Email Phone
04762230010 | 4649
Academic Links Social Links
 • D

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

  Tez Adı: Canış, Bayış Destanı (M. Musulmankulov, C. Canayev, K. Akiyev, S. Dıykanbaev varyantları) inceleme-metin
 • M

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Koçarlı halk kültürü
 • B

  GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Bachelor Degree

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
ÖLÜME GÜLMEK: CUMHURİYET DÖNEMİ LATİN HARFLİ TÜRK MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH International Uluslararası Halkbilim Araştırmaları Dergisi 2 3
YÖRÜK FIKRALARINDA ESKİ TÜRK İNANIŞ VE GELENEKLERİNİN İZLERİ International Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute 34
ERCİŞ’TE BİCEK GELENEĞİ VE BİCEK MANİLERİ National Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 2 2
KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE TABİAT VE SEVGİLİ International Idil Journal of Art and Language 7 51
CANIŞ VE BAYIŞ’IN SONSUZ YOLCULUĞU International Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 1
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENETİK KODLARI VE CANIŞ-BAYIŞ DESTANI International Asos Journal 81
SANAL KÜLTÜR ORTAMINDA YENİDEN YARATILAN GELENEKSEL TÜRK ANLATI KAHRAMANLARI International TEKE Dergisi 7 4
AYDIN İLİ GÖZKAYA KÖYÜNDE GELENEKSEL HALK HUKUKUNA DAİR ÖRF VE ADETLER National Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 2
TOTEM YAPMAK TABİRİ ÜZERİNE International idil 2 6
MESLEK FOLKLORU BAĞLAMINDA ZEYTİNCİLİK (GÖZKAYA KÖYÜ/AYDIN ÖRNEĞİ) National ulakbilge 2 3
KEMAL SUNAL FİLMLERİNİN FOLKLORİK İŞLEVLERİ International Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 38
ANADOLU SAHASI VE KIRGIZ FOLKLORUNDA YALANLAMALAR VE İŞLEVLERİ National litera turca 2 1
MİZAH TEORİLERİ BAĞLAMINDA YÖRÜK FIKRALARI International motif akademi 9 17
BOZCİGİT HİKAYESİNDE OLAĞANÜSTÜLÜK MOTİFLERİ National Folklor Akademi Dergisi 1
GÜNÜMÜZDEKİ BAZI SOSYAL GRUPLARDA ERGİNLENME ÜZERİNE DÜŞÜNCELER National Ulakbilge Dergisi 4 7
İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA MUTFAK EŞYALARI National Ulakbilge Dergisi 5 10
YAPISAL FOLKLOR KURAMI BAĞLAMINDA BİR MASAL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ International Idil Journal of Art and Language 2 10
HALK HİKÂYESİNDEN TELEVİZYON DİZİLERİNE TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE YARDIMCI TİPİ International Journal of International Social Research 10 52
Paper Title Scope: Event Name: Year:
HALK BAYTARLIĞI KAPSAMINDA AYDIN İLİ GÖZKAYA KÖYÜNDE GELENEKSEL HAYVAN SAĞALTIM YÖNTEMLERİ International Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu 28.11.2019
KENT İMGELERİNİN DİJİTAL MEDYADA SUNUMU (AYDIN’IN ”SÜPER İNCİR”İ ÖRNEĞİNDE) International Uluslararası Ege Disiplinlerarası İnovatif Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 26.03.2019
SOSYAL MEDYADA GÜNCELLENEN TÜRK KİMLİĞİ: ”BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAMAM” International 1st International Conference On Cultural Informatics, CommunicationMedia Studies 03.05.2018
GÜNÜMÜZ MEZAR TAŞI YAZILARINDA MİZAH International Iğdır I. Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
TÜRK HALK EDEBİYATINDA MAKARONİK TEKERLEMELER International Iğdır I. Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
KAĞIZMANLI HIFZI’NIN ŞİİRLERİNDE TABİAT VE SEVGİLİ International Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu 07.04.2018
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2020 ÖLÜMÜ EVCİLLEŞTİRMEK: TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM TEMELLİ MİZAH Tümü
2019 KOÇARLI (AYDIN) HALK KÜLTÜRÜ Tümü
2017 BİR KIRGIZ MASALI: KÜLBAARAM İLE ASAN Tümü
2017 Zeytin Kitabı AYDIN HALK KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN Bölüm(ler)
2017 Türkiye’de Bir Kurmancan Datka Prof. Dr. Nerin Yayın Armağanı LEYLA İLE MECNUN DİZİSİNDE AKSAKAL MOTİFİNİN GÜNCELLENMESİ Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2020 Bingöl Manileri Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme HASRET MACİT Master Continuing
2020 Iğdır Yöresi Halk Hekimliği AMİNE ALADAĞ Master Continuing
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 TÜRK HALK EDEBİYATI I Bachelor Degree
2019-2020 TÜRK HALK EDEBİYATI III Bachelor Degree
2019-2020 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ Master
2019-2020 TÜRK DESTANLARI II Master
2019-2020 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ Bachelor Degree
2019-2020 TÜRK MİTOLOJİSİ Master
2019-2020 TÜRK DESTANLARI I Master
2019-2020 TÜRK HALK EDEBİYATI II Bachelor Degree
2018-2019 TÜRK HALK EDEBİYATI I Bachelor Degree
2018-2019 TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
TÜRK MASAL KÜLLİYATI-I (Türkiye Sahası) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2017 Head of Department Faculty of Science and Letters
2018 Bölüm Başkan Yardımcısı Faculty of Science and Letters 2019
2017 Deputy Director of the Center TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ