International Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 1
Application of Regression Models in Bird Population Data: An Example of Haçlı Lake International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 2
NONLINEAR REGRESSION APPLICATIONS IN MODELING OVER-DISPERSION OF BIRD POPULATIONS International Journal of Animal and Plant Sciences 30 2
Bayburt (Türkiye) İli Kuşlari ve Sulak Alan Potansiyeli National Doğu Fen Bilimleri Dergisi 2 1
Determination Of Ornithological Richness Of Erçek Lake, Dönemeç And Bendimahi Deltas (Van/Turkey) In Winter Season And Mapping With Geographic Information System International nternational Journal of Scientific Technology Research 6 4
Batman İli Ornitofaunası National Doğu Fen Bilimleri Dergisi 1 2
Determining the Seasonal Ornithological Potential of the Dönemeç(Engil) Delta and Generate the Digital Maps Using GeographicalInformation Systems (GIS) International Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 7 3
Dönemeç Deltası’ndaki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binom Regresyon Modelinin Uygulanması International Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 28 1
Determination of metals and selenium concentrations in feather of Armenian gull (Larus armenicus) living in Van Lake Basin, Turkey International APPLIED ECOLOGY AND ENVİROMENTAL RESEARCH 16 4
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Dönemeç (Engil) Deltası’xxnın Ornitolojik Potansiyeli ve Kullanım Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi National III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi 23.10.2013
BATMIŞ (CİL) GÖLÜ’NÜN ORNİTOLOJİK POTANSİYELİ VEPROBLEMLERİ National Ekoloji Sempozyumu 02.05.2013
Ornitofestival ve Ornitoturizim Etkinliklerinin Sulak Alan Korumasına Katkısınının “I. DoğununKanatları Erçek Gölü Flamingo Festivali – Van” Örneğinde Ġrdelenmesi National II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi 22.06.2011
Modeling Overdispersed Count Data: An Applications on BirdPopulations on the Dönemeç Delta, Van/TURKEY International 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES INNATURAL AND APPLIED SCIENCES 18.04.2017
IDENTIFICATION OF THE DAILY DISPLACEMENT ACTIVITIES OF WHOOPER SWAN (CYGNUS CYGNUS) WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) IN LAKE VAN International 5th International Eurasian Ornithology Congress 10.05.2016
DETECTION OF THE MIDWINTER WATER BIRD DISTRIBUTION IN ERÇEK LAKE, DÖNEMEÇ AND BENDIMAHI DELTAS WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM National 5th International Eurasian Ornithology Congress 10.05.2016
Kuş populasyon verileri üzerine regresyon modelleri uygulamasi: Haçli Gölü örneği International AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 25.08.2018
Akdoğan Gölü’ündeki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binomial Regresyon Uygulanması International AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 25.08.2018
Analysing Mid-Winter Waterfowl Counts Using Zero Inflated Regression Models International 10th International Animal Science Conference 25.10.2018
Avian migration phenology, population size and climate change in Van Lake Basin International VI. International Symposium on Ecology and Enviromental Problems 17.11.2011
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Uygulamalı Coğrafi Bilgi Sistemleri Associate
2019-2020 Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik İlişkisi Master
2019-2020 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Associate
2019-2020 Türkiye Kuşları Master
Project Title Task: Type:
Bioecological Investigation of Doğu Beyazıt Reeds (Turkey-Ağrı) Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinin Sulakalan Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi ve Korunmasına Yönelik Araştırmalar Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
154 kv Adapazarı Res Tm- Pamukova Tm Elektrik Enerjisi İletim Hattı’ (Ornitoloji Raporu-İlkbahar Gözlemi) (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Daire Başkanlığı) Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Erzincan İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi ( T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Elazığ İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi ( T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Bayburt İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi ( T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Bingöl İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi ( T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Uzman Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Batman İli Karasal Biyolojik Çeşitlilik ve İç Su ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi (Omurgasız Hayvanlar). Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü KUŞ BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ