Email Phone
04762230010 | 4101
Academic Links Social Links
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2017
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR)/

  Tez Adı: Kişilik Özellikleri ile Tükenmişlik ve İş Doyumu Arasındaki İlişkiler: TRA2 Bölgesindeki Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
 • B

  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2000
  Bachelor Degree

  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU PR./

  Tez Adı:
 • M

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Turizmin Yerel Halk Tarafından Algılanması: Iğdır Halkı Üzerine Bir Araştırma
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
The Effects of COVID-19 on the Tourism Sectorand Hotel Businesses: The Case of Marmaris National Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23
Kars’ın Yerel Yemekleri ve Yerel Ürünlerin Kars’taki Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanımının Sürdürülebilir Gıda Kapsamında Değerlendirilmesi National Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 3
The Oldest Fermented Turkish Beverage in Traditional Turkish Cuisine: Koumiss(Kımız) National JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES 8 2
Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet KalitesininServqual Yöntemi İle Ölçülmesi International Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20
Gastronomi Turizmi Kapsamında Yiyecek İçecek Menülerinde Yöresel Mutfağın Kullanımı : Iğdır İli Örneği International TURAN-SAM 10 40
Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Konaklama İşletmeleri Çalışanları KişilikÖzelliklerinin İş Doyumu Düzeyleri Üzerindeki Etkisi National İşletme Araştırmaları dergisi 11 3
Ağrı Dağı’nın Kırsal Turizm Potansiyeli ve Iğdır Halkı’nın Ağrı Dağı İle İlgili Algıları International TURAN-SAM 10 39
TRA2 Bölgesi Otel İşletmeleri Çalışanlarının Kişilik Özellikleri İle Tükenmişlik Durumları Arasındaki İlişkiler National Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 3
Öğretmenlerin Kırsal Turizm Algısı: Iğdır Örneği National Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21
Impact of Social Media in Choosing Tourism Destination, Case Study: Tabriz City International Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi
Türk Mutfağı Kapsamında Yöresel Mutfağının Yöre Halkı Tarafından Durumunun Tespit Edilmesi : Iğdır İli Örneği International Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi
The Special Fermented Turkish Drink: Boza National Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7 4
Otel Çalışanlarının Demografik Özellikleri ileTükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki: Iğdır,Kars, Ağrı, Ardahan İlleri Örneği International Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Turizme Yerel Halkın Bakışı: Iğdır İli Örneği National 15. Ulusal Turizm Kongresi. 13.11.2014
Gençlik Turizmi International IV Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi 23.10.2019
Dietary Supplement: Issue of Safety and Effectiveness International IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2019) 07.11.2019
IĞDIR’DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNEYÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI International 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşvikleri: TRA2 BölgesiÖrneği International 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization” 11.10.2018
IĞDIR İLİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZMTEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ International 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
AĞRI İLİ’NDE BULUNAN İSHAK PAŞA SARAYI’NIN KÜLTÜR TURİZMİKAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ International II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 07.11.2018
THE EVALUATION OF THE ROLE OF TOURISM POTENTIALS IN THESUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE OF STUDY: TABRIZ International II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 07.11.2018
THE ROLE OF HISTORICAL ATTRACTIONS IN THE DEVELOPMENT OFCULTURAL HERITAGE TOURISM AND FACILITATING INTER-CULTURALINTERACTIONS BETWEEN IRAN AND TURKEY International II.Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 07.11.2018
GENÇ OTEL ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİARASINDAKİ İLİŞKİLER: IĞDIR, KARS, AĞRI, ARDAHAN İLLERİ ÖRNEĞİ International 3. Gençlik Araştırmaları Kongresi 27.06.2018
IĞDIR’A İRAN’DAN GELEN YABANCI VE GENÇ TURİST PROFİLİ International 3.Gençlik Araştırmaları Kongresi 27.06.2018
Kişilik özellikleri ile tükenmişlik arasındaki ilişki : TRA2 Bölgesindeki otel işletmeleri çalışanları üzerine bir uygulama International Uluslararası Batı Avrasya Turizm araştırmaları Kongresi 28.09.2017
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞDOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER:TRA2 BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA International II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Relatıonshıps Between Demographical Characterıstıcs And Burnout Of Hotel Employees: The example of Provinces of Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan International II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 Bir Yerin Tabaktaki Kimliği Iğdır: Bozbaş Yemeği Bölüm(ler)
2019 Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması Destinasyonlarda Paydaşlar ve Yönetişim Bölüm(ler)
2019 Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Mühendislik ve Doğa Bilimleri Geleneksel Fermente Türk İçeceği Boza’nın Üretimi ve Fonksiyonel Özellikleri Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Rural Tourism and Development Rural Tourism Potentıal of Iğdır Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Servis Teknikleri Bachelor Degree
2019-2020 Mutfak Terminolojisi Bachelor Degree
2019-2020 Mutfak Planlaması Bachelor Degree
2019-2020 Genel Turizm Bachelor Degree
2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Associate
2018-2019 Genel İşletme Associate
2017-2018 örgütsel Davranış Bachelor Degree
2017-2018 Örgütsel Davranış Bachelor Degree
2017-2018 Önbüroda Oda İşlemleri Associate
2017-2018 KAT KONTROLÜ Associate
2017-2018 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ Associate
2017-2018 GENEL ALAN KONTROLÜ Associate
2017-2018 KAT HİZMETLER Associate
2017-2018 KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Associate
2017-2018 Uluslararası Tanıtım Associate
2017-2018 Flora ve Fauna Associate
2017-2018 menü Planlama Associate
2017-2018 YİYECEK -İÇECEK SERVİSİ Associate
2017-2018 GENEL TURİZM Associate
2017-2018 TURİZM MEVZUATI Associate
2014-2015 YİYECEK -İÇECEK SERVİSİ Associate
2014-2015 BARDA SERVİS Associate
2014-2015 ODA SERVİSİ Associate
2014-2015 DEKORASYON HİZMETLERİ Associate
2014-2015 GENEL ALAN KONTROLÜ Associate
2014-2015 ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ Associate
2014-2015 KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Associate
2014-2015 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ Associate
2014-2015 GENEL ALAN KONTROLÜ Associate
2014-2015 MESLEKİ YABANCI DİL-1 Associate
2014-2015 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Associate
2014-2015 TURİZM MEVZUATI Associate
2014-2015 ÖNBÜİRODA VARDİYA İŞLEMLERİ Associate
2014-2015 ÖNBÜRODA RAPOR İŞLEMLERİ Associate
2014-2015 KAT KONTROLÜ Associate
2014-2015 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Associate
2014-2015 kat hizmetler Associate
2014-2015 GENEL TURİZM Associate
2013-2014 Önbüroda Rapor İşlemleri Associate
2013-2014 Önbüiroda vardiya İşlemleri Associate
2013-2014 kat kontrolü Associate
2013-2014 Otel İşletmeciliği Associate
2013-2014 Önbüro Hizmetleri Associate
2013-2014 Genel Turizm Associate
Project Title Task: Type:
Gürbulak Sınır Kapısından Gelen Turistlerin Profillerini belirlemeye yönelik Bir Araştırma Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2017 Dekan Yardımcısı Faculty of Tourism
2017 Head of Department Faculty of Tourism 2019