• M

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2018 -
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL HİZMET (DR)/

  Tez Adı:
 • B

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2012
  Bachelor Degree

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Paper Title Scope: Event Name: Year:
FITRATIN KODLARIYLA OYNAMAK, YARATILIŞTAN GELENÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAK (TRYING TO CHANGE THE CODES OF HUMAN NATURE ANDTHE INNATE CHARACTERISTICS OF GENDERS) International 3. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ 24.10.2019
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GADEM MODELİ International KENT VE SAĞLIK KONGRESİ 11.12.2018
Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma International 6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi 29.03.2018
ığdır üniversitesi öğrencilerinin madde bağımlılığı ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi International 6. uluslararası Çin’xxden Adriyatike Sosyal Bilimler Kongresi 29.03.2018
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 3rd INTERNATIONAL CREATION CONGRESS IN THELIGHT OF SCIENCES BİLDİRİLER KİTABI Tümü
2019 III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Tümü
2018 TERÖR VE UYUŞTURUCU MADDE ŞİDDETİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GADEM MODELİ Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 SOSYAL HİZMETTE RAPOR YAZMA İLKE VE TEKNİKLERİ Associate
2019-2020 göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet Associate
2019-2020 yerel yönetimler ve sosyal hizmet Associate
2019-2020 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahaleleri Associate
2019-2020 sosyal hizmet ortamlarında inceleme Bachelor Degree
2019-2020 SOSYAL HİZMETTE GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ Associate
2019-2020 ADLİ SOSYAL HİZMET Associate
2019-2020 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Associate
2019-2020 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE Associate
2019-2020 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ Bachelor Degree
2018-2019 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET Associate
2018-2019 SOSYAL HİZMETLER KURAMI VE MÜDAHALELERİ Associate
2018-2019 ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU Associate
2018-2019 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET Associate
2018-2019 GÖÇ VE KENTLEŞME SORUNLARI Associate
2018-2019 SOSYAL PSİKOLOJİ Associate
2018-2019 ADLİ SOSYAL HİZMET Associate
2018-2019 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Associate
2018-2019 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ Associate
2018-2019 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE Associate
2018-2019 SOSYAL HİZMETLERİN YAPISI VE YÖNETİMİ Associate
2018-2019 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Associate
2017-2018 SOKAK SOSYAL HİZMETİ Associate
2017-2018 SOSYAL HİZMETLER KURAMI Associate
2017-2018 SOSYAL HİZMETLER MÜDAHALELERİ Associate
2017-2018 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Associate
2017-2018 SOSYAL HİZMETLERE GİRİŞ Associate
2017-2018 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Associate
2017-2018 REHBERLİK Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Iğdır İli Hastalıklar Haritası Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARADILIŞ KONGRESİ Proje Koordinatör Yrd. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Camii Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Yapım Projesi Proje Koordinatör Yrd. Diğer (Ulusal)
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2019 Deputy Director of the Center ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020
2018 Bölüm Başkanı Tuzluca Vocational School of Higher Education 2019
2018 Vocational School / College Deputy Director Tuzluca Vocational School of Higher Education 2019
2018 Bölüm Başkanı Tuzluca Vocational School of Higher Education 2020