Email Phone
- | 7537
Academic Links Social Links
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/DİNLER TARİHİ (DR)/

  Tez Adı: MUHAFAZAKÂR YAHUDİLİK
 • M

  St. John Fisher College

  2000 - 2002
  Master

  İnsana Hizmet Yönetimi

  Tez Adı: Women in Islam
 • B

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1987
  Bachelor Degree

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Yahudilikte İbadet Dili Olarak İbranice’nin Önemi International Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 14 27
Yahudilikte Sözlü Geleneğin Bir Parçası OlarakAgada’nın Bir Değerlendirmesi International Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22
Ahit Sandığı: Eski İsrail’xxin En Kutsal Ayinsel Eşyası International Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 15 30
Amerikan Yahudiliği Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme National Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 9
Avrupa’da İmamların Statüsü National Diyanet İlmi Dergi 42 2
Zacharias Frankel ve Solomon Schechter’in Entelektüel Kişilikleri ve Muhafazakar Yahudiliğe Etkileri International Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 5
Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi National İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi 1
Günümüz Dünyasında Yahudi Tanımına Bir Bakış National Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi 2
Muhafazakâr Yahudilikte İbadet International Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 25
Muhafazakar Yahudilik ve Siyonizm ilişkisi National Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi 2
Mishneh Torah by M. Maimonides National Entelekya Logico-Metaphysical Review 2 2
Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin (Hıristiyan ve Yahudi) Statülerinin Din Özgürlüğü Açısından Değerlendirmesi International Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Who Will Win: Muslim Identity or Danish Identity? International Religiosity in East and West 25.06.2019
YAHUDİ KUTSAL KİTABI’NIN YARATILIŞ KONUSUNA BAKIŞININ BİRDEĞERLENDİRMESİAN EVALUATION OF THE VIEW OF THE JEWISH HOLY BOOKON CREATION International 3rd International Creation Congress in the Light of Sciences 24.10.2019
Batıda Müslüman Kadın Algısına Bir Bakış International Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı 09.06.2018
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2017 Muhafazakar Yahudilik (Dr. Tezi) Tümü
2019 SELÂHADDÎN EYYÛBÎ VE DÖNEMİ SELÂHADDÎN EYYÛBÎ’NİN KUDÜS’ÜFETHİNDE YAHUDİLERİN DURUMUVE YAHUDİLERLE İLİŞKİLERİ Bölüm(ler)
2010 Women in Islam Tümü
2010 Danimarka ve İslam Tümü
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2019 Herakleitos'ta logos ve devinim NURAY BAYAT USTA Master Completed
2019 Nietzsche'de üstinsan anlayışı BURCU ATIŞAR Master Completed
2020 Amerikan Yahudiliğinin Karakteristik Özellikleri MURAT İBA Master Continuing
Academic Year Course Title Educational Level:
2017-2018 Dinler Tarihi Bachelor Degree
2018-2019 Dinler Tarihi Bachelor Degree
2016-2017 Dinler Tarihi Bachelor Degree
2019-2020 Dinler Tarihi Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date: