Email Phone
0476 226 13 14 | 6000
Academic Links Social Links
 • B

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2009
  Bachelor Degree

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
 • M

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Aynı anda gerçekleştirilen tersinir katılmalı-ayrışmalı zincir transfer ve halka-açılması polimerizasyonu ile blok-graft kopolimer sentezi ve karakterizasyonu
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2017
  Doctorate

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOKİMYA (DR) (TIP)/

  Tez Adı: Diyabetik, prediyabetik ve sağlıklı bireylerde serum galektin-3, HS-CRP, neopterin ve metil arjinin seviyeleri
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Comparison of area under curves for serum methylglyoxal and glucose in patients with diabetes mellitus International Clinica Chimica Acta 493
Assessment of serum galectin-3, methylated arginine and Hs-CRP levels in type 2 diabetes and prediabetes International LIFE SCIENCES
ICP-MS and HPLC Analyses, Enzyme Inhibition and Antioxidant Potential of Achillea schischkinii Sosn International BIOORGANIC CHEMISTRY
Investigation of Antimicrobial Activity and Characterization, Synthesis of Silver Nanoparticles from Hypericum triquetrifolium Turra Plant International Journal of the Institute of Science and Technology 9
Comparison of Fatty Acids by GC-FID Method of Grapes of Three Different Provinces in Southeastern Anatolia Region National Journal of the Institute of Science and Technology 9 4
Biogenic platinum nanoparticles using black cumin seed and their potential usage as antimicrobial and anticancer agent International JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 179
THE ROLE OF METHYLGLYOXAL LEVELS IN DIABETES DIAGNOSIS International Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 43 5
DECREASED SERUM IRISIN LEVELS IN PATİENTS WITH TYPE 2DIABETES MELLITUS International Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi 43 5
Identification of chemical components from the Rhizomes of Acorus calamus L. with gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS\MS) International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 4
Investigation of Asymmetric Dimethylarginine, Adiponectin, Zn, and Cu Levels in Obese Subjects International BioNanoScience 9
The toxicological impact of some avermectins on human erythrocytes glutathione s-transferase enzyme International JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY
The Effects of Amoxicillin and Vancomycin Hydrochloride Hydrateon Glutathione S-Transferase Enzyme Activity: An in vitro study International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Neutrophil/lymphocite ratio values in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). International FEBS Journal
MELATONİN VEDEHİDROEPİANDROSTERONDÜZEYLERİNİN OBEZİTE İLEİLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI National Nobel Medicus
Synthesis and characterization of poly(vinylchloride-graft-2-vinylpyridine) graft copolymersusing a novel macroinitiator by reversibleaddition-fragmentation chain transferpolymerization International E-POLYMERS
One-Step Synthesis of Triblock Copolymers via SimultaneousReversible-Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT)and Ring-Opening Polymerization Using a Novel DifunctionalMacro-RAFT Agent Based on Polyethylene Glycol International Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry
One-Step Synthesis of Block-Graft Copolymers via SimultaneousReversible-Addition Fragmentation Chain Transfer and Ring-OpeningPolymerization Using a Novel Macroinitiator International Polymer Chemistry
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Determination of Phenolic Components of Apium graveolens (Celery) Seeds International I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Identification of phenolic components from the rhizomes of sweet flag (Acorus calamus L.) using high pressure liquid chromatography (HPLC) International I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Aromatic Components of Plantago majör International I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Aromatic Components of Apium graveolens (Celery) Seeds International I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Comparison of Variety of Coccoon Samples for Their Phytochemical Content International I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Phenolic Components and mineral elements of Viscum album L. Extract. International I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
Determination of Volatile Components in Wool by Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry (GC-MS\MS). International I. International Aromatic Plants and Costemetics Symposium 03.10.2019
zeamays(mısır)yaprağında gümüş nano partiküllerin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitenin incelenmesi International uluslararası multidisipliner kongresi ığdır 06.11.2018
Investigation of the inhibition effects of some avamectin varieties on glutathione S-transferase enzyme International 1st INTERNATIONAL BALKAN CHEMISTRY CONGRESS 17.09.2018
Serum Galectin-3 Levels in Patients with Diabetes Mellitus International In this issue 24th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation 05.10.2016
Ankilozan Spondilit Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) National 27th National Biochemistry Congress 03.10.2015
Levels of Serum Symmetric Dimethylarginine Levels In Patıents With Diabetes Mellitus National Türk Biyokimya Derneği Biyokimya Günleri 02.11.2016
LC-MS/MS İle Serum Androstenedion Ölçümü Üzerine Taşıma Etkisi National 27th National Biochemistry Congress 03.10.2015
Bir Üniversite Hastanesinde Preanalitik Hataların Sıklığı: Bir Yıllık Deneyim National 27th National Biochemistry Congress 03.10.2015
Sistemik lupus eritematozus (SLE) Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) Değerleri National 27th National Biochemistry Congress, Antalya 03.10.2015
Pediatrik Grupta Platelet İndeksleri Platelet Sayısı, MPV, PCT, PDW ve P-LCR Düzeyleri National 25th National Biochemistry Congress 03.11.2013
Mean Platelet Volume Values in Patients with Rheumatoid Arthritis. International In this 23rd Meeting of Balkan Journal Of Clinical Laboratory 2015 07.10.2015
Mean Platelet Volume Values in Patients with Behçet’s Disease International Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Uluslararası Katılımlı Kongre Lab Expo 01.09.2015
Levels of Serum Symmetrıc Dimethylarginine Levels In Patıents With Diabetes Mellitus International biyokimya kongresi 06.09.2015
Mean Platelet Volume Values in Patients with Ischemic Stroke: A retrospective observational study International biyokimya kongresi 03.10.2017
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUMGALECTIN-3 LEVELS AND INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH DİABETES MELLITUS International Insulin resistance symposium 22.03.2017
RELATIONSHIP BETWEEN INCREASED SERUM ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE LEVELS AND INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS International INSULIN RESISTANCE SYMPOSIUM 22.03.2017
Yeni Bir RAFT Başlatıcı Kullanılarak Aynı Anda RAFT ve ROP ile Blok Kopolimer Sentezi. Blok Kopolimerlerin ve Blok Kopolimer-Odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması National 25th National Chemistry Congress 29.06.2011
Yeni Bir RAFT Makromonomerik Başlatıcının Graft Kopolimerizasyonu, Polimer Karakterizasyonu ve Kinetik İncelemesi National 24th National Chemistry Congress 29.06.2010
Aynı Anda Gerçekleştirilen Tersinir Ayrışmalı-Katılmalı Zincir Transfer Ve Halka Açılması Polimerizasyonu İle Blok-Graft Kopolimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu National 24th National Chemistry Congress 29.06.2010
Serum Asymmetrıc Dımethyl Argınıne Levels In Patıents Wıth Dıabetes Mellıtus International In this issue 24th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation 05.10.2016
Mean Platelet Volume Values in Patients with Rheumatoid Arthritis International In this 23rd Meeting of Balkan Journal Of Clinical Laboratory 07.11.2015
İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİDEĞERLERİ: BİR RETROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇALIŞMA National II. Invitro Diyagnostik Sempozyumu, Biyobelirteçler 10.05.2017
Mean platelet Volume Values in Patients with ischemic Stroke:A retrospective observational study International II. Türkiye in vitro Diagnostik Sempozyumu-Biyobelirteçler 10.05.2017
MATRIX AND CARRYOVER EFFECT ON SERUM CREATININEMEASUREMENT BY LC-MS/MSMETHOD International 28th National Biochemistry Congress 19.09.2017
DİYABETİK HASTALARDA SERUM GALEKTİN-3 SEVİYELERİ İE İNSÜLİN DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ National İnsülin Direnci Sempozyumu 22.03.2017
DİYABETİK HASTALARDA ARTMIŞ SERUM ADMA DÜZEYLERİ İLE İNSÜLİN DİRENCİ ARASINDA İLİŞKİ National İNSÜLİN DİRENCİ SEMPOZYUMU 22.03.2017
SERUM CITRULLINE LEVELS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS International EuroMedLab Athens 2017 11.06.2017
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2018-2019 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI Master
2018-2019 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Bachelor Degree
2018-2019 hücre biyokimyası Master
2018-2019 İleri spektroskopi Master
2018-2019 tıbbi bitkisel ürünler Associate
2018-2019 FİZYOLOJİ Associate
2017-2018 Biyokimya Associate
2017-2018 mikrobiyoloji Associate
2017-2018 fizyoloji Associate
Project Title Task: Type:
Diyabetik nefropatisi olan hastalarda metil arjinin düzeylerinin değerlendirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Yeni Geri Dönüşümlü Katılma/Bölünme Zincir Transfer (RAFT) Makromonomerik Başlatıcıları ile Vinil Pridin ve NIPAM’ın Kontrollü/Yaşayan Radikal Polimerizasyonu ve Polimerizasyon Kinetiğinin İncelenmesi. Graft Kopolimerlerin ve Graft Kopolimer-Odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
Yeni Bir Makromonomerik Geri Donüşümlü Katılma/Bölünme Zincir Transfer (RAFT) Başlatıcı Kullanılarak Aynı Anda Gerçekleşen NIPAM’ ın RAFT ve β-Butirolakton Halka-Açılması Polimerizasyonu (ROP) ile Sıcaklığa Duyarlı Blok Kopolimer Sentezi. Blok Kopolimerlerin ve Blok Kopolimer-Odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
Dopamin, Askorbik asit ve Ürik asitin tespitine yönelik yeni nanomalzemelerin sentezi, karakterizasyonları ve uygulamaları Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ
Green Sentez Yolu İle Hazırlanan Çörek Otu-Pt Nanoparçacıklarının Mcf-7 Kanser Hattı Üzerindeki Potansiyel Nano İlaç Etkisinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Diyabetik, prediyabetik ve sağlıklı bireylerde serum metilglioksal seviyelerinin, irisin ve betatrophin düzeyleri ile ilişkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Diyabetik, prediyabetik ve sağlıklı bireylerde serum galektin-3, hs CRP, neopterin ve asimetrik dimetil arjinin seviyeleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
türk biyokimya derneği Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2018 Deputy Director of the Institute Graduate School of Health Sciences
2017 Deputy Director of the Center ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MEREKZİ
2017 Vocational School / College Deputy Director Tuzluca Vocational School of Higher Education 2017
2017 Bölüm Başkanı Tuzluca Vocational School of Higher Education