Email Phone
- | 4683
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fk. Tarih Öğr.

 • M

  Master

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enst. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

 • D

  Doctorate

  Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enst. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Articles Published in International Refereed Journals:

 

1. Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir Dönem: İhtiyar Meclislerinin Teşekkülü, History Studies International Journal of History, Cilt 6, Sayı 3, 2014.

 

2. Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili, Gazi Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 15, 2014.

 

3. Osmanlı Döneminde İstanbul’da Vilayet İdaresinin Teşekkülü, SUTAD, Sayı 37, 2015.

 

4. Osmanlı Devleti'nin Gayrimüslim Tebaaya Yaklaşımında Dönemsel Değişimler, Journal of History and Future, Cilt 3, Sayı 3,  2017.

 

5. Varlık ve Meşruiyet Kaynağı Olarak Din ve İnancın Devlet ve Toplum İçindeki Yeri: Osmanlı Devleti Örneği, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 13, 2018.

 

6. Öğretmenlerin Tarih Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Tespiti, (üç yazar) Mavi Atlas, Cilt 6, Sayı 2, 2018.

 

7. Emperyalizm, Propaganda ve Basın İlişkisi: II. Abdülhamid Döneminden Örnekler, IJOSES, Cilt 5, Sayı 10, 2018.

 

8. Being Student in a Foreing Country: Adaptation Problems and Solution Strategies (iki yazar), SUJE, Cilt 9, Sayı 2, 2019.

 

9. Osmanlı Devleti’nin İç Borçlanma Kaynakları Olarak Emekli ve Yardımlaşma Sandıkları, Journal of Studies In Turkology (İki yazar), Sayı 47, 2019.

 


Articles Published in National Refereed Journals:

 

1. 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Ana Kaynakları: Buyruldu ve İlmühaber Defterlerinin Tahlili, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 33, Sayı 56, Eylül 2014.

 

2. Tanzimat Dönemi Osmanlı İdari Yapılanmasında Şehir Yönetimi, Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı 5, 2014.

 

3. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyal Hizmet Unsurları, Türkiye Günlüğü, Sayı 120, 2014.

 

4. Osmanlı Şehrinin Maddi ve Manevi Dokusu, Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı 7, 2015.

 

5. Osmanlı’dan Cumhuriyete Şehir ve Köy İdaresi, Türkiye Günlüğü, Sayı 121, 2015.

 

6. Osmanlı Döneminde Ritüel Örnekleri, Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı 8, 2016.

 

7. Sular Diyarı İmparatorluk Başkenti İstanbul’da Suyun Serüveni, Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı 9, 2016.

 

8. (Vaka Takdimi), Osmanlı Belgelerinde Iğdır, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 11, 2018.

 

9. Enerji Kaynaklarının Osmanlı Dünyasındaki Tezahürleri, Şehir ve Düşünce Dergisi, Sayı 11, 2018.

 

10. (Kitap İncelemesi), Zenginlikten İflasa Mustafa Reşid Paşa'nın Sarrafı Cezayirlioğlu Mıgırdiç, Libra Kitap, OSMED, Sayı 8, 2019.

 

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

 

1. Tanzimat Döneminde Tekirdağ’ın İdari Yapısı, Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Tekirdağ (Yayım 2016).

 

2. Tanzimat Dönemindeki İdari Düzenlemelerin Kocaeli’ye Yansımaları, Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, 3-5 Nisan 2015, Kocaeli (Yayım 2016).

 

3. Osmanlı Döneminde Çocukları Korumaya ve Eğitmeye Yönelik Çalışmalar, Uluslararası Canik Şehir ve Çocuk Sempozyumu, Mayıs 2015, Samsun (Yayım 2016).

 

4. Osmanlı’nın Din ve Vicdan Hürriyeti Bağlamında Ermenilere Tanıdığı Haklar, Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, 08-11 Nisan 2015, Antalya (Yayım abstract book, 2015).

 

5. Historical Personalities Related to Iğdır Region, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017, Iğdır, (Yayım abstract book 2017).

 

6. Osmanlı’nın Son Döneminde Doğu’da Yaşanan Uluslararası Mücadelede Ermeniler ile Aşiretlerin Konumu, I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 16-18 Ekim 2019, (iki yazar) Iğdır (Yayım 2019).

 

7. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Muhtarlığın Tarihi, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Muhtarlığın Tarihi Bugünü Geleceği Sempozyumu, 7 Şubat 2015, İstanbul.

 

8. Digitization Process of The Ottoman Archives, 14. Uluslararası Kütüphane Konsorsiyum Sistemleri Teknoloji ve İnovasyon Kongresi, İstanbul Üniversitesi ve ARLICON, 25-26 Haziran 2015, İstanbul.

 

 


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

 

1. Geçmiş Perspektifiyle Geleceğin Şehrinde Sosyal Güvenliği Sağlamak, Geleceğin Şehri Sempozyumu, 24-25 Aralık 2014, İstanbul 2014 (Yayım 2015).

 

National & International Books Written:

 

1. Osmanlı Devleti’nde Kaymakamlık (1842-1871), Kitabevi, İstanbul 2014.

 

2. Osmanlı Döneminde Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi (1829-1871), Kitabevi, İstanbul 2014.

 

3. Osmanlı’nın Askeri Gücü (İngilizce çeviri), Kitabevi, İstanbul 2014.

 

4. Osmanlı Devleti’nde Belediye İdaresinin Esasları, Kitabevi, İstanbul 2015.

 

5. Osmanlı Döneminde Vilâyet İdaresinin Esasları, Kitabevi, İstanbul 2015.

 

6. Masonluğun Kanunları (iki yazar), Yason Yayıncılık, Ankara 2015.

 

7. Osmanlı Belgelerinde Iğdır, (Proje yürütücüsü), Yedi Kalem, Aralık 2017.

 

8. İktidar Mücadelesi Temelinde Osmanlı Tarihi, Fenomen Yayıncılık, Erzurum 2019.

 


Chapters in National & International Books:

 

1. Osmanlı Belgelerinde Diyarbakır, (belge özeti), Diyarbakır Valiliği Kültür Sanat Yayınları, Diyarbakır 2011.

 

2. Osmanlı Belgelerinde Bilecik, (belge özeti), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları, Bilecik 2012.

 

3. Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, Cilt I-II, (İngilizce çeviri), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul 2012.

 

4. Denizli’nin Seyyahları, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, (İngilizce çeviri), Denizli 2013.

 

5. Osmanlı Belgelerinde Azerbaycan, (giriş metni), TDBB, 2015.

 

6. Osmanlı Belgelerinde Ankara, Belediye ve İmar Faaliyetleri, (giriş metni), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara 2016.

 

7. Osmanlı Belgelerinde Ankara, Vakıf İdaresi, (giriş metni), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara 2016.

 

8. Osmanlı Belgelerinde Ankara, Tarım ve Ticaret, (giriş metni), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara 2016.

 

9. Osmanlı’dan Günümüze İnsani Diplomasi Cihan-Penah, (İngilizce çeviri), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul 2016.

 

10. Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası, (Editör), Hiper Yayın, İstanbul 2017.

 

11. Mukaddimeler Zaviyesinden Tanzimat Dönemi Gazeteleri (Editör), Hiper Yayın, İstanbul 2020.

 

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

 

Osmanlı Tarihi,

Osmanlı Teşkilat Tarihi,

Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi

 

 

 

1. Osmanlı Belgelerinde Iğdır, (Proje yürütücüsü), Iğdır Üniversitesi BAP Birimi Araştırma Projesi, 2017.

 

2. Osmanlı Döneminde İktidar Merkezi ile Çevre Arasında Yaşanan Güç Mücadelesi, (Proje Yürütücüsü), Iğdır Üniversitesi BAP Birimi Araştırma Projesi, 2020.

 

Anabilim Dalı Başkanı