• B

  Bachelor Degree

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ \ İKTİSAT

 • M

  Master

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ \ İKTİSAT ABD

 • D

  Doctorate

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ \ İKTİSAT TEORİSİ ABD

Articles Published in International Refereed Journals:

POLAT MEHMET(2017),  The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2.  International Journal of Social Sciences and Education Research , 3(2), 631-643. (Yayın No: 3456011).

Bayat, G. Polat, M. (2019). ‘‘ Otel İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Servqual Yöntemi İle Ölçülmesi’’. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (20), 557-578.


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

POLAT MEHMET (2016).  The effects of the livestock industry on the economic development of the Region TRA2.  IJSSER-International Journal of Social Sciences & Education Research (ISSN:21495939) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3455992).

Bayat G.,Polat M. (2018), ‘‘Iğdır’daki Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması’’. Iğdır International Congress on Multidisciplinary Studies. Iğdır.


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

POLAT MEHMET  İslam Ekonomisinde Emek ve Sermaye.  ııı. Türkiye Lisnasüstü Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1272540)

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Akan, Y. & Polat M. (2019).''Oyun Teorisi Çerçevesinde Dinamik Oyunlar ve ABD-Türkiye S-400 Krizi Üzerine Uygulamalar''. Çiğdem Karış ve M. Çağrı Gözen (Ed.), İktisat Seçme Yazılar 2019 (ss. 293-316) içinde. Trabzon: Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım.Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtımelepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtı

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

Genel Ekonomi

Genel İşletme

Genel Hukuk

İstatistik

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilgi İletişim Teknolojileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku