• M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016
  Master

  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIYLA BAŞ ETMEDE KULLANDIKLARI SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİ
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2006
  Bachelor Degree

  KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş etmede kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri International Journal of Human Sciences 15 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği International Researcher: Social Science Studies 6 3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ National Atatürk İletişim Dergisi 14
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Analizi: Iğdır Üniversitesi Örneği International Researcher: Social Science Studies 5 4
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları International Middle Eastern & African Journal of Educational Research
Paper Title Scope: Event Name: Year:
STRATEJİK PLANLAMA, STRATEJİK PLANLAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖNEMİ International 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ International 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞETİM SÜRECİNDE HAZIRBULUNUŞLUK ÖĞESİ OLARAK YETERLİ VE DENGELİ BESLENME International 1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ International II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 04.05.2018
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ: IĞDIR ÜNİVESİTESİ ÖRNEĞİ International 3. ULUSLARARASI SAĞLIK İLETİŞİ SEMPOZYUMU 02.11.2017
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarıyla Baş Etmede Kuallandıkları Sınıf Yönetimi Staratejileri International 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algılarının Analizi: Iğdır Üniversitesi Örneği International 2. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları. National 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 10.05.2014
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2019-2020 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2 Associate
2019-2020 ÇOCUK VE OYUN Associate
2019-2020 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Associate
2019-2020 ÇOCUK VE ÇEVRE Associate
2019-2020 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Associate
2019-2020 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Associate
2018-2019 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Associate
2018-2019 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Associate
2018-2019 ÇOCUK VE ÇEVRE Associate
2018-2019 ÇOCUK VE OYUN Associate
2018-2019 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2018-2019 SEMİNER Associate
2018-2019 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2 Associate
2018-2019 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Associate
2017-2018 ÇOCUK VE OYUN Associate
2017-2018 PSİKODRAMA UYGULAMALARI Associate
2017-2018 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2017-2018 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Associate
2017-2018 AİLE EĞİTİMİ Associate
2017-2018 DAVRANIŞ YÖNETİMİ Associate
2017-2018 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Associate
2017-2018 ÖZEL EĞİTİM Associate
2017-2018 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Associate
2017-2018 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2017-2018 ÇOCUK VE DRAMA Associate
2016-2017 SEMİNER Associate
2015-2016 SEMİNER Associate
2014-2015 SEMİNER Associate
2016-2017 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2016-2017 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Associate
2016-2017 ÇOCUK VE OYUN Associate
2016-2017 ÇOCUK VEÇEVRE Associate
2016-2017 MESLEK ETİĞİ Associate
2016-2017 ÇOCUKLA İLETİŞİM Associate
2016-2017 ÇOCUK VE DRAMA Associate
2016-2017 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Associate
2016-2017 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Associate
2016-2017 ÖZEL EĞİTİM 1 Associate
2015-2016 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Associate
2015-2016 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Associate
2015-2016 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 2 Associate
2015-2016 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Associate
2015-2016 ÇOCUK VE OYUN Associate
2015-2016 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2015-2016 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Associate
2014-2015 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Associate
2014-2015 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME Associate
2014-2015 ÇOCUK VE OYUN Associate
2014-2015 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2014-2015 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Associate
2014-2015 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Associate
2014-2015 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Associate
2013-2014 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Associate
2010-2011 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Associate
2011-2012 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Associate
2013-2014 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Associate
2012-2013 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Associate
2011-2012 ÖZEL EĞİTİM 1 Associate
2011-2012 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Associate
2012-2013 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Associate
2012-2013 ÇOCUK VE ÇEVRE Associate
2012-2013 ÇOCUK VE OYUN Associate
2013-2014 ÇOCUK VE OYUN Associate
2011-2012 ÇOCUK VE OYUN Associate
2012-2013 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2013-2014 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2010-2011 ÇOCUK VE MÜZİK Associate
2011-2012 ÇOCUK VE DRAMA Associate
2012-2013 ÇOCUK VE DRAMA Associate
2012-2013 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Associate
2013-2014 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Associate
2010-2011 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Associate
2011-2012 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Associate
2012-2013 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Associate
2013-2014 ÇOCUK GELİŞİMİ 2 Associate
2010-2011 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Associate
2011-2012 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Associate
2012-2013 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Associate
2013-2014 ÇOCUK GELİŞİMİ 1 Associate
2010-2011 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Associate
2010-2011 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Associate
2011-2012 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Associate
2012-2013 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Associate
2013-2014 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME Associate
2010-2011 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Associate
2013-2014 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Associate
2012-2013 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA 1 Associate
2011-2012 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME Associate
2012-2013 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME Associate
2013-2014 EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTŞRME Associate
2012-2013 AİLE EĞİTİMİ Associate
Project Title Task: Type:
özellikle kız çocuklarının okullaşması projesi Uzman Avrupa Birliği
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
EYED-DER Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2018 Bölüm Başkanı Iğdir Vocational School Of Health Services
2014 Bölüm Başkanı Iğdir Vocational School Of Health Services 2016
2013 Bölüm Başkanı Iğdir Vocational School Of Health Services
2012 Program Başkanı Iğdir Vocational School Of Health Services