• M

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2010
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Bölgesel Kalkınma
 • B

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Bachelor Degree

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2014
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR)/

  Tez Adı: Yatırım teşviklerinin bölgesel belirleyicileri ve gelişme etkileri: Türkiye örneği
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
İslami Bankacılık Uygulamalarının İş Ortamı Üzerine Etkileri: İran Örneği International Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 5
Örgütsel Öğrenme Yeteneklerinin Firma Performansı Üzerine Etkileri International Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14
Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine International Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 11 18
Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi ÜzerineEkonometrik Bir Analiz International Fiscaoeconomia 2 1
AR GE HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ 1990 2011 TÜRKİYE ÖRNEĞİ International Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 27
Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde Taşımacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi International Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 1
Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Belirleyicilerine Yönelik Bir Analiz Türkiye Örneği International Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 6 1
Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Bir Literatür Araştırması International karadeniz sosyal bilimler dergisi 6 11
The Role of Unıversıtıes in Local Economıc Development A Case of TRA2 Region in Turkey International Research Journal of Business & Management 1 4
THE EVOLUTION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES TURKEY CASE International Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 15 2
Are Imports a Reason of Growth Evidence from Turkey International The Social Science 5 2
Bölgesel Kalkınma ve İnanç Turizmi Bağlamında Akdamar Kilisesi Örneği International International Journal of Social and Economic Sciences 2 2
Bölgesel Kalkınma Sorunsalı Türkiye de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları National Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 6 2
Orta Gelir Tuzağı Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi International ege akademik bakış 16 2
EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR International Cumhuriyet üniversitesi İİBF dergisi 17 2
FED in Faiz Oranı Politikası ve TCMB nin Politika Faizine Etkileri International Namık Kemal Üniveristesi SBE Sosyal Bilimler Metinleri 9 1
Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma International social science research journal 5 4
İHRACATA DAYALI BÜYÜMEYE YAKINSAMA TEMELİNDE KANITLAR TRA BÖLGESİ ÖRNEĞİ International Turan-Sam 8 32
Paper Title Scope: Event Name: Year:
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DEVLETLERİNDE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ International V. European Congress on Economic Issues 25.04.2019
KATILIM BANKACILIĞININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ International INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS 27.04.2019
İSLAMİ BANKACILIK SÖZLEŞMELERİNİN İRAN’xxDAKİ İŞ ORTAMI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI International INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS 27.04.2019
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME International ULUSLARARASI ENERJİ EKONOMİ VE GÜVENLİKKONGRESİ 06.04.2019
ALL FOR ONE: ON THE TRICKLE-DOWN MECHANISM IN TURKISH ECONOMY International 5TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE 26.09.2019
Bitcoin Getiri Volatilitesinin EGARCH Yöntemi İle Modellenmesi International V. European Congress on Economic Issues 25.04.2019
Bitcoin Getiri Volatilitesinin EGARCH Yöntemi İle Modellenmesi International V. European Congress on Economic Issues 25.04.2019
ARE INCOMES OF TURKEY’S PROVINCES BASED CONVERGING?A GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION ANALYSIS International II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 28.09.2017
MERDİVENİ İTMEK: MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİNİN GERÇEK KÖKENLERİ ÜZERİNE International IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES 15.11.2018
BÖLGELERARASI TİCARİ İLİŞKİLERİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇEKİM MODELİ ARAŞTIRMASI International 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
BOŞANMANIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: OECD ÖRNEĞİ International 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTI DISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
KICKING AWAY THE LADDER: ON THE REAL ORIGINS OFTHE WEALTH OF THE NATIONS International IV. European Congress on Economic Issues 15.11.2018
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE REBOUND ETKİSİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİNİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR REJİM REGRESYONU ANALİZİ International INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS 12.04.2018
The Places of Foreign Trade Composition between Turkey and Azerbaijan of Speech “One Nation Two States” International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
RAMAZAN ORUCUNUN EKONOMİK MUCİZESİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 26 ALT-BÖLGE İTİBARİYLE BİR YATAY KESİT ANALİZİ International Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi 29.04.2017
FİNANSMAN UYGULAMALARINA GELENEKSEL OLMAYAN BİR BAKIŞ: MİKRO KREDİLER VE SOSYO-EKONOMİK DETERMİNANTLARI International Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi 29.04.2017
AMERİKAN RÜYASI MI? KÂBUSU MU?: KIRILGAN EKONOMİLERDE PARA ARZI DEĞİŞİMİNE ABD’NİN ETKİSİ International INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 20.05.2017
EYVAH, AMERİKA HAPŞIRDI: DIŞ YANSIMA ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR ANALİZİ International Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi 12.05.2017
Türkiye’de Sektörel Uzmanlaşma ve Ekonomik Büyüme Süreci Üzerine:Bölgesel Etki Ne Kadar Baskındır? International 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE 21.09.2017
Yerel Ürün Tabanlı Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Yönetişim Yapıları International 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE 21.09.2017
Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz International XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu 05.10.2017
Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine International 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 05.10.2017
LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİKLERİNİN TÜRKİYE DEKİ SEYRİ VE TRA BÖLGESİ ÖZELİNDE BİRDEĞERLENDİRME International II. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 20.10.2016
NEO KLASİK TEORİDEN BİR PERİ MASALI BALKAN VE AB KURUCU ÜLKELERİ ARASINDAKİ KOŞULSUZ GELİR YAKINSAMA MEKANİZMASI ÜZERİNE International Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries 17.05.2016
Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesinde Yatırım Teşviklerinin Rolü ve Başarı Kriteri Olarak Yakınsama Analizleri Türkiye Örneği International International Conference on Eurasian Economies 09.09.2015
Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Enflasyonun Bölgesel Büyüme Üzerindeki Etkisi Dost mu Yoksa Düşman mı International 3.Uluslararası bölgesel kalkınma konferansı 15.10.2015
FİNANSAL KRİZLER GÖLGESİNDE DEVLETİN EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ International Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries 17.05.2016
SEKTÖRLER ARASI GEÇİŞKENLİK VE ÜÇ SEKTÖR TEORİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR International 17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu 02.06.2016
EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA International International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics 14.07.2016
Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz International uluslararası avrasya ekonomileri konferansı 29.08.2016
Mutluluğun Resmini Çizmek Sosyo Ekonomik Belirleyicilere İlişkin Bir Yatay Kesit Analizi International UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı 28.09.2016
THE DEVELOPMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES TURKEY CASE International Restructuring the economies: realities and perspectives given the currenteconomic crisis 08.11.2013
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİ GİDERMEDEKİ ROLÜ VAN ÖRNEĞİ International Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 07.10.2010
Yerel Kalkınma ve Mikro Kredi İlişkisi International Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu 17.10.2012
VAN İRAN ARASINDAKİ SINIR TİCARETİ VE GELİŞME POTANSİYELİ International 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi 04.11.2010
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II Merdiveni İtmek: Milletlerin Zenginliğinin Gerçek Kökenleri Üzerine Bölüm(ler)
2017 2017 Turkish World Socio Economic Strategies ARE INCOMES OF PROVINCES CONVERGING IN TURKEY? A GEOGRAPHICALLY-WEIGHTED REGRESSION ANALYSIS Bölüm(ler)
2018 Politico-Economic Evaluation of Current Issues Cambridge Critics of Neoclassical Theory Bölüm(ler)
2018 Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect A Seitching Regression Analysis on the Validity of Rebound Effect and Energy Efficiency in Turkish Economy Bölüm(ler)
2017 Economic Development: Global Regional Studies Beyond the Globalisation: Income, Inequality and Poverty Bölüm(ler)
2017 Development Growth: Economic Impacts of Globalization Get Up, Stand Up and Do Not Give Up The Fight: Making a Terrorist Homo Socio Economicus Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2019 Yerel kalkınmada kadın girişimciliğinin önemi: Iğdır örneği ZEYNEP TEKİN Master Completed
2019 Yerel projelerin yerel kalkınmadaki yeri: Serka örneği TAMER AĞAOĞLU Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Uluslararası İktisat Master
2019-2020 Uluslararası Ticaret Teori ve Politikaları Master
2019-2020 Kalkınma İktisadı Master
2019-2020 Uluslararası İktisadi Birleşmeler Bachelor Degree
2019-2020 Uluslararası İktisat I Bachelor Degree
2019-2020 Uluslararası Kuruluşlar ve Ekonomik İlişkiler Bachelor Degree
2019-2020 Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar Master
2019-2020 Bölgesel Kalkınma Politikaları Master
2019-2020 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Bachelor Degree
2019-2020 İktisada Giriş II Bachelor Degree
2018-2019 Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar Master
2018-2019 Bölgesel Kalkınma Polikaları Master
2018-2019 Girişimcilik Bachelor Degree
2018-2019 Uluslararası İktisat II Bachelor Degree
2018-2019 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Bachelor Degree
2018-2019 Uluslararası Ticaret Teori ve Politikaları Master
2018-2019 Kalkınma İktisadı Master
2018-2019 Uluslararası İktisadi Birleşmeler Bachelor Degree
2018-2019 Uluslararası İktisat I Bachelor Degree
2018-2019 Bölgesel İktisat Bachelor Degree
2015-2016 Türkiye Ekonomisi Bachelor Degree
2016-2017 İktisat Teorisi Bachelor Degree
2017-2018 Bilimsel Araştırma Teknikleri Master
2017-2018 Mikro Ekonomik Analiz II Master
2017-2018 Ölçme ve Değerlendirme Bachelor Degree
2017-2018 Uluslararası İktisat II Bachelor Degree
2017-2018 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Bachelor Degree
2017-2018 İktisada Giriş II Bachelor Degree
2017-2018 İktisadi Birleşmeler Teorisi Bachelor Degree
2017-2018 BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI Master
2017-2018 ULUSLARARASI PARASAL İKTİSAT Master
2017-2018 BÜYÜME TEORİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Master
2017-2018 İKTİSADA GİRİŞ I Bachelor Degree
2017-2018 ULUSLARARASI İKTİSAT I Bachelor Degree
2016-2017 İktisada Giriş I Bachelor Degree
2016-2017 Mikro Ekonomik Analiz Master
2016-2017 Para Teorisi ve Politikası Master
2016-2017 İktisadi Düşünceler Tarihi Bachelor Degree
2016-2017 Ekonometrik Analiz I Bachelor Degree
2016-2017 iktisadi büyüme ve kalkınma Bachelor Degree
2016-2017 Türk İktisat Tarihi Master
2016-2017 Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar Master
2016-2017 Mikro İktisat Bachelor Degree
2016-2017 Ekonometrik Analiz II Bachelor Degree
2016-2017 Kalkınma-Refah Ekonomisi Bachelor Degree
2014-2015 İktisadi düşünceler tarihi Master
2015-2016 Para teorisi ve politikası Master
2015-2016 Mikro Ekonomik Analiz Master
2015-2016 İş Hukuku Bachelor Degree
2015-2016 Makro Ekonomi Bachelor Degree
2015-2016 Mikro Ekonomi Bachelor Degree
2015-2016 Kamu maliyesi II Bachelor Degree
2014-2015 Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri Bachelor Degree
2014-2015 İktisadi Düşünceler Tarihi Bachelor Degree
2014-2015 Makro iktisat Bachelor Degree
2014-2015 Mikro iktisat Bachelor Degree
2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ Bachelor Degree
2010-2011 İKTİSADA GİRİŞ Associate
2011-2012 MAKRO İKTİSAT Associate
2011-2012 İKTİSADA GİRİŞ Associate
2010-2011 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Associate
2011-2012 MİKRO İKTİSAT Associate
2010-2011 MAKRO İKTİSAT Associate
2010-2011 KAMU MALİYESİ Associate
2010-2011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Associate
Project Title Task: Type:
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Türkiye Sanayi Envanteri Bilgi Sisteminin Oluşturulması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Öğrenci Harcamalarının Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi: TRA2 Bölgesi Üniversiteleri Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
DAP BÖLGESİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YATIRIM HAVZALARI MASTER PLANI PROJESİ Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2017 TSO Akademik Danışmanı Rectorate 2018
2017 Yönetim Kurulu Üyeliği SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019
2017 Rektör Danışmanı Rectorate 2019
2017 Enstitü Müdürü SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018
2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Faculty of Economics and Administrative Sciences
2017 Senato Üyeliği Faculty of Economics and Administrative Sciences 2020
2017 Fakülte Kurulu Üyeliği Faculty of Economics and Administrative Sciences
2016 Dekan Yardımcısı Faculty of Economics and Administrative Sciences
2016 Erasmus Koordinatörü Faculty of Economics and Administrative Sciences
2016 Erasmus Koordinatörü Faculty of Economics and Administrative Sciences 2019
2016 Head of Department Faculty of Economics and Administrative Sciences
2014 Farabi Koordinatörü Faculty of Economics and Administrative Sciences 2015
2015 Bölüm Başkanı Faculty of Economics and Administrative Sciences 2019