• B

  Bachelor Degree

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sınıf Öğretmenliği--- Anadolu Üniversitesi / Uluslararası İlişkiler

 • M

  Master

  Fırat Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ABD

 • D

  Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi /Eğitim Bilimleri Enstitüsü /Eğitim Yönetimi ABD

Articles Published in International Refereed Journals:


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

ÇİFTÇİ, K. , DAL, M. & TUNÇ, Y. (2018). Stratejik Planlanlama, Stratejik Planlamanın Tarihsel Gelişimi ve Önemi. LISIMI VE ÖNEMI. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

TUNÇ, Y. ÇİFTÇİ, K. & DAL, M. (2018). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

DAL, M. , TUNÇ, Y. & ÇİFTÇİ, K. (2018). İlkokul Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Sürecinde Hazırbulunuşluk Öğesi Olarak Yeterli ve Dengeli Beslenme.1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. 6-7 Kasım 2018, Iğdır/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME,

ÇOCUKLA İLETİŞİM,DEĞERLER EĞİTİMİ,

ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME, 

ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK, 

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

SEMİNER, 

DİKSİYON VE BEDEN DİLİ, 

MESLEK ETİĞİ, 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA, 

PSİKODRAMA UYGULAMALARI, 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, 

KLAVYE TEKNİKLERİ II

...