• B

  Bachelor Degree

  Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2012-2016

 • M

  Master

  Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı 2016-2018

 • D

  Doctorate

  Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı 2019-

Articles Published in International Refereed Journals:

A1. Sakat, M. S., , K., Akdemir, F. N. E., Yildirim, S., Eser, G., & Kiziltunc, A. (2018). The effectiveness of eugenol against cisplatin-induced ototoxicity. Brazilian journal of otorhinolaryngology.

A2. Akdemir, F. N. E., Gozeler, M. S., Yildirim, S., Kiziltunc, A., Eser, G., & Askin, S. (2018). The protective effect of coumaric acid against cisplatin-induced ototoxicity in rats. doi: 10.5455/medscience.2018.07.8779.

A3. Geyikoglu, F., Koc, K., Colak, S., Erol, H. S., Cerig, S., Yardimci, B. K., Çakmak.  Ö., Dörtbudak, MB,  Eser, G.,  Ozek, N. S.  (2019). Propolis and Its Combination with Boric Acid Protect Against Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Kidney Injury by Inhibiting Oxidative Stress, Inflammation, DNA Damage, and Apoptosis in Rats. Biological trace element research, 1-8.

A4. Caglayan, C., Kandemir, FM., Yildirim, S., Kucukler, S., Eser G.,Rutin Protects Mercuric Chloride‐İnduced Nephrotoxicity Via Targeting Of Aquaporin 1 Level, Oxidative Stress, Apoptosis And İnflammation İn Rats. Journal of Trace Element

A5. Gozeler, M. S., Akdemir, F. N. E., Yildirim, S., Sahin, A., Eser, G., & Askin, S. (2019). Levosimendan Ameliorates Cisplatin-induced Ototoxicity: Rat Model. International journal of pediatric otorhinolaryngology.

A6. Ekinci Akdemir, F. N., Yildirim, S., Kandemir, F. M., Aksu, E. H., Guler, M. C., Kiziltunc Ozmen, H.,Kucukler S.,  Eser, G. (2019). The antiapoptotic and antioxidant effects of eugenol against cisplatin‐induced testicular damage in the experimental model. Andrologia, e13353.

A7. Gelen, V., Gelen, S. U., Celebi, F., Cinar, A., Yildirim, S., & Eser, G. (2019). The Protectıve Effect Of Lactobacıllus Rhamnosus, Lactobacıllus Fermentum And Lactobacıllus Brevıs Agaınst Cısplatın-Induced Hepatıc Damage In Rats. Feb-Fresenıus Envıronmental Bulletın, 7583.

A8. Yildirim, S., Kandemir, F. M., Aksu, E. H., Guler, M. C., Kucukler, S., & Eser, G. (2019). The antiapoptotic and antioxidant effects of eugenol against cisplatin-induced testicular damage in the experimental model.

A9. Geyikoglu, F., Koc, K., Erol, H. S., Colak, S., Ayer, H., Jama, S., Dortbudak, M.B., Eser, G., Saglam, Y. S. (2019). The propolis and boric acid can be highly suitable, alone/or as a combinatory approach on ovary ischemia-reperfusion injury. Archives of gynecology and obstetrics, 1-8.

A10. Kandemir, F. M., Yildirim, S., Caglayan, C., Kucukler, S., & Eser, G. (2019). Protective effects of zingerone on cisplatin-induced nephrotoxicity in female rats. Environmental Science and Pollution Research, 1-13.

A11.Sakat, M. S., Kilic, K., Akdemir, F. N. E., Yildirim, S., Eser, G., & Kiziltunc, A. (2019). A eficácia do eugenol contra a ototoxicidade induzida pela cisplatina. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology85(6), 766-773.

A12. Kapakin, K. A. T., Kapakin, S., Imik, H., Gumus, R., & Eser, G. (2019). The Investigation of the Relationship Between HSP-27 Release and Oxidative DNA Damage in Broiler Chickens with Tibial Dyschondroplasia by Using Histopathological and Immunohistochemical Methods. Brazilian Journal of Poultry Science21(3).

A13.Kandemir, F. M., Caglayan, C., Aksu, E. H., Yildirim, S., Kucukler, S., Gur, C., & Eser, G. (2020). Protective effect of rutin on mercuric chloride-induced reproductive damage in male rats. Andrologia, e13524.


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

 

1. G.Eser, YS Sağlam, Koyun Pnömonilerinde Parainfluenza 3 Virüs Varlığının İmmunohistokimyasal Yöntemle Araştırılması.Sözlü Sunum 2-5 Mayıs 2019 5. Masjournal Matematik-Mühendislik-Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Yakutiye\ERZURUM

2. G.Eser, YS Sağlam,KA Terim Kapakin, MB Dörtbudak, S Yıldırım. Erzurum İlinde Koyunlarda Pulmoner Adenomatozisin Prevalansının Histopatolojik Olarak Araştırılması. Sözlü Sunum 2-5 Mayıs 2019 5. Masjournal Matematik-Mühendislik-Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Yakutiye\ERZURUM

3. Kandemir FM, Yildirim S, Caglayan C, Kucukler S,  Eser G. Zingeron'un Sisplatin Kaynaklı Nefrotoksisite Üzerindeki Koruyucu Etkileri Sözlü Sunum Özet Bildiri 19-22 Eylül 2019  Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Kongresi. Gaziantep/ Türkiye

4. İmik H,Terim Kapakin K.A,Gümüş R, Eser G. Histopathological investigation of the effects of wheat and corn glutens with soya protein on the intestinal system in female rats Tam metin bildiri 22-24 Kasım 2019, Ganud International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics (Uluslararası). Gaziantep / Turkey

5. Terim Kapakin K.A,  Eser G,  Sağlam YS, Okumuş Z. İki Sığırda Göz Kaslarında Sarkosistozis. Sözlü sunum Tam metin bildiri, 04-06 Aralık  2019  ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress Nenehatun Congress Center – Erzurum/Turkey

6. Eser G,  Yıldırım S,  Sağlam YS, Swiss- Webster Irkı Bir Farede Unilateral Renal Hipoplazi Olgusu. Poster bildiri, 04-06 Aralık  2019  ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress Nenehatun Congress Center – Erzurum/Turkey

7. Koçak G, Eser G,  Yıldırım S, Cisplatinin Testis Dokusu Üzerinde Biyokimyasal, Histopatolojik Ve İmmunohistokimyasal Etkileri, Sözlü sunum 04-06 Aralık  2019  ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress Nenehatun Congress Center – Erzurum/Turkey

8. Dörbudak MB, Yüksel H, Sağlam YS, Eser G Yıldırım S , Epidemiyological and Histopathological exemination of verminious pnoumonia in sheep lungs in the prowinces of Erzurum and Bingöl, Sözlü sunum 04-06 Aralık  2019  ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress Nenehatun Congress Center – Erzurum/Turkey

9. Kızıltunç Özmen H, Ekinci Akdemir FN, Yildirim S, Kandemir FM, Kucukler S,  Eser G. Levosimendan ve Ozonun Kemoterapötik ilaç Kaynaklı Karaciğer ve Böbrek Dokusu Hasarını Hafifletme ve Azaltmasındaki Etkileri. Multidisipliner Onkoloji Sempozyumu.


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1. S Yildirim, İ Alkan, YS Sağlam, G Eser, The Case of Tuberculosis in the Eyelid of a Pigeon (Oriental Roller), Sözlü sunum I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 2017, 18-20 Ekim, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Yakutiye/ERZURUM.

2. S Yildirim, H. Aydın, YS Sağlam G. Eser, F.G Bayraktar Köpek Uteruslarında Herpes Virus Enfeksiyonlarının Histopatolojik İmmunohistokimyasal İmmunfloresans ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Sözlü sunum 25-28 Ekim 2018 XI. Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Belek/ANTALYA.

3. S Yildirim, YS Sağlam, MB Dörtbudak,  G. Eser, E Turunç,   Montofon Irkı Bir Buzağıda Perosomus Elumbus, Göbek Fıtkı, Atresia Ani Olgusunun Morfolojik Ve Histopatolojik İncelenmesi. Poster sunum 25-28 Ekim 2018 IX. Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Belek/ANTALYA.

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

Hayvanlarda Üreme ve Doğum 

Terminoloji 

Klinik 1

Mikrobiyoloji 

Suni Tohumlama 

Yem Bilgisi

Patoloji

Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları 

Deney Hayvanlarında Laboratuvar Uygulamaları

 1. S. Yıldırım,  H. Aydın, Y.S. Saglam, G. Eser,  F.G Bayraktar, Köpek Uteruslarında Herpes Virus Enfeksiyonlarının Histopatolojik İmmunohistokimyasal İmmunfloresans ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Temel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Proje No: TSA-2018-6536
 2. Y.S. Saglam, G. Eser, Koyun Pnömonilerinde Parainfluenza Tip 3 Virüs Antijeni Varlığının İmmünohistokimyasal Yöntemle Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Araştırmacı, Proje No: TSA-2018-6571

SERTİFİKALAR

1.Hücre Kültürü Eğitimi Katılım Belgesi ve Sertifikası, 11-13 Mayıs 2018 ERZURUM

2.Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası  11– 22 Şubat 2019 ERZURUM.

3.Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Laboratuvar Hayvanlarında İleri Düzey Deneysel Araştırma Kursu Katılım Sertifikası 24- 27 Ekim  2019- ELAZIĞ

 

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress Nenehatun Congress Center   Poster Bildiri Birincilik Ödülü 04-06 Aralık 2019 – Erzurum/Turkey

Erzurum Veteriner Hekimler Odası 2017

Kars Ardahan Iğdır Veteriner Hekimler Odası 2019

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı