Email Phone
| 4075
Academic Links Social Links
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Bachelor Degree

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2020
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ BESLEME (DR)/

  Tez Adı: Iğdır Yöresi Tuzlu-Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik Atıkların Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri İle Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Zeytinyağı fabrikası katı atıklarının toprak özellikleri ile mısır bitkisinin (Zea mays L.) verim ve verim parametreleri üzerine etkisi
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
The use of iron (III) ferrocyanide soil amendment for removing salt from the soil surface International Arid Land Research and Management 33 1
The Effect of Verticillium dahliae on the Amount of Nutrients in Strawberry Plants International Journal of the Institute of Science and Technology 9 2
WIND CHARACTERISTICS OF IGDIR PROVINCE INTERMS OF WIND EROSION AND INTRODUCTION OFSECOND WIND EROSION AREA:A CASE STUDY International FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 11
Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi International Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 ÖZEL SAYI-2
DETERMINING SURFACE SOIL PROPERTIES OF WINDEROSION AREA OF IGDIR-ARALIK AND ESTIMATINGTHE SOIL LOSS International FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 26 5
Zeytinyağı Fabrikası Atık Uygulamalarının Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkisi International Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Tuzlu-Alkali Toprağa Uygulanan Polivinilalmkol’ün (PVA) Farklı Sebze Türlerinde Fide Çıkış Performansları Üzerine Etkileri International 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
FARKLI TUZ İÇERİĞİNE SAHİP TOPRAKLARDA EKİM DERİNLİĞİNİN KAVUN TOHUMLARININ ÇIKIŞ GÜCÜNE ETKİLERİ International 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
An Evaluation of Drainage Waters Regarding the Availability for Agricultural Irrigation in Igdır International International Agricultural Sciences Congress 09.05.2018
The Effect of Sulfur Application on Antioxidant Enzyme Activity of Cucumber (Cucumis sativus L.) Plants International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Determination of the Effects of Humic Acid Applications on Heavy Metal Contents of Soil International ECOLOGY 2017 11.05.2017
Effects of Humic Acid Treatments on Amino acid Contents of Spinach(Spinacia oleracea L.) International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Efficiency Of Humic Acid Application On Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Seedlings Growth Parameters International International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) 15.05.2017
Effects Of Humic Acid Applications On Nitrogen Use Efficiency Of Lettuce (Lactuca Sativa) International International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) 15.05.2017
A New Approach for the Reclamation of Salt-Affected Soils: Salt Harvest Technique International II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land International II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status International II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Farklı Toprak Özelliklerinin Kurak Taban Çayırların FloristikKompozisyonu Üzerine Etkisi National 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry International Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences 21.04.2016
Determination of surface properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir Aralık Turkey International ISCO 18 conference 31.05.2015
Iğdır İli tarım topraklarının ph ve tuzluluk açısından değerlendirmesi National 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22.10.2013
Kurak zonda ağaçlandırmanın toprak organik maddesi ve agragat stabilitesi üzerine etkisi National 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22.10.2013
Farklı yetiştirme ortamlarının domates bitkisinin Solanum esculentum L çimlenmesi üzerine etkisi National 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 03.06.2013
Hidrojel dozlarının tuzlu topraklarda yetiştirilen fasulye ıspanak mısır buğday arpa ve marul bitkilerinin verim parametreleri ile mineral besin içerikleri üzerine etkisi National 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 03.06.2013
Farklı organik gübrelerin fiziksel kimyasal ve biyolojik özelliklerinin karşılaştırma National 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 03.06.2013
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
Project Title Task: Type:
Iğdır Yöresi Tuzlu Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik AtıklarınToprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri Araştırmacı BAP
Iğdır Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı BAP
Zeytinyağı Fabrika Atıklarının Toprak Özellikleri ve Bitki Gelişimine Etkisi Araştırmacı BAP
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Üye
Date Task Unit: Expiration Date: