• B

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Bachelor Degree

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2018 -
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

  Tez Adı:
 • M

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2018
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Köpük ayırma prosesi ile boyarmadde gideriminde farklı yüzey aktif maddelerin etkisinin araştırılması
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Foam Separation for Effective Removal of Disperse and Reactive Dyes from Aqueous Solutions International SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 247
TÜRKİYE’DEKİ DOĞAL ZEOLİTLER VE İYON DEĞIŞİMİ UYGULAMALARI National Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 6 1
Endüstriyel Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında Uygulama Örneği National Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 32 2
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2018-2019 Çocuk ve Müzik Associate
2019-2020 Su Kirliliği ve Kontrolü Associate
2018-2019 Su Kirliliği ve Kontrolü Associate
2018-2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Associate
2019-2020 Matematik Associate
2019-2020 Çevre Kimyası Associate
2019-2020 Çevresel Etki Değerlendirmesi Associate
2018-2019 Çevresel Etki Değerlendirmesi Associate
2019-2020 Katı Atıklar Associate
2019-2020 Katı Atıklar Associate
2019-2020 Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme Associate
2018-2019 Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme Associate
Project Title Task: Type:
Köpük Ayırma Prosesi ile Boyarmadde Gideriminde Farklı Yüzey Aktif Maddelerin Etkisinin Araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Köpük Ayırma Prosesi ile Boyarmadde İçeren Atıksulardan Renk ve Toplam Organik Karbon Giderimi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2020 Vocational School / College Deputy Director Iğdir Vocational School Of Health Services
2019 Müdür Yardımcısı ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ