Email Phone
04762230010 | 5075
Academic Links Social Links
 • B

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ

  2007 - 2011
  Bachelor Degree

  İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME PR./

  Tez Adı:
 • D

  HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

  Tez Adı: Girişimciliğin ilk aşamasında finansman temin yolları ve finansman temininde karşılaşılan sorunlar: Gaziantep ilinde bir uygulama
 • M

  HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Otel işletmelerinde sosyal güvenlik haklarının uygulanma düzeyinin personeller tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracı Rolü National Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 20
Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarına İlişkin Değerlendirmeleri:Gaziantep Örneği National Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2 1
Takım Çalışması ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörlerin Ölçülmesi: Gaziantep Üniversitesinde Bir Uygulama, International Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Theoretıcal Approach To Online Marketing International Internatıonal Journal Of Computers Technology 1 14
Contrıbutory Factors of College Students’ Fast- Food Preferences and an Implementatıon in Gaziantep International Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 43
A Theoretıcal Approach To Customer Relationshıp Management and Communication International Global Journal Of Management And Business Research: Admınıstration And Management 15 3
A Study On The Assessment Of Socıal Securıty Practıces By The Personnel At The Hotels in Gaziantep International International Journal of Humanities and Social Science 4 3
Girişimciliğin İlk Aşamasında Girişimcilerin Finansman Temininde Karşılaştıkları Sorunların MAXQDA ile Değerlendirilmesi: Gaziantep Örneği. International Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 43
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Turizm İşletmelerinde Örgütsel Etik İkliminin Stajyer Çalışanların Örgütsel Bağlılığı ve Örgütsel Güveni Üzerindeki Etkisi International I. Uluslararası Etik Araştırmaları Sempozyumu 09.05.2018
DİJİTALLEŞME IŞIĞINDA MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ International UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VETEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
İŞLETMELERDE MUHASEBE ORGANİZASYONU VE ELEKTRONİKDÖNÜŞÜM International UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VETEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
A Study on Continuity and Development of International Management and Organization Literature in Academic Areas: An Analysis of Content on Studies in Organizational Behaviour Literature International 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 27.10.2017
Ağrı İli’nde Bulunan İshak Paşa Sarayı’nın Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi International II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 07.11.2018
Yeni Bir KOSGEB Girişimcilik Destek Modeli Önerisi: Iğdır İli Örneği International Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
Y ve M Kuşaklarının İnternet Girişimciliği Niyetlerinin Ölçülmesi: Iğdır Üniversitesi Örneği International Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
TÜRKİYE’DE AKADEMİK YAZINDA ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİNİN YERİNİN MAXQDA PROGRAMI İLE ANALİZİ International Uluslararası 21. Finans Sempozyumu 18.10.2017
Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Bir Araştırma National 16. Ulusal Turizm Kongresi 18.11.2015
Gaziantep’teki Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Hizmet Alan Müşterilerin Şikayetlerinin MAXODA İle Belirlenmesi: TripAdvisor Örneği International VI. Ulusal II. ULUSLARARASI Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 17.04.2017
Determining Job Advertisements Related to Bussineses by Content Analysis International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2020 Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama Endüstri 4.0 Farkındalığı ve Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Bölüm(ler)
2020 Ağırlama İşletmelerinde Girişimcilik ve İnovasyon: Endüstri 4.0 Perspektifinde Bir Uygulama Endüstri 4.0 Farkındalığı ve Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Bölüm(ler)
2019 İşletmecilikte Yeni Trend ve Seçilmiş Konular Nobel Ödülü Alan İktisatçıların Bibliyometrik Analizi Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2017-2018 İşletme Yönetimi Bachelor Degree
2017-2018 Girişimcilik Bachelor Degree
2017-2018 İşletme Bilimine Giriş Bachelor Degree
2017-2018 Pazarlama Araştırmaları Bachelor Degree
2017-2018 Pazarlama İlkeleri Bachelor Degree
2016-2017 Girişimcilik Associate
2015-2016 Girişimcilik Associate
2015-2016 Halkla İlişkiler Associate
2015-2016 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Associate
2015-2016 Genel İşletme Associate
2014-2015 İşletme Yönetimi Associate
2014-2015 Halkla İlişkiler Associate
2013-2014 Halkla İlişkiler Associate
2013-2014 Gıda ve Personel Hijyeni Associate
2013-2014 İnsan Kaynakları Yönetimi Associate
2012-2013 Turizm ve Çevre Associate
2012-2013 Genel Turizm Associate
2011-2012 Ulaştırma Hizmetleri ve Biletleme Associate
2011-2012 Kat Hizmetleri Yönetimi Associate
2011-2012 Bilgisayar II Associate
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2019 Kalite Kurulu Üyeliği Rectorate 2020
2019 Head of Department Faculty of Economics and Administrative Sciences
2018 MYO/Yüksekokul Müdürü Iğdir Vocational School Of Health Services 2019
2018 Dekan Yardımcısı Faculty of Tourism 2019
2017 Bölüm Başkan Yardımcısı Faculty of Economics and Administrative Sciences 2018
2017 Dekan Yardımcısı Faculty of Economics and Administrative Sciences 2018