Email Phone
+90 476 223 00 10 | 3301
Academic Links Social Links
 • D

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2011
  Doctorate

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Karizmatik antrenör algısının futbolcularda antrenör sporcu ilişkisi, sporcu doyumu, takım birlikteliği ve takım bağlılığına etkileri
 • M

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2001
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL)/

  Tez Adı: Liderlik açısından antrenör davranışlarının sporcu performansı üzerine etkisinin değerlendirilmesi, voleybol örneği
 • B

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Bachelor Degree

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Relationship between dark triad personality traits and work values among athletes International CURRENT PSYCHOLOGY null
Olimpik Halter Kaldırışlarının Bazı Biyomekanik Ölçümlerinde Kullanılan Android BarSense Yazılımının Geçerliği National Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 23 3
SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI International Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 84
Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlıkları ile Narsistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi International Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 85
The Analyses Of The Features Of Success Motivation Peculiar To Sport Ice-Hockey Players International Europen Scientific Journal 10 12
Evaluate the Physical Fitness Levels of Turkish Primary School Male and Female Children between 7 14 Ages International Science Movement and Health 14 2
Gender differences in hand grip strength of the child athletes by usingabsolute, ratio and allometric scaling methods International Biomedical Research 28 2
The effects of transformational leadership passion for coaching coaching efficacy and successful intelligenceon passion for players using hierarchical linear modeling International JOURNAL OF SPORT & EXERCISEPSYCHOLOGY 38
Satisfaction Scale For Athlete SSA A Study Of Validity And Reliability International European Scientific Journal 12 14
Successful Intelligence and Coaching Efficacyamong Soccer Coaches International British Journal of Education, Society &Behavioural Science 17 7
An Examination of Psychological and Biochemical Parametersof American Football Players and Volleyball Players A Discriminate Analysis International Anthropologist 25 1,2
An Examination of Coach and Player Relationships According to the Adapted LMX 7 Scale A Validity and Reliability Study International measurement in physical education and exercise science 19 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Charismatic Leadership and Player Outcomes International INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 16.04.2015
Successful Intelligence And Coaching Efficacy Among Football Coaches in Turkey International 28th International Congress of Applied Psychology, ICAP Conference 08.07.2014
How does leadership affect wisdom through coaching-efficacy based on passion? A conditional process model International ISSP 14th World Congress 11.03.2016
Athletes’ Dark Triad Traits Effects on Their Career Values International International Exercise and Sport Psychology Congress 13.04.2018
How Does Psychological Empowerment Affect The Meaning in Life Based on Passion? A Conditional Process Model. International 23rd Annual Congress of the European College of Sport Science 04.07.2018
Futbol Kulüplerinde Sürdürülebilir Liderlik Analizi International Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 Sporda Performans Ölçümü ve Analitik Sporda Psikolojik Değerlendirme Bölüm(ler)
2015 ANTRENÖRÜN LİDERLİĞİ Tümü
2019 Sporda Performans Ölçümü ve Analitik Tümü
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2018 Ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel uygunluk karnesi ölçümlerinin veri madenciliği ile sınıflandırılması HANDE BUŞRA EREN Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Spor Bilimlerinde Test, Ölçme ve Değerlendirme Master
2019-2020 Spor Bilimlerine İstatistik ve Analititk Master
2019-2020 Voleybol Bachelor Degree
2019-2020 Eğitim Bilimlerine Giriş Bachelor Degree
2019-2020 Spor Bilimlerine Giriş Bachelor Degree
2018-2019 Spor Psikolojisi ve Antrenörlük Master
2018-2019 Spor Bilimlerinde İstatistik ve Analitik Master
2018-2019 Öğretim İlke ve Yöntemleri Bachelor Degree
2018-2019 Beden Eğitimine Giriş Bachelor Degree
2018-2019 Eğitim Felsefesi Bachelor Degree
2018-2019 Eğitime Giriş Bachelor Degree
2017-2018 Spor Psikolojisi Bachelor Degree
2017-2018 Takım Sporları I (Voleybol) Bachelor Degree
2016-2017 İleri Düzeyde Bilgisayar Destekli Veri Analizi Doctorate
2016-2017 Bilgisayar Destekli Veri Analizi Master
2016-2017 Spor Bilimlerinde İstatistik ve Veri Analizi Associate
2016-2017 Eğitim Psikolojisi Bachelor Degree
2016-2017 Ölçme ve Değerlendirme Bachelor Degree
2017-2018 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Master
2017-2018 Eğitim Psikolojisi Bachelor Degree
2017-2018 Seçmeli Ders 6 (Voleybol) Bachelor Degree
2017-2018 Seçmeli Ders VI (Uzmanlık Spor Dalı -Voleybol) Bachelor Degree
2017-2018 ARAŞTIRMA VE PROJE Bachelor Degree
2017-2018 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bachelor Degree
2016-2017 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Doctorate
2016-2017 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Master
2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Master
2016-2017 Voleybol Bachelor Degree
2016-2017 Spor Psikolojisi Bachelor Degree
2015-2016 Eğitim Psikolojisi Bachelor Degree
2013-2014 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bachelor Degree
2013-2014 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Bachelor Degree
2013-2014 ARAŞTIRMA PROJESİ Bachelor Degree
2013-2014 VOLEYBOL Bachelor Degree
2014-2015 TAKIM SPORLARI-VOLEYBOL Bachelor Degree
2014-2015 EĞİTİM FELSEFESİ Bachelor Degree
2014-2015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Bachelor Degree
2014-2015 SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM Bachelor Degree
2015-2016 Sporda Araştırma ve Proje Doctorate
2015-2016 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri Master
2015-2016 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve SPSS Uygulamaları Master
2015-2016 REKREASYONDA BİREYLERARASI İLETİŞİM Bachelor Degree
2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Bachelor Degree
2015-2016 EĞİTİM FELSEFESİ Bachelor Degree
2015-2016 VOLEYBOL Bachelor Degree
2015-2016 SPOR PSİKOLOJİSİ Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Amerikan futbolu oyuncularının bazı biyokimyasal ve psikolojik parametrelerinin voleybol oyuncularıyla karşılaştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
International Association of Applied Psychology Üye
The British Association of Sport and Exercise Sciences Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2018 Bölüm Başkanı College of Physical Education and Sports
2018 Head of Department Graduate School of Health Sciences
2013 Erasmus Koordinatörü College of Physical Education and Sports 2016