• B

  Bachelor Degree

  Atatürk Üniversitesi-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik-2008

 • M

  Master

  Atatürk Üniversitesi-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik-2015

 • D

  Doctorate

  Atatürk Üniversitesi-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik-2017 (Devam ediyor)

Articles Published in International Refereed Journals:

Aras, E., Alver, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 30, pp. (1313-1341).


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1-ALVER,B., DİLEKMEN,M., SEÇER,İ., KODAN,S., ARAS,E., KILIÇ, Ş.D.  “Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık ile Güvengenlik, Sosyal Destek ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Internatonal Counselıng And Educatıon Conference. 2-4 Mayıs 2013 İstanbul/ Türkiye. ICEC-2013.(Sözlü bildiri) 

2-ARAS,E., ALVER, B. “Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyo-Ekonomik Düzeyleri ve Algıladıkları Anne-Baba Tutumları İle Uyumları Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi”. Internatıonal Congress of Eurasıan  Socıal Scıences. 6-8 Nisan 2017 , Alanya/Antalya(Sözlü bildiri)

3-PEKER,A., ARAS,E., İŞCİ,N. "Ergenlerin Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları". Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. 27-28 Ekim 2017 , Sivas/Türkiye.  (Sözlü Bildiri)

4- ARAS, E., PEKER, A., YALÇIN, Ü, R. Yalnızlık, Dürtüsellik ve Problemli İnternet Kullanımı arasındaki İlişkiler, 27-30 Nisan 2018. X. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir/ Türkiye (Sözlü Bildiri).

5-PEKER, A., ARAS, E. Psikolojik Danışmanların Rehberlik yönetmeliğine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. 25-27 Ekim. 2018. 20.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Samsun/Türkiye (Tam Metin Bildiri)

 

Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

1- ARAS, E., ''Özel Sorunları Olan Çocuklar'', in: Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Ed: Fırat M. ve Kaya Bağdaş Ç., Eğiten Kitap Yay. Ankara. pp. 47-65,  978-605-2234-92-1 (2018)

Directed Doctoral Dissertations:

Bulunmamaktadır.


Directed Master Dissertations:

Bulunmamaktadır.

Psikolojiye Giriş

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Rehberlik

Kişilerarası İlişkiler

İletişim

Özel Eğitim I-II

Özel Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme

Kaynaştırma Eğitimi

Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-I

Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-II

Kişisel Gelişim

Davranış Yönetimi

Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü

Sağlık Psikolojisi

Geriatrik psikiyatri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Davranış Bilimleri

Eğitim Bilimine Giriş (Lisans) 2018-2019

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişimi(Lisans) 2019-2020

ARAS, E., Toplumsal Cinsiyet Eğitimi, Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi, AB Birliği, Iğdır Üniversitesi, Iğdır Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle, Temmuz 2017 (Iğdır).

Bulunmamaktadır.

1-Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği-2015( Devam Ediyor)

Tuzluca MYO Müdür Yardımcılığı (2013-2014) Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Mevlana Koordinatörü (2013-2015) Tuzluca MYO Müdür Yardımcılığı (2012-2013) Madde Bağımlılığı ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Üyeliği(2013-2015) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı (2016-2018)