Email Phone
| 4070
Academic Links Social Links
 • D

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doctorate

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Kirazda bakteriyel kansere neden olan etmenlerin moleküler tanısı ve mücadelesine yönelik biyolojik yaklaşımlar
 • M

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2014
  Master

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Bitki gelişimini artıran bakteriyel endofitlerin hıyar bakteriyel köşeli yaprak leke hastalığının (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) önlenmesinde kullanılma olanakları
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Bachelor Degree

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/BİTKİ KORUMA PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Biocontrol of angular leaf spot disease and colonization of cucumber (Cucumis sativus L.) by endophytic bacteria International Egyptian Journal of Biological Pest Control 28 14
Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın biyolojik mücadelesinde bakteriyel endofitlerin kullanılması International Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 8 2
Isolation and Evaluation of Endophytic Bacteria Against FusariumOxysporum f sp Cucumerinum Infecting Cucumber Plants International Austin Journal of Plant Biology 1 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Endophytic Bacteria Performance to Control of Cucumber Fusarium Wilt in Situ International I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Mısır’da kuraklık stresi üzerine bitki gelişimi artıran kök bakterilerin etkisi International Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi 14.11.2018
Mısırda kök çürüklüğü etmeni Fusarium moniliforme’ye karşı yararlı bakterilerin etkinliğinin araştırılması International Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi 14.11.2018
Domateste bakteriyel leke hastalığı etmeni Xanthomonas euvesicatoria karşı mücadelede yararlı bakterilerin etkisininaraştırılması International Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi 14.11.2018
The First Findings to Fruit Characteristics of Nutrient and PGPR Applications on Chandler Walnut Variety International 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 02.04.2018
The big threat for sweet cherry production in Turkey: Identification of causal agents of Bacterial  canker International 15th MPU Congress. Plant health Sustaining Mediterranean EcosystemsCórdoba 2017 20.06.2017
Investigation on the susceptibility of tomato and pepper cultivars to Xanthomonas euvesicatoria strains causal agent of bacterial spot disease International 1st annual conf. of the Euroxanth cost action 13.12.2017
Leptinotarsa Decemlineata Say Coleoptera Chrysomelidae nın Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyel Endofitlerin Kullanılması International Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi 05.09.2016
Using of endophytic bacteria for biological control of potato beetle Leptinotarsa decemlineata and plant growth promotion International Transferring knowledge of tritrophicinteraction to field applicationof microbes 29.09.2016
Biocontrol of plant bacterial diseases using licorice extract with new controlled release formulation International 15th Congress of the MPUPLANT HEALTH SUSTAINING MEDITERRANEAN ECOSYSTEMS 20.06.2017
Bacterial Canker Of Sweet Cherry İn Turkey Symptoms Cultivar Susceptibility And Copper Tolerance International Sustainable Production Of High-Quality Cherries For The European Market 04.04.2016
Ayvada Yanıklığa Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin Tanısı International Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi 05.09.2016
Bazı Mikrobiyal Ürünlerin Hıyar Bitkisinde Fide Gelişimi Üzerine Etkileri International Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi 05.09.2016
Biological Control of Bacterial Fruit Blotch of Watermelon Acidovorax citrulli by Endophytic Bacteria International 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT BACTERIAL DISEASES 11.04.2016
Effect Of Endophytıc Bacterıa On Angular Leaf Spot Caused By Pseudomonas Syringae Pv Lachrymans And Marketable Yıeld Of Cucumber International 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL CONTROL OF PLANTBACTERIAL DISEASES 11.04.2016
The using possibilities of bacterial endophytes as biostimulant and biopesticide in cucumber growing International MICROPE: Microbe -assisted crop production 23.11.2015
Endophytic bacteria mediated resistance in cucumber plants to Fusarium oxysporum f sp cucumerinum and Pseudomonas syringae pv lachrymans International 7thinternational congress on Plant protection and plant health in Europe 12.03.2015
Hıyar Bitkilerinden İzole Edilen Endofitik Bakterilerin Biyokontrol Ve Bitki Gelişimine Etkilerinin Değerlendirilmesi National Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi,Antalya, Türkiye 03.02.2014
Isolation optimization of bacterial endophytes from cucumber plants and evaluation of their effects on growth promotion and biocontrol International ENDOPHYTES: FROM DISCOVERY TO APPLICATION, COST ACTION WG1-4 14.11.2012
Endophytic Bacteria Induce Angular leaf spot and Wilt Disease Suppression in cucumber International COST FA1206 (WP3) & FA 1103 EXO- & ENDOGENOUS SIGNALLING 14.09.2014
Bacterial endophytes and their interactions with cucumber plants for enhancinggrowth and yield International COST FA1206 (WP3) & FA 1103EXO- & ENDOGENOUS SIGNALLING 14.09.2014
Biocontrol studies of fire blight on pear and apple orchards in Turkey International 13th ISHS International Fire Blight Workshop, Zürich, Switzerland 02.07.2013
Preliminary studies on biological control of bacterial canker of sweet cherry caused by Pseudomonassyringae pv syringae by beneficial bacteria International FA COST Action FA1104Sustainable production of high-quality cherries for the European market 13.10.2014
Isolation optimization of bacterial endophytesfrom cucumber plants and evaluation of their effects on growth promotion and biocontrol International Endophytes for Plant Protection:The State of the Art 26.05.2013
Applıcatıon of Bacterıal Endophytes to Cucumber Plants For Theır Effects on Growth Promotıon And Bıocontrol International Applıcatıon Technıques of Endophytes 14.07.2014
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Master
2019-2020 BİTKİ HASTALIKLARI İLE SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAMA Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Mısır Zea mays L Tohumlarındaki Bazı Hastalık Etmenlerinin Saptanması ve Ozon Teknolojileri Kullanılarak Dezenfeksiyonu Üzerinde Araştırmalar Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
TÜBİTAK COST 111O505 Bursiyer -Tübitak 1001
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Türkiye Fitopatoloji Derneği Üye
Türkiye Fitopatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Date Task Unit: Expiration Date: