Email Phone
| 4638
Academic Links Social Links
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2013
  Doctorate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

  Tez Adı: Büyük Selçuklu Devleti zamanında Bağdat Halifeliği ile siyasi-kültürel-dini ilişkiler
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Bachelor Degree

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

  Tez Adı:
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2006
  Master

  Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih/Tarih Eğitimi

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
MOĞOL İSTİLASININ ZORUNLU GÖÇÜ İLE ANADOLU’xxDA YÜKSELEN DEĞER: SULTAN’UL ULEMA BAHAEDDİN VELED VE AİLESİ International INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES 2 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Moğol İstilasına Karşı Mücadelede Ahi Evran Ve Ahiler International I. İnternational Iğdır Congress on Multıdısıplınary Studies 06.11.2018
Anadolu Selçukluları Döneminde Ahilik Ve Siyasetteki Etkileri International I. İnternational Iğdır Congress on Multıdısıplınary Studies 06.11.2018
Büyük Selçuklu Devletinde Kadın ve Siyaset: Terken Hatun Örneği International İslam ve Kadın” Çalıştayı 09.06.2018
Moğol İstilasının Zorunlu Göçü ile Anadolu’da Yükselen Değer: Sultanu’l Ulema Bahaeddin Veled ve Ailesi International II. İnternational Social Sciences and Humanities Berlin Conference 17.05.2018
Seyyahların Ortadoğu’xxnun Kalbi Bağdat Hakkındaki İlk İzlenimleri International Uluslararası Ortadoğu Kongresi: Dil, Tarih ve Edebiyat 30.10.2016
A Survey on Situation of the Castles in Middle Age Period in Iğdır: ŞedikCastle, Üçkayalar Castle, Yüceotağ Castle and Sürmeli Castle Case International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
I. ve II. Haçlı Seferleri Döneminde Antep ve Çevresi International Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi 19.08.2017
Karakoyunlu İlçesi Tarihi National Tarihi Süreç İçerisinde Karakoyunlu İlçesi Mezar Kültürü Çerçevesinde Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları Paneli, (Panelist), (15 Mayıs 2014), Iğdır. Yayımlanmamış 15.05.2014
Hz. Peygamber ve Kızı Fatma Arasındaki Diyalog Çerçevesinde Baba/Kız İlişkileri National Iğdır İl Müftülüğü Kadın ve Toplum Paneli (Panelist), (09 Mart 2015), Iğdır. Yayımlanmamış 09.03.2015
Haçlı Seferleri yahut Dini İstismar International III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti , "Selçuklular ve Haçlılar" Sempozyumu, (8-10 Nisan 2016), Konya 06.04.2016
Nasır b. Seyyar'ın Son Emevi Halifesi Mervan b. Muhammed'e Gönderdiği Uyarı Mektupları International Uluslararası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu (16-18 Aralık 2014) Sakarya 16.12.2014
Yeni Açılan Üniversitelerde Tarih Eğitiminde Karşılaşılan Kısıtlama ve Zorluklar: Iğdır Üniversitesi Tarih Bölümü Örneği. International III. International Symposium on History Education (25-27 June 2014) Sakarya 25.06.2014
İrminiyye'ye İlk İslam Fetihlerinde İyaz b. Ganm ve Habib b. Mesleme International II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (6-8 Mayıs 2015) Erzurum 06.05.2015
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2019 Selçuklularda İktisadi Hayatın Dini Temelleri ENGİN ESEN Master Continuing
Academic Year Course Title Educational Level:
2018-2019 ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ Bachelor Degree
2018-2019 Ortaçağ Tarih Yazıcılığı II Master
2018-2019 Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi II Master
2018-2019 Ortaçağ Tarihi Kaynakları II Doctorate
2018-2019 SANAT TARİHİ Bachelor Degree
2018-2019 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER II Bachelor Degree
2018-2019 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ II Bachelor Degree
2018-2019 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi I Bachelor Degree
2018-2019 BİZANS TARİHİ I Bachelor Degree
2018-2019 Bilimsel Araştırma Teknikleri Doctorate
2018-2019 Ortaçağ Tarihi Kaynakları I Doctorate
2018-2019 Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi I Master
2018-2019 Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I Master
2017-2018 Bizans Tarihi I-II Bachelor Degree
2017-2018 SEYAHATNAME OKUMALARI Bachelor Degree
2017-2018 SANAT TARİHİ Bachelor Degree
2017-2018 Osmanlıca I-II Bachelor Degree
2017-2018 Türk-İslam Kültür ve Medeniyeti I- II Bachelor Degree
2017-2018 ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ Bachelor Degree
2017-2018 Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler II Master
2017-2018 Moğol Tarihi Master
2017-2018 Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I-II Master
2016-2017 Seyahatname Okumaları Bachelor Degree
2016-2017 Sanat Tarihi Bachelor Degree
2016-2017 Moğol Tarihi Bachelor Degree
2016-2017 Osmanlıca I Bachelor Degree
2015-2016 Seyahatname Okumaları Bachelor Degree
2015-2016 Tarih Sosyolojisi Bachelor Degree
2015-2016 Osmanlı Diplomatikası I Bachelor Degree
2015-2016 Bizans Tarihi I Bachelor Degree
2014-2015 İlk Müslüman Türk Devletleri II Bachelor Degree
2014-2015 Osmanlı Tarihi I (1300-1453) Bachelor Degree
2014-2015 İslam Tarihi II Bachelor Degree
2014-2015 Endülüs Emevi Devleti Bachelor Degree
2013-2014 İlk Müslüman Türk Devletleri Bachelor Degree
2013-2014 Türk-İslam Kültür ve Medeniyeti Bachelor Degree
2013-2014 İslam Tarihi Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2016 Fakülte Kurulu Üyeliği Faculty of Science and Letters
2013 Bölüm Başkanı Faculty of Science and Letters 2019