Email Phone
50502468355 | 4241
Academic Links Social Links
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1987 - 1992
  Bachelor Degree

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1999
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kur`an`da ayetüibret kavramları ve aralarındaki münasebet
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (DR)/

  Tez Adı: Ebussuûd Efendi tefsiri’xxnin tefsir usûlü açısından incelenmesi
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Hamd ile Başlayan Sûrelerin Değişik Yönlerden Değerlendirilmesi International Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23
Ayet Kavramının Semantik Tahlili National Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7
Eğitim-Çevre İlişkisİ National Iğdır Üniveritesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10
KUR’ANÎ TEBLİĞDE TERĞİB VE TERHİB METODU International Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 65
Âyetler Arası Münâsebetin Kur’ân İlimlerindeki Önemi National İlahiyat Araştırmaları Dergisi 13
Ebussuûd Efendi Tefsiri’nde Esbâb-ı Nüzûl International Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi 11 57
Paper Title Scope: Event Name: Year:
ESBABÜ’N-NÜZÛLÜN TEFSİR İLMİNDEKİ ÖNEMİ International Din Bilimleri Çalıştayı 30.12.2017
Kur’an’da Cennet, Cehennem İle Yapılan Terğib ve Terhib International Uluslar Arası Din ve Dil Sempozyumu 30.11.2018
AYETLER IŞIĞINDA İSLAMIN KADINA VERDİĞİ DEĞER International ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI 30.06.2018
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 EBUSSUD EFENDİ TEFSİRİ’NİN TEFSİR USULÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ Tümü
2020 KUR’ÂN’DA ANLATILAN MU’CİZEVÎ HABERLER IŞIĞINDA HZ.MUHAMMED’İN (s.a.v.) MU’CİZELERİ Tümü
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2020 Mevdudi’nin Tefhimü’l-Kur’an Adlı Eserinde Kadın Olgusu Hazel ÖZGÜR Master Completed
2020 İnsan Suresinin Tefsiri Bağlamında İnsan Tipolojileri Abdulhakim ÖZTÜRK Master Completed
Kur’an ve Sünnet Işığında Yaşlılara Karşı Ahlaki Yaklaşım Mehmet Salih DEMİRHAN Master Continuing
Nahl Suresi Bağlamında İnsanlığa Arzedilen Nimetler Sena EMİR Master Continuing
İsra Suresi Bağlamında Temel Ahlaki İlkeler Kutbettin ŞEMİN Master Continuing
2019 İlmi edebi ve eğitsel yönleriyle Hz. Yusuf kıssası ve mesajlar SADIK TAŞDEMİR Master Completed
2019 Kur'an'da selam ALİCAN ÇELİK Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Tefsir Usulü Metinleri Doctorate
2019-2020 Eken Dönem Tesir Doctorate
2019-2020 Tefsir II Bachelor Degree
2019-2020 Kur’an Arapçası Bachelor Degree
2019-2020 Erken Dönem Tefsir Master
2019-2020 Tesir Usulü Metinleri Master
2019-2020 Rivayet Tefsirlerinden Örnek Metinler Master
2019-2020 Klasik Tefsirlerden Örnekler Master
2018-2019 Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri Master
2018-2019 Klasik tefsirlerden Metinler Master
2018-2019 Tesir Usulü Metinleri Master
2018-2019 Rivayet tefsirlerinden Örnekler Master
2018-2019 İlmi Tefsir Master
2018-2019 Kur’an Okuma ve Tecvid 6, 8 Bachelor Degree
2018-2019 Kur’an Okuma ve Tecvid 5, 7 Bachelor Degree
2016-2017 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Master
2016-2017 MÜFESSİR SAHABELER veTABİİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Master
2016-2017 ERKEN DÖNEM TEFSİRİ Master
2016-2017 İLMİ TEFSİR Master
2016-2017 KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Bachelor Degree
2016-2017 DİN EĞİTİMİ Bachelor Degree
2015-2016 İSLAM İBADET ESASLARI Bachelor Degree
2015-2016 KURAN OKUMA VE TECVİD Bachelor Degree
2017-2018 AHKAM TEFSİRİ Master
2015-2016 AHKAM TEFSİRİ Master
2016-2017 AHKAM TEFSİRİ Master
2015-2016 TEFSİR METİNLERİ Master
2017-2018 TEFSİR METİNLERİ Master
2014-2015 İSLAM İNANÇ ESASLARI Bachelor Degree
2016-2017 KURAN İLİMLERİ Master
2017-2018 KURAN İLİMLERİ Master
2013-2014 DİN EĞİTİMİ Bachelor Degree
2017-2018 KURAN OKUMA VE TECVİD -VII Bachelor Degree
2016-2017 KURAN OKUMA VE TECVİD -V Bachelor Degree
2013-2014 OSMANLI TÜRKÇESİ Bachelor Degree
2017-2018 KURAN OKUMA VE TECVİD -V Bachelor Degree
2016-2017 KURAN OKUMA VE TECVİD -V Bachelor Degree
2014-2015 KURAN OKUMA VE TECVİD -V Bachelor Degree
2013-2014 KUR’AN ARAPÇASI Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date: