Email Phone
0476 223 00 10 | 4439
Academic Links Social Links
 • D

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2019
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ Fe/B4C KOMPOZİT YAPILARIN ÜRETİMİ VE TERMO-MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
 • M

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: YÜKSEK HIZLI İŞLEMEDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİ AÇISINDAN OPTİMİZASYONU
 • B

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Bachelor Degree

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Consideration of Step Over Ratio in Optimisation of Cutting Parameters for Surface Roughness During High Speed Machining International Journal of the Balkan Tribological Association 21 4
Paper Title Scope: Event Name: Year:
THERMAL SHOCK ANALYSIS OF STEEL PLATE International 3. International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18) 17.09.2018
INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MICROMECHANICAL PROPERTIES OF FUNCTIONALLY GRADED Fe/B4C MATERIALS AFTER DIFFERENT THERMAL CYCLES International IV. INTERNATIONAL EGE COMPOSITE MATERIALS SYMPOSIUM 06.09.2018
Demir Matrisli Bor Takviyeli Kompozitlerin (Fe/B) Düşük Hızlı Darbe Davranışlarının İncelenmesi International 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17) 11.10.2017
Friction and Wear Characteristics of Fe/B4C-Fe/B Composites Produced by In-Situ Method International 9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17) 13.09.2017
Microstructural Properties and Impact Behaviours of B4C Particle Reinforced Iron Matrix Composites International 9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17) 13.09.2017
Study on The Effect of Vibration on Surface Quality When High Speed Machining of H13 Tool Steel International 3rd International Symposium on InnovativeTechnologies in Engineering and Science 03.06.2015
AISI H13 Takım Çeliğini Yüksek Hızlı İşleme Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu ve Yapay Sinir Ağlarıyla Yüzey Pürüzlülüğü Tahmini International 16th International Conference on Machine Design and Production 30.06.2014
Yüksek Hızlı Frezeleme Teknolojisinde Kesme Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu National 4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu 07.11.2013
Yüksek Hızlı Talaşlı İşlemede Yüzey Kalitesinin İyileştirilmesi International 1st International Symposium on InnovativeTechnologies in Engineering and Science 07.06.2013
Farklı Sinterleme Sıcaklıklarında Üretilmiş Fe B4C B Kompozitlerin Metalografik Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi International International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia 06.04.2016
Experimental Investigation of Microstructural and Micromechanical Properties of Fe B4C Fe B Functionally Graded Materials International 14th International Symposium on Functionally Graded Materials, Multiscale Multifunctional Structures 18.09.2016
Fe B4C B Kompozitlerin Üretiminde Sinterleme Süresinin Metalografik ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması International 16th International Materials Symposium 12.10.2016
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
Project Title Task: Type:
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Fe/B4c-B Kompozit Yapıların Üretimi, Metalografik Ve Termo-Mekanik Davranışlarının İncelenmesi Bursiyer -Tübitak 1001
Yüksek Hızlı İşlemede Kesme Parametrelerinin Yüzey Kalitesi Açısından Optimizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
FE MATRİSLİ B B4C TAKVİYELİ FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ KOMPOZİTİN ÜRETİMİ İÇYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Triboloji Derneği Üye
Date Task Unit: Expiration Date: