• B

  Bachelor Degree

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Faculty of Science and Arts), Biyoloji Bölümü (Department of Biology)

 • M

  Master

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Graduate School of Natural and Applied Sciences), Biyoloji Anabilim Dalı (Department of Biology)

 • D

  Doctorate

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Graduate School of Natural and Applied Sciences), Biyoloji Anabilim Dalı (Department of Biology)

Articles Published in International Refereed Journals:

Hürkan, K., Taşkın, K.M., 2021. Internal Transcribed Spacer (ITS) fails at barcoding of the genus Neotinea Rchb.f. (Orchidaceae). Journal of Agricultural Sciences, 27 (1) (Accepted)

Hürkan, K., 2020. Analysis of Various DNA Barcodes on the Turkish Protected Designation of Origin Apricot “Iğdır Kayısısı” (Prunus armeniaca cv. Şalak) Short Title: DNA Barcoding of Apricot cultivar Şalak. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology. (Accepted)

Hürkan, K., Ballı Yüksel, M., Kemeç Hürkan, Y., Demir, N., 2019. Determination of total phenolic and flavonoid contents, antioxidant and antimicrobial activities of some important salep orchids. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, 8 (2), 191-202. DOI: 10.18036/estubtdc.598852

Hürkan, K., 2019. Anadolu Orkidesi’nde (Orchis anatolica Boiss.) Ribozomal DNA’nın Transkripsiyonu Yapılan İç Ara Bölgelerinin (ITS) Özellikleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 1117-1127. DOI: 10.21597/jist.489021

Hürkan, K., Sezer, F., Özbilen, A., & Taşkın, K. M., 2018. Identification of reference genes for real-time quantitative polymerase chain reaction based gene expression studies on various Olive (Olea europaea L.) tissues. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 93(6) 644-651. doi.org/10.1080/14620316.2018.1427005

Kemeç Hürkan, Y., Hürkan, K., Akı, C. 2018. Comparative Growth Media Performances on in vitro Propagation of Some Salep Orchids. Anadolu University Journal Of Science And Technology –C Life Sciences and Biotechnology, 7(1) 52-62. DOI: 10.18036/aubtdc.331328

Hürkan, K. 2017. Karasal bitkilerde DNA barkodlama: Bazı DNA barkod bölgelerinin incelenmesi. International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 1(1), 57-67. doi: 10.29329/ijiasr.2017.99.6

Taşkın K.M., Özbilen A., Sezer F., Hürkan K., Güneş Ş., 2016. Structure and expression of DNA methyltransferase genes from apomictic and sexual Boechera species. Computational Biology and Chemistry. Vol 67, pp 15-21. https://doi.org/10.1016/j.compbiolchem.2016.12.002

Kemeç Y., Hürkan K., Akı C., 2015. In vitro pollen germination of orchids traditionally used to produce salep. European Journal of Environmental Sciences. Vol 5, No 2, pp 148-152. https://doi.org/10.14712/23361964.2015.88

Löki V, Tökölyi J, Süveges K, Lovas-Kiss A, Hürkan K, Sramkó G, Molnár V. A., 2015. The orchid flora of Turkish graveyards: a comprehensive field survey. Willdenowia. Vol 45, No 2, pp 231-243. http://dx.doi.org/10.3372/wi.45.45209

Güler N., Hürkan K., Gönüz A., 2008. Report 48: Orchidaceae: Neotinea maculata (Desf.) Stearn. In Vladimirov, V. & al. (ed.) New floristic records in the Balkans: 9, 2008. Phytologia Balcanica 14(3):438-439


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

Ünal A., Hürkan K., Aydın A., Korcan S.E., 2019. 1st International Congress on Medical Sciences and Biotechnology. Congress Book ISBN-978-605-7607-42-3. "A Study on Biotechnology and Biodiversity Activities in Turkey", 183-185 pp., Uşak 2019.

Hürkan, K., Ballı Yüksel, M., Kemeç Hürkan, Y., Demir, N., 2019. Bazı Salep Orkidelerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özellikleri. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Bilimler Kongresi. 11-12 Nisan 2019, Iğdır. Özet Kitabı, S 29.

Hürkan, K., 2017. Collecting Comprehensive Data for the Conservation of Turkish Orchids: Herbarium Database of Turkish Orchids. Rufford Small Grants Foundation Mediterranean Conference in Turkey, 15-17 May, 2017, Koycegiz, Mugla, Turkey. Abstracts book, pp 27.

Hürkan, K., Gabor, S., 2017. Resolving Parental Species of the Hybrid Orchid ×Comptoglossum agiasense. International Final Conference Interactive Conservation Platform for orchids native to Greece and Turkey (ICON) 18-21 April 2017, Antalya/Turkey. pp 18.

Kemeç, Y., Hürkan, K., Akı, C., 2017. Comparative Growth Media Performances on In Vitro Propagation of Some Salep Orchids. International Final Conference Interactive Conservation Platform for orchids native to Greece and Turkey (ICON) 18-21 April 2017, Antalya/Turkey. pp 44.

Taşkın, K.M., Özbilen, A., Sezer, F., Hürkan, K., 2017. Olive Strigolactone Biosynthesis Genes: Structural and Phylogenetic Analyses. 2nd International Congress on Strigolactones. Turin, Italy, 27-31 March 2017. pp. 106.

Taşkın, K.M., Özbilen, A., Sezer, F., Hürkan, K., 2017. Expression Analysis of the Genes Involved In Strigolactone Biosynthesis in Olive. 2nd International Congress on Strigolactones. Turin, Italy, 27-31 March 2017. pp.98.

Hürkan, K., Taşkın, K.M., 2015. Phylogeographic structure within the closely related orchids: N. tridentata and N. ustulata. International Conference on Temperate Orchids. Samos Island, Greece. Abstracts Book pp 60.

Kemeç, Y., Hürkan, K., Akı, C., 2015. In vitro pollen cluster and pollinium germination attempts on some Salep orchids. International Conference on Temperate Orchids. Samos Island, Greece. Abstracts Book pp 83.

Hürkan, K., Mizsei, E., Molnar, V. A., Gönüz, A., Sramko, G., 2013. Niche Modelling can help to understand parentage of an orchid hybrid. 31st New Phytologist Symposium. Orchid Symbioses: models for evolutionary ecology. 14-16 May 2013, Calabria, Italy. Abstracts Book pp 35.

Hürkan, K., Gönüz, A., 2012. Molecular Phylogenetic Affinity of Orchis anatolica and Neotinea tridentata (Orchidaceae) Taxa Using DNA Sequencing. 15th European Orchid Congress and Show 12-15th of April, Budapest. Abstracts Book. pp 8.

Gönüz, A., Yağan, B. D., Hürkan, K., 2011. Preliminary Report on Potential of Hypericum L. Taxa From Ida Mountain (Kazdağı) in Bayramiç, Turkey. International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit. Proceedings and Abstracts. pp 188-193.

Gönüz, A., Demirbaş, S., Hürkan, K., Döver, E., Kaplan, M.E., 2008. the Investigation of Wetland Ecosystem in the Araplar Gorge and its Surroundings. Third International Conference BALWOIS, Ohrid. Abstracts pp 303.


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

Hürkan, K., Sezer, F., Özbilen, A., Taşkın, K.M., 2017. Identification of Reference Genes for real-time quantitative polymerase chain reaction based gene expression studies on various Olive (Olea europaea L.) tissues. 6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Adana. Özet Kitapçığı, S 66.

Acar, O., Görkem, H. N., Hürkan, K., Bozyel, E., 2012. Domates Bitkisinin (Solanum lycopersicum, Solanaceae) Peroksidaz Aktivitesi ve Malondialdehid Miktarı Üzerine UV-C Uygulamasının Etkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye. Özet Kitabı. S 504.

Döver, E., Gönüz, E., Yağan, B. D., Hürkan, K., 2011.  Çanakkale (Türkiye) Bayramiç Barajı ve Barajı Besleyen Akarsuların Kirlilik Yükleri ile Çevresel Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 04-07 Ekim 2011, Çanakkale. Bildiri Özetleri Kitabı. S 467.

Hürkan, K., Gönüz, A., Güler, N., Yağan, B. D., 2009. Çanakkale İlinde Doğal Yayılışlı Bazı Orchidaceae Taksonları Üzerine Gözlemler. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi. 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. Özet Kitabı. S 243.

Yağan, B. D., Hürkan, K., 2009. Orman Yangınları Ve Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri 2008 Eceabat - Yalova Köyü (Çanakkale) Yangın Örneği. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi. 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. Özet Kitabı. S 79.

Gönüz, A., Yağan, B.D., Hürkan, K., Kaplan, M.E., 2008. Hava Kirliliğinin Bazı Peyzaj Bitkilerinde Klorofil İçeriği Üzerine Etkileri. IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi. 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. Özet Kitabı. S 136.

Güler, N., Gönüz, A., Hürkan, K., Döver, E., 2008. Çan (Çanakkale-Türkiye) İlçesi Doğal Yayılışlı Bazı Orchidaceae Taksonları Üzerine Gözlemler. Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, Çan Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı. S 143.

National & International Books Written:

Gönüz, A., Dülger, B., Yağan, B. D., Hürkan, K., 2010. Sitoloji Laboratuvarı Uygulama Kitabı, Çanakkale. ISBN: 9786056166006.


Chapters in National & International Books:

Hürkan, K., 2020. Bitkisel Ürünlerin Güvenirliğinin Belirlenmesine Kullanılan Bazı Modern Moleküler Biyoloji Yöntemleri. In K. Hürkan (Ed.), Tarımsal ve Endüstriyel Biyoteknoloji Uygulamaları - Biyoekonomi. Ankara, Türkiye; IKSAD Publishing House. ISBN: 9786257914987.

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

Dersin Kodu (Course Code)

Bölümü (Department)

Dersin Adı (Course Name)

T/U/K

AKTS (ECTS)

Dönem (Semester)
TBDG-114.1 Tarımsal Biyoteknoloji ABD Biyoenformatik ve Uygulamaları 3/0/3 6 Yüksek Lisans 2019 -
TBDG-116.1 Tarımsal Biyoteknoloji ABD Moleküler Filogenetik Analiz 3/0/3 6 Yüksek Lisans 2019 -
TBDG-115.1 Tarımsal Biyoteknoloji ABD Genetik Veri Tabanları 3/0/3 6 Yüksek Lisans 2019 -
701302101 Tarım Ekonomisi / Güz Yarıyılı Genetik 3/0/3 6 Lisans 2019 -

701302201

Bitki Koruma / Bahar Yarıyılı

Genetik

3/0/3

6

Lisans 2018 - 2019

701302101

Bahçe Bitkileri / Bahar Yarıyılı

Genetik

3/0/3

6

Lisans 2018 - 2019
TBDB-117.1 Tarımsal Biyoteknoloji ABD Bitki Biyoteknolojisinde Yeni Yaklaşımlar 3/0/3 6 Yüksek Lisans 2018 -
TBDB-118.1 Tarımsal Biyoteknoloji ABD Bitkilerde Moleküler Markörler ve DNA Parmak İzi 3/0/3 6 Yüksek Lisans 2018 -
TBDB-119.1 Tarımsal Biyoteknoloji ABD Moleküler Biyolojide Kullanılan Temel Yöntemler 3/0/3 6 Yüksek Lisans 2018 -

Proje Adı

Kurum (Foundation)

Bütçe (Budget)

Tarih (Date)

Görev (Role)

Proje Türü (Project Type)

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sitonini Gistel, 1848 Türleri Ile Konukçularının Belirlenmesi Ve Bu Türlerin Tarımsal Yönden Değerlendirilmesi TÜBİTAK
120O352
43000₺ 01.09.2020 - Araştırmacı
(Researcher)
Ulusal
(National)
Strigolaktonun Domateste (Solanum lycopersicum L.) Tuzlu Şartlarda Bazı Stres Genleri ve Transkripsiyon Faktörleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (Effects of Strigolactone to Some Tomato (Solanum lycopersicum L.) Stress-Related Genes and Transcription Factors Under Saline Conditions) Iğdır Üniversitesi 11.986₺ 08.07.2020 - Yürütücü (Coordinator) Ulusal (National)
Iğdır Bölgesindeki Yabani Kuşkonmazların Biyoaktif Bileşik İçeriği, Antioksidan Aktiviteleri Ve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi TÜBİTAK
120O213
44.980₺ 08.05.2020 - Araştırmacı (Researcher) Ulusal (National)
Ticari Kayısı Çeşitlerinde Yeni Bir Genetik Doğrulama Yaklaşımı: Yüksek Çözünürlüklü Erime Yöntemi
(A New Genetic Authentication Approach on the Commercial Apricot Varieties: High Resolution Melting)
Iğdır Üniversitesi 11.949,94₺ 21/10/2019 - 07/09/2020 Yürütücü (Coordinator) Ulusal (National)
Iğdır Kayısısı'nın (Şalak) DNA Barkodlama Tekniği İle Moleküler Tanımlanması (Molecular Identification of Iğdır Apricot (Şalak) by DNA Barcoding Technique) Iğdır Üniversitesi 11984,02₺ 16/07/2019 - 01/06/2020 Yürütücü (Coordinator) Ulusal (National)

Zeytin (Olea europaea L.) Strigolakton Biyosentezine Katılan Genlerin Belirlenmesi ve Bitki Büyüme Düzenleyicisi Olarak Etkilerinin İncelenmesi (Determination of Strigolactone Biosynthesis Genes and Analyzing Their Effects as Plant Growth Regulator of Olive

TÜBİTAK

215O534

446.040₺

01/03/2016-01/03/2019

Doktora sonrası bursiyer (Scholar)

Uluslararası
(COST)

Türkiye Salepgillerinden Neotinea ustulata ve Neotinea tridentata Türlerinin Filocoğrafik Yapısının Moleküler Barkodlama Yöntemi İle İncelenmesi (Phylogeographic Structure of Neotinea tridentata and Neotinea ustulata species)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FBA-2015-415 

14.997₺

08.01.2015-08.01.2016

Araştırmacı (Researcher)

Ulusal (National)

Collecting Comprehensive Data for the Conservation of Turkish Orchids 

The Rufford Foundation 

13.700₺

01.09.2013-01.11.2014

Yürütücü ve Araştırmacı 

Uluslararası (International)

Zeytin'de E Vitamini Biyosentez Genlerinin Moleküler Karakterizasyonu  (Characterization of Vitamin E Biosynthesis Genes on Olive)

TÜBİTAK
113O724

29.684₺

15.08.2013-15.08.2014

Bursiyer (Scholar)

Ulusal (National)

Collecting Comprehensive Orchid Herbarium Data for Conservation 

Synthesys 

15000₺

01.01.2014-31.05.2014

Yürütücü (Coordinator)

Uluslararası
(International)

Orchis anatolica Boiss. ve Orchis tridentata Scopoli (Orchidaceae) Taksonlarının DNA Sekans Yöntemiyle Moleküler Filogenetik Özelliklerinin Belirlenmesi (Determining of Molecular Phylogenetic Affinities of Orchis anatolica Boiss., Orchis pinetorum Boiss. & Kotschy ve Orchis tridentata Scopoli (Orchidaceae))

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FBA-2010-05

4000₺

01.01.2010-14.01.2011

Araştırmacı (Researcher)

Ulusal (National)

Avrupa Orkide Konseyi (European Orchid Council)

Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği,