Email Phone
+90 476 223 0010 | 4037
Academic Links Social Links
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Türkiye’xxnin farklı bölgelerinden toplanmış yerel buğday genotiplerinin morfolojik ve moleküler karakterizasyonu
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Bachelor Degree

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
 • M

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kastamonu'dan toplanan diploid (T. monoccoccum ) ve tetraploid (T. dicoccum) kavuzlu buğday köy çeşitlerinin moleküler ve morfolojik tanımlanması
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Production Projection of Einkorn and Emmer Wheat Cultivated in Turkey International Journal of Agriculture 3 1
FİDE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ BAZI BUĞDAY GENOTİPLERİNDE ÖZELLİKLER ARASI KORELASYON ANALİZİ International Journal of Agriculture 3 1
Flow Sitometri ve Bitki Islahı International Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online) 34 1
Clustering Analysis of Morphological and Phenological Data in Einkorn and Emmer Wheats Collected from Kastamonu Region International International Journal of Scientific and Technological Research 5 11
Molecular and agro-morphological characterization of ancient wheat landraces of turkey International BMC Plant Biology 17 S1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Organik Tarımda Tahıl Ürünleri ve Türkiye’deki Durumu National Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 06.10.2015
Yenileyici Organik Tarım ve Küresel İklim Değişikliği National Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 06.10.2015
Adaçayı, (Salvia limbata C.A. Mey) Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi National 11.Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Iğdır İlinde Ekonomik Açıdan Önemli Bazı Meyve Türleri ve Genetik Kaynaklarının In Vitro Muhafaza Olanakları National I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi 01.06.2016
Buğday Tanesinde Gerçekleştirilen Proteomiks Çalışmalarının Önemi National I. Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi 01.06.2016
Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants International I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat International I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Plum Pox Virus and Molecular Resistance International I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants International I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Kastamonu dan Toplanan Gernik T dicoccum ve Siyez T monococcum Köy Çeşitlerinde Polimorfik ISSR İşaretleyicilerinin Belirlenmesi National 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi 28.04.2015
MORPHOLOGIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OFHULLED WHEAT POPULATIONS OF TURKEY International II. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESSANDEUCARPIA – OIL AND PROTEIN CROPS SECTION CONFERENCE 01.11.2015
Gelecekte buğday üretiminde klasik bitki ıslahı ve biyoteknolojinin rolü National 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi 02.09.2015
Medicago truncatula as Model Plant of Legumes International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Potential of DNA Barcoding of Turkey’xxs Endemic Plants Species and Conservation of Endemic Plants International 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry 26.09.2016
Bioinformatic Analysis of LEA Proteins Associated with Salt Stress in Poacea International 27th International Scientific Expert Congress of Agriculture and Food Industry 26.09.2016
Sustainable agriculture and the role of biotechnology in the future International International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 30.09.2015
Analysis as bioinformatic of ERD4 (Early responsive to dehydration) protein in some plants. International I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey. 09.05.2018
Molecular and Agro-Morphologic Characterization of Einkorn (T. monococcum) and Emmer (T. dicoccum) Hulled Wheat Landraces International 4th International Scientific Conference ”Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics and Biotechnology” (PLANTGEN2017) 29.05.2017
Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Organic Production Situation in Iğdır Province International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Organic Agriculture and Climate Change International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Organik tohumculuk Doctorate
2019-2020 Organik Tohumculuk Master
Project Title Task: Type:
Bazı salep orkidelerinin moleküler karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Diploid (T. monoccoccum) ve Tetraploid (T. dicoccon) Kavuzlu Buğday Köyçeşitlerinin Moleküler ve Morfolojik Tanımlanması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Genotiplerinin Morfolojik olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın Moleküler Markörler Aracılığıyla Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kars’tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kastamonu’dan Toplanan Diploid (T. monoccoccum ) ve Tetraploid (T. dicoccon) Kavuzlu Buğday Köy Çeşitlerinin Moleküler ve Morfolojik Tanımlanması. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Ziraat Mühendisleri Odası Üye
Date Task Unit: Expiration Date: