Email Phone
0476 223 00 40 | ----
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 • M

  Master

  -

 • D

  Doctorate

  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü

Articles Published in International Refereed Journals:


Articles Published in National Refereed Journals:

 1. Aksu, İ., Bayhan, A.K., Bal, H., 1987. Tarımsal Alanda Mikro İşlemcilerle Mikrokomputer Tasarımı. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon Ve Enerji Sempozyumu. 26-29 Ekim, İzmir, S.349-358
 2. Bal, H., 1999. Potato Crop Mechanisation And Problems İn Turkei. 7th İnternationai Congress On Mechanization And Energy İn Agrıculture. 26-29 May, Adana-Turkey, S.69-72
 3. Bal, H., Sivritaş, İ., 2002 Testing Of Plant Protection Equipments İn Europe. 8th international Congress On Mechanization And Energy İn Agriculture, Ege University, 15-17 October, Kuşadası-İzmir, S.330-332

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

 1. Bal. H., 1988. Tarımsal Savaş Mekanizasyonıı Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, Erzurum, S. 109
 2. Bal. H., 1990. Çözümlü Tarımsal Mekanizasyon Problemleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, Erzurum, S. 109
 3. Bal, H., Bayhan, A.K., 2009. Resimlerle Mekanizasyon. Kayseri, S. 141
 4. Bal, H., 2005. Fidanlık Tesis Çalışmaları. Fidancılık El Kitabı. Kayema İşkur Avrupa Birliği Projesi, Kayema. Kayseri, S.7-34
 5. Bal, H., 2008. Yem Bitkileri Ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi. Erciyes Üniversitesi, Yayın No: 160, S.422-437 Kayseri

Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:

 1. Bal, H., 1979. Herbisitferin Kullanılmasında Önemli Olan Bitki Koruma Teknikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 10, Sayı:3-4, S,201-204.
 2. Bal, H., 1980. Patates Tarımında toprak İşlemenin Önemi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 11, Sayı: 1-2, S. 187-203.
 3. Bal, H., 1982. Patates Üretimi Mekanizasyonunda Son Gelişmeler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 13, Sayı:3-4, S, 193-200.
 4. Bal, H., 1983. Modem Toprak İşleme Aletlerinin Toprağın Yapısına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 14, Sayı: 1-2, S.241-249.
 5. Bal, H., Güler, İ.E., 1983. Toprak-Traktör-Alet Sisteminin Uygunluğu İle Enerji Tasarrufu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 14, Sayı:3-4, S.233- 241.
 6. Bal, H., Güler, İ.E., 1984. Patates Sap Ve Yapraklarının Azaltılmasında Tekniğin Yeri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 15, Sayı;3-4, S. 123-129.
 7. Bal. H., 1985. Makineli Patates Hasadındaki Yumru Kaybı ve Zedelenmelerin Azaltılmasında Uygulanan Yeni Teknikler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 16, Sayı: 14-4, S. 137-146.
 8. Bal. H., 1986. Tam Otomatik Patates Makinelerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Dergisi Cilt: 17, Sayı:14-4, S.141-147.

Chapters in National & International Books:

 1. Bal, H., 1979. Patates Bakım İşlerinde Tekniğin Önemi. Türkiye 1. Patates Kongresi, 1979, Ankara.
 2. Bal, H., 1989. Erzurum Yöresinde Kullanılan Bazı Patates Dikim Makinelerinin Dikim Düzgünlükleri Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi. 1-2 Haziran, Tekirdağ.
 3. Bal, H., Güler, i.E., 1997. Patates Bakım Tekniğinde Son Gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, S.944-949
 4. Bal, H., 2000. Patates Bakım Tekniğinde Yeni Gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Tarım Makineleri Bölümü. 1-2 Haziran, Erzurum, S.238-241.
 5. Bal. H., 2001. Mildiyo Mücadelesinde Aplikasyon Tekniği. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı. 13-15 Eylül, Harran, S.270-273
 6. Bal, H., 2004. Bitki Korumada Dikkat Edilecek Hususlar, Her Yönüyle Yerköy Sempozyumu Bildiri Kitabı S.57-72 (T.C. Yerköy Kaymakamlığı)
 7. Bal, H., 2006. Patates Tarımı Mekanizasyonunda Gelişmeler. IV Ulusal Patates Kongresi Bildiri Kitabı, 06-08 Eylül, Niğde, S. 174-177
 8. Bal, H., 2009. Pülverizatör Memeleri Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi, S.267-270, Ekim 2009, Isparta.

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

 1. Raf, H., 1978. Tir Ekim Makinesi Ekici-Gömücü Ayaklarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. (Basılmamış Doktora Tezi) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Alet ve Makineleri Bölümü, Erzurum, S. 107.
 2. Bal, H., 1982, Erzurum Ovasında Patates Bakımından Mekanizasyon Olanakları Üzerine Bir Araştırma (Basılmamış Doçentlik Tezi). Atatürk Üniversitesi Ziraat Tarım Makineleri Bölümü, Erzurum, S. 107.
 • Hayvansal Üretim Tesis.ve Mak. (HYS209)
 • Bahçe Ziraatında Mekanİzasyon (BZ203)
 • Tarımsal Mekanizasyon (ORT207)
 • Hayvancılıkta Projelendirme (HYS208)
 • Gıda Endüstri Makineleri (GT211)

 

Mühendislik Fakültesi Dekan V.