Email Phone
+90-476-223 0010 | 4294
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Erciyes Üniversitesi

 • M

  Master

  Dicle Üniversitesi

 • D

  Doctorate

  Dicle Üniversitesi

Articles Published in International Refereed Journals:

1. Yurt, Mehmet Emin, Kur’ân’da Haset Kavramı, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), Ağustos-2018 Cilt:10 Sayı:3 (21), August-2018 Volume: 10 Issue: (21), Sayfa:849-872.


Articles Published in National Refereed Journals:

1. YURT MEHMET EMİN (2016).  EBU L LEYS ES SEMERKANDÎ NİN TEFSÎRİNDE ESBÂBI N NÜZÛL.  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(8), 81-109.

2. YURT MEHMET EMİN (2011).  HAMD.  DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13(2), 153-196.

3. YURT, MEHMET EMİN, İ’CÂZU’L-KUR’ÂN İLMİNİN MAHİYETİ, TANIMI VE GENEL HATLARIYLA TARİHSEL SÜRECİ, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 9, s. 191-226.

4. YURT, MEHMET EMİN, FAHRUDDÎN ER-RÂZÎ’YE GÖRE MUCİZE MEFÂTİHU’L-GAYB TEFSÎRİ ÇERÇEVESİNDE), Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 10, s. 195-219.

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1. YURT MEHMET EMİN,BAYRAKTUTAN OSMAN (2016).  ÇOCUĞUN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ.  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI, 1(1), 277-292. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2. BAYRAKTUTAN OSMAN,YURT MEHMET EMİN (2016).  KUR AN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE AİLENİN ROLÜÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ULUSLARARASI AİLE İÇİ EĞİTİMÇALIŞTAYI, 1(1), 195-210. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3. YURT, MEHMET EMİN, KUR’ÂN’IN DİNÎ VE TABİÎ İLİMLERE KAYNAKLIK ETMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI, 30 Aralık 2017/Iğdır = International Workshop on Religious Sciences, 30 December 2017/Igdır, 2017,s.71-83.

4. YURT, MEHMET EMİN - NİHAT DEMİRKOL, NASR SÛRESİNİN “MÜNÂSEBÂTU’L-ÂYÂT VE’S-SUVER” DİSİPLİNİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ VE EL-ESMÂU’L-HÜSNÂ’DAN “TEVVÂB” İSMİNİN İNCELİKLERİ, Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı, 30 Aralık 2017/Iğdır = International Workshop on Religious Sciences, 30 December 2017/Igdır, 2017, s. 397-410. 

 


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Directed Doctoral Dissertations:

 

 


Directed Master Dissertations:

1. SERVET KARAGİYİM,  ABESE SÛRESİNİN TEFSÎRİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, SBE, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (2016).

 

2. AHMET TEPE, ED-DÜRRÜ'L-MESÛN'DA MECAZ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, SBE, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (2017)

 

3. İSKENDER AYBUĞA, KUR'ÂN-I KERÎM BAĞLAMINDAİBADETLERİN GAYE, FAYDA VE HİKMETLERİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ , SBE, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, 2019.

 

4. İBRAHİM HALİL ATMACA, KÂF SÛRESİNİN TEFSİRİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, SBE, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, 2019

 

5. MAHMOUD ALGUNIED, KUR'ÂN-I KERÎM'DE NASR KAVRAMI SEBEPLERİ VE ENGELLERİ, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, SBE, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ, 2019

2016-2017          

Lisans 

  

                KUR’AN SEMANTİĞİ

                ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI

 

Yüksek Lisans   

 

                RİVAYET TEFSİRİNDEN ÖRNEKLER

                TEFSİR USULU METİNLERİ     

 

Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Dersleri

 

                ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

                ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

       

2015-2016          

Lisans   

                ARAPÇA II

                TEFSİR II

                YABANCI DİL IV

                ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI

 

Yüksek Lisans

 

                 KLASİK TEFSİR METİNLERİ

     DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ

     AHLAK FELSEFESİ

               

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dersleri

 

                ARAPÇA-II

 

2014-2015                          

 

Lisans                  

                ARAPÇA SARF HAZIRLIK SINIFLARI

                ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI

                ARAPÇA NAHİV HAZIRLIK SINIFLARI

                ARAPÇA SARF HAZIRLIK SINIFLARI

-