Email Phone
04762261314 | 4057
Academic Links Social Links
 • B

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000
  Bachelor Degree

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
 • M

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2003
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Van ekolojik koşullarında farklı örtü altı tiplerinde bazı çilek çeşitlerinin adaptasyonu
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2012
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Aydın’xxın Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde doğal olarak yetişen bademlerin (Prunus amygdalus L.) seleksiyonu
Article Title Scope Author(s): Journal Name: Volume: Issue: Year: Link:
Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Antioksidant Aktiviteleri ve Fenolik Madde İçeriklerinin Belirlenmesi National GÜLSOY ERSİN, KAYA ELİF DUYGU, TÜRKHAN AYŞE Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 36 1 2021 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1146501
Ümitvar Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinin Belirlenmesi ÜzerineBir Araştırma: Türkiye, Kars-Kağızman Yöresi International VAROL EKREM,GÜLSOY ERSİN,ASLANTAŞ RAFET Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 7 1 2020 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/950319
The Determination of Promising Genotypes in Native Walnut (Juglans regia L.) Populations of Hani (Diyarbakır) District International ÇİÇEK MUSTAFA,GÜLSOY ERSİN,ASLANTAŞ RAFET Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1068311
Effects of Benzyladenine and Naphthalene Acetic Acid Applications on Fruit Thinning and Quality of Some Apple Cultivars Grafted onto MM 106 Rootstocks National TURAK BERNA,GÜLSOY ERSİN,ASLANTAŞ RAFET Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 Ek Sayı:2 2019 http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/issue/49454/572969
Van Ekolojik Koşullarında Farklı Örtü Tiplerinin Bazı Çilek Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerine Etkileri National GÜLSOY ERSİN,YILMAZ HÜDAİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 1 2004
Aydın ili Yenipazar Bozdoğan ve Karacasu ilçeleri Badem Prunus amygdalus Batch Seleksiyonu : Pomolojik Özellikler National GÜLSOY ERSİN,BALTA FİKRİ Akademik Ziraat Dergisi 3 2 2014 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/370225
Aydın ili Yenipazar Bozdoğan ve Karacasu İlçelerinden Selekte Edilen Badem Prunus amygdalus Batch Genotiplerinin Protein Yağ ve Yağ Asidi Bileşimlerinin Belirlenmesi National GÜLSOY ERSİN,BALTA FİKRİ Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 1 2014 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/412306
Antepfıstığı Üretimi ve Pazarlaması National ERTÜRK YAKUP ERDAL,GEÇER MUSTAFA KENAN,GÜLSOY ERSİN,YALÇIN SÜLEYMAN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 2 2015 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/412782
Türkiye Lokal Badem Seleksiyon Çalışmaları National GÜLSOY ERSİN,ERTÜRK YAKUP ERDAL,ŞİMŞEK MİKDAT Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 1 2016 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/205144
Ceviz ve İçerdiği Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar National ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 6 2016 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/409197
Tuzluca Iğdır Bölgesi Ceviz Genotiplerinin Fiziko Kimyasal Karakterizasyonu National GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,TÜRKHAN AYŞE Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 2 2016 http://ziraatdergi.gop.edu.tr/Makaleler/1482337310_166-173.pdf
Iğdır İlinden Seçilen Ceviz Juglans regia L Genotiplerinin Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özellikleri National GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,ŞİMŞEK MİKDAT Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31 3 2016 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/236479
Iğdır Yöresi Cevizlerinin Juglans regia L Seleksiyonu National GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,ŞİMŞEK MİKDAT,PEHLUVAN MÜCAHİT Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 1 2016 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/412319
Identification and Selection of Some Female Fig (Ficus carica L.) Genotypes from Mardin Province of Turkey International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN,KIRAR M Zeydin,TURGUT Yusuf,YÜCEL Bedriye Pakistan Journal of Botany 49 2 2017 https://www.pakbs.org/pjbot/PDFs/49(2)/21.pdf
Determination of Some Botanical, Phenological, Physical and Chemical Characteristics of Walnut (Juglans regia l.) Genotypes Grown in Turkey International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN,BEYHAN ÖMER,OSMANOĞLU ABDULLAH,TURGUT YUSUF Applied Ecology And Environmental Research 15 3 2017 http://www.aloki.hu/pdf/1503_12791291.pdf
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nar (Punica granatum L.) Potansiyeli Konusunda Bir Araştırma National ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 2 2017 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/418361
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Badem (Prunus amygdalus L.)Potansiyeline Genel Bir Bakış National ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 3 2017 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/418571
Karakoyunlu(Iğdır) Yöresinden Seçilen Ceviz(Juglans regia L.) Genotiplerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri National KAYA TUNCAY,GÜLSOY ERSİN Bahçe 46 2 2017 https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce/Belgeler/bahce/sayilar/Bahce_46_2_2017_ozel_sayi.pdf
A Research on Fruit Production Potantial of Mardin Province International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN Middle East Journal of Science 3 2 2017 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/364674
A Research on Determination Some Botanical, Pomological and Chemical Properties of Walnut Genotypes (Juglans regia l.) Grown in Eastern Turkey International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN,PEHLUVAN MÜCAHİT,ERDOĞMUŞ Berrin Fresenius Environmental Bulletin 27 4 2018 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/
Fatty Acid, Mineral and Proximate Compositions of Various Genotypes and Commercial Cultivars of Sweet Almond from the Same Ecological Conditions International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN,YAVİÇ ADNAN,ARIKAN BURAK,YILDIRIM YAŞAR,ÖLMEZ NEZİR,Erdoğmuş Berrin,BOĞUÇ FATİH Applied Ecology And Environmental Research 16 3 2018 http://www.aloki.hu/pdf/1603_29572971.pdf
Assessment of Relationship Between Fruit Characteristics of Almond Selections From Aydın Region Using Canonical Correlation Analysis Method International GÜLSOY ERSİN,ŞİMŞEK MİKDAT,KARA MEHMET KAZIM,BALTA FİKRİ Fresenius Environmental Bulletin 27 7 2018 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/
A Review on Organic Pistachio Growth and Development Opportunities in Turkey National ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4 1 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/494715
Çitlembik Bitkisinin Kimyasal Bileşimi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri National İKİNCİ ALİ,ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 3 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/533018
Iğdır İlinin Meyvecilik Potansiyeli ve İl Ekonomisine Katkısı National ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN,KARADAŞ KÖKSAL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 3 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/533049
Kimyasal ve Elle Meyve Seyreltme Uygulamalarının Bazı Elma Çeşitlerinde Polifenol Oksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi National GÜLSOY ERSİN,TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 2 2019 https://dergipark.org.tr/harranziraat/issue/45625
Ordu İlinin Farklı Rakım ve Lokasyonlarında Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi National GÜLSOY ERSİN,ŞİMŞEK MİKDAT,ÇEVİK CUMHUR Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1 2019 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/738968
Determination of Phenological and Pomological Properties and Fatty Acid Contents of Some Wild Almond Genotypes (Prunus fenzliana Fritsch) Grown on The Slopes of Mount Ararat International GÜLSOY ERSİN Journal of Agricultural Science and Technology 21 6 2019 http://jast.modares.ac.ir/article-23-27013-en.pdf
Determination of Fatty Acids, α-Tocopherol, β-Caroten, Minerals, and Some Pomological Properties of Walnut Genotypes Selected from Aras Valley (Eastern Turkey) International GÜLSOY ERSİN,PEHLUVAN MÜCAHİT,ŞİMŞEK MİKDAT Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 38 3 2019 http://www.ijcce.ac.ir/article_31203_460bbcd09721bb22d242f6b64d14bc15.pdf
Determination of Physico-Mechanical Properties of Some Domestic and Foreign Walnut (Juglans regia l.) Varieties International GÜLSOY ERSİN,KUŞ EMRAH,ALTIKAT SEFA Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 18 6 2019 https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc/article/view/1340/887
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi National KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,GÜLSOY ERSİN,DOĞRU ÇOKRAN BERNA Bahçe 45 1 2016 https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce/Belgeler/bahce/sayilar/Bahce.45-1ozel1(2016).pdf
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu National GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÖYÜK RAMAZAN Bahçe 45 1 2016 https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce/Belgeler/bahce/sayilar/Bahce.45-1ozel1(2016).pdf
Paper Title Scope: Author(s): Event Name: Year: Link:
Çilekte Farklı Örtü Altı Uygulamalarının Besin Maddesi Alımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma National YILMAZ HUDAİ,KOCAKAYA ZUHAL,GÜLSOY ERSİN,GÜLSER FÜSUN IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 08.09.2003
Çilek Yetiştiriciliğinde Farklı Örtü Altı Uygulamalarının Çiçek Ölümleri ve Verim Kayıpları Üzerine Etkisi National YILMAZ HUDAİ,GÜLSOY ERSİN,YILDIZ KENAN,MURADOĞLU FERHAD IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 08.09.2003
Textural and Physico Chemical Characteristics of Şalak Apricose Apricot Cultivar International GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA VII International Agriculture Symposium 06.10.2016 http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2016/BOOK20OF20PROCEEDINGS20201620FINAL.pdf
Determination of Fruit Quality Traits in Some Hazelnut Cultivars Grown at Different Altitudes in Ordu Province International GÜLSOY ERSİN,ŞİMŞEK MİKDAT,ÇEVİK Cumhur IX. International Congress on Hazelnut, Atakum,Samsun-Turkey 15.08.2017
Determination of the Physical Development of the Şalak Apricot Fruit Duringthe Development Period International KUŞ EMRAH,GÜLSOY ERSİN,ALWAZEER DURIED II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
An Overview of Fruit Production Potential and Its Contribution to the Local Economy in Iğdır Province International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN,KARADAŞ KÖKSAL II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
A research on Pomegranate (Punica granatum l.) Growing and the State of Selection Studies in Turkey International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN VIII International Agricultural Symposium, AGROSYM 2017 05.10.2017 http://agrosym.ues.rs.ba/agrosym/agrosym_2017/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf
The Cr, Ni, Cd and Pb Contents of Some Walnut Genotypes in Aras Valley International GÜLSOY ERSİN,PEHLUVAN MÜCAHİT,ŞİMŞEK MİKDAT,ŞANDA MURAD AYDIN II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Iğdır Yöresindek Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi National KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,GÜLSOY ERSİN,DOĞRU ÇOKRAN BERNA VII.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetişme Yerinin Etkisi National DOĞRU ÇOKRAN BERNA,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,GÜLSOY ERSİN VII.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Tuzluca (Iğdır) İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu National GÜLSOY ERSİN,KAYA TUNCAY,PEHLUVAN MÜCAHİT,DOĞRU ÇOKRAN BERNA,BOZHÖYÜK RAMAZAN VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Karakoyunlu (Iğdır) Yöresinden Seçilen Ceviz (Juglans regia l.) Genotiplerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri National KAYA TUNCAY,GÜLSOY ERSİN III. Ulusal Ceviz Sempozyumu 13.10.2016
A Research on Production Potential and Development Opportunities of Pistachio (Pistacia vera L.) in Turkey International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN 7th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences(CABES-2017) 14.12.2017
Production Potential and Development Opportunities of Pistachio(Pistacia vera L.) Grown in Gaziantep Province (Turkey) International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering(ICINSE 2018), Turkish Republic of Northern Cyprus 03.01.2018 https://icinse.meetinghand.com/projectData/744/webData/icinse2018-abstracts-book-dbC59Fubat2018.pdf
The Changing of Some Physical Properties During Fruit Development on Kağızman’s Long Apple International KUŞ EMRAH,GÜLSOY ERSİN,ALWAZEER DURIED,ŞİMŞEK MİKDAT IV. International Agriculture Congress 05.07.2018
A research on Production Potential of Fruits grown on Ağri Province International ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering(ICINSE 2018), Turkish Republic of Northern Cyprus 03.01.2018
IIğdır İlinin Aralık İlçesinde Tohumdan Yetişmiş Badem Genotiplerinin Meyve Özellikleri International GÜLSOY ERSİN,ŞİMŞEK MİKDAT UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019 https://bf259c7f-3b79-4424-b9bb-bb93688d860a.filesusr.com/ugd/95d44a_479ad202aeaf47c8b886d97326e39bc1.pdf
Kağızman Yöresinden Selekte Edilmiş Ümitvar Ceviz (Juglans regia l.) Genotiplerinin Bazı Kimyasal ve Mineral İçerikleri International GÜLSOY ERSİN 3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi 20.12.2019 https://www.ispecongress.org/
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2020 Badem Yetiştiriciliği Tümü
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2018 Iğdır ekolojisinde yetiştirilen bazı elma çeşitlerinde benziladenin ve naftalin asetik asit uygulamalarının meyve seyreltmesi ve kalitesi üzerine etkileri BERNA TURAK Master Completed
2019 Hani (Diyarbakır) yöresinde doğal olarak yetişen cevizlerin (Juglans regia l.) seleksiyonu MUSTAFA ÇİÇEK Master Completed
2019 Yeşilyurt (Malatya) yöresi bademlerinin (Prunus amygdalus L.) seleksiyonu MURAT BÜYÜKFIRAT Master Completed
2019 Iğdır'da yetişen yerli kara erik (Prunus domestica L.) genotiplerinin fenolojik, pomolojik ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi ÖZÜM YAŞAR Master Completed
2019 Kağızman (Kars) yöresi cevizlerinin (Juglans regia L.) seleksiyonu EKREM VAROL Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Master
2019-2020 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR Master
2019-2020 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Master
2019-2020 BAHÇE BİTKİLERİ Bachelor Degree
2019-2020 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Bachelor Degree
2019-2020 MEYVE POMOLOJİSİ Master
2019-2020 BAHÇE BİTKİLERİNDE DÖLLENME BİYOLOJİSİ Master
2018-2019 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Master
2018-2019 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Master
2018-2019 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Master
2018-2019 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Bachelor Degree
2014-2015 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Master
2014-2015 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Master
2014-2015 BAHÇE BİTKİLERİ Bachelor Degree
2014-2015 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ II Bachelor Degree
2013-2014 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ II Bachelor Degree
2014-2015 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Bachelor Degree
2014-2015 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
2014-2015 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
2015-2016 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Master
2015-2016 SICAK İKLİM SEBZELERİ Bachelor Degree
2015-2016 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Bachelor Degree
2015-2016 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
2015-2016 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
2015-2016 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Bachelor Degree
2015-2016 SERİN İKLİM SEBZELERİ Bachelor Degree
2015-2016 BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ Bachelor Degree
2016-2017 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Master
2016-2017 SICAK İKLİM SEBZELERİ Bachelor Degree
2016-2017 BAHÇE BİTKİLERİ Bachelor Degree
2016-2017 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Bachelor Degree
2016-2017 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
2016-2017 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
2016-2017 SERİN İKLİM SEBZELERİ Bachelor Degree
2017-2018 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Master
2017-2018 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Master
2017-2018 BAHÇE BİTKİLERİ Bachelor Degree
2017-2018 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Bachelor Degree
2017-2018 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
2017-2018 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
2018-2019 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Bachelor Degree
2013-2014 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Master
2013-2014 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Master
2013-2014 SUPTROPİK MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
2013-2014 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezş Müdürlüğüne Elma Bahçesi Tesisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde Yetiştirilen Bazı Standart ve Yerel Meyve Çeşitlerinin Gelişme Periyodu Süresince Fiziksel ve Fiziko-‎Kimyasal Özellikleri ile Optimum Hasat Zamanının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde Yer Alan Bal Ormanına Badem Bahçesi Tesisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Aras Havzası Ceviz Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerde Bazı Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Iğdır Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Alımı ve Değerlendirme komisyonu Üye
Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi
Date Task Unit: Expiration Date: