• B

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2009
  Bachelor Degree

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TOPRAK PR./

  Tez Adı:
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2020
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (DR)/

  Tez Adı: TOPRAKLARDA FARKLI ISLAH MATERYALLERİNİN BOR ADSORPSİYON VE YARAYIŞLILIK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
 • M

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİNİN TOPRAK KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Micronutrient variability in a lacustrine environment of calcichaplosalid International FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 21 3
Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi International Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 ÖZEL SAYI-2
Soil Quality and Spatial Variability Assessment of Land Use Effects in a Typic Haplustoll International Journal of Land Degradation and Development 24 3
Paper Title Scope: Event Name: Year:
KURAK ZONDA AĞAÇLANDIRMANIN TOPRAK ORGANİK MADDESİ VE AGREGAT STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ National III. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ 22.10.2013
Farklı Toprak Özelliklerinin Kurak Taban Çayırların FloristikKompozisyonu Üzerine Etkisi National 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
An Evaluation of Drainage Waters Regarding the Availability for Agricultural Irrigation in Igdir International International Agricultural Sciences Congress 09.05.2018
Irrigation-related Nitrate and Phosphate Losses in Iğdır Plain Agricultural Land International II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM 09.10.2017
An Overview of Agriculture in Iğdır: Soil and Land Use Status International II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
TILLAGE EFFECT ON SOIL QUALITY INDICATORS IN SECOND CROP MAIZE PRODUCTION International Agro Agro - Agrosym 2016 06.10.2016
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
Project Title Task: Type:
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ovasında bozkır alanlarda ağaçlandırmanın toprak ve vejetasyon özelliklerine etkisinin belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Türkiye Toprak Bilimi Derneği Üye
Date Task Unit: Expiration Date: