• B

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2019 -
  Bachelor Degree

  DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/KLASİK ARKEOLOJİ PR./

  Tez Adı:
 • M

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Duygusal emek faktörünün hizmet kalitesine etkisi: Nevşehir' deki dört ve beş yıldızlı otellere yönelik bir araştırma
 • D

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2019
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE HİZMET TELAFİSİNİN DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ:NEVŞEHİR’DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları: Nitel Bir Araştırma International Journal of Tourism Theory and Research 6 1
Nevşehir bölgesindeki turist rehberlerinin hizmet verme yatkınlığı düzeylerinin ölçülmesi International Journal of Multidisciplinary Academic Tourism
Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Nevşehir’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma International Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 14
Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi International Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 1
Sarikamiş Destinasyonunun Tanitiminin Miyopik Bakiş Açisiyla Değerlendirilmesi International Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları National II. Turizm Rehberliği Kongresi 29.04.2019
HİZMET AKSAKLIKLARINA YÖNELİK E-ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAZ RESTORANLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA International 4. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 19.09.2019
Evaluation The Views of Stakeholders Regarding The Development of Ordu-Çambaşı Ski Center International The First International Winter Tourism Congress (IWTC 2019) 19.12.2019
SARIKAMIŞ DESTİNASYONUNUN TANITIMININ MİYOPİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ International International west Asia Congress of Tourism Research 28.09.2017
Duygusal emek faktörünün hizmet verme yatkınlığı üzerindeki etkisi: Nevşehir örneği International 2. uluslararası ığdır sempozyumu 09.10.2017
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2020 Gastronomi Turizminde Güncel Araştırmalar Hizmet Aksaklıklarına Yönelik E- Şikayetlerin Değerlendirilmesi: Kaz Restoranları Üzerine Nitel Bir Araştırma Bölüm(ler)
2020 Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Munzur Baba Efsanesi (Tunceli/Dersim) Bölüm(ler)
2020 Anadolu’da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar Ağlayan Kaya Efsanesi: Niobe Bölüm(ler)
2018 Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler– II. Cilt Turizm Pazarlamasında Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Bölüm(ler)
2016 Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler Helal Pazarlama Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2015-2016 kat kontrolü Associate
2019-2020 DEKORASYON HİZMETLERİ Associate
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-2 Associate
2019-2020 MİTOLOJİ-2 Associate
2019-2020 ARKEOLOJİ-2 Associate
2019-2020 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Associate
2019-2020 GENEL ALAN KONTROLÜ Associate
2019-2020 TURİZM PAZARLAMASI Associate
2019-2020 TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ Associate
2019-2020 TURİZM SEMİNERİ-2 Associate
2019-2020 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYET YÖNETİMİ Associate
2019-2020 MİTOLOJİ-1 Associate
2019-2020 ARKEOLOJİ-1 Associate
2019-2020 ULUSLARARASI TANITIM Associate
2019-2020 TURİZM SEMİNERİ-1 Associate
2019-2020 TURİZM PAZARLAMASI Associate
2019-2020 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ-1 Associate
2019-2020 UÇUŞ İNGİLİZCESİ-1 Associate
2019-2020 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-3 Associate
2019-2020 HAVACILIK İNGİLİZCESİ-1 Associate
2018-2019 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Associate
2018-2019 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Associate
2018-2019 ULUSLARARASI TANITIM Associate
2018-2019 MİTOLOJİ-1 Associate
2018-2019 ARKEOLOJİ-1 Associate
2018-2019 TURİZM COĞRAFYASI Associate
2018-2019 TURİZM SEMİNERİ-1 Associate
2018-2019 GENEL TURİZM Associate
2018-2019 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Associate
2018-2019 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ Associate
2018-2019 UÇUŞ İNGİLİZCESİ Associate
2017-2018 TURİZM COĞRAFYASI Associate
2017-2018 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Associate
2017-2018 TURİZM SEMİNERİ-1 Associate
2017-2018 ANADOLU UYGARLIKLARI Associate
2017-2018 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Associate
2017-2018 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Associate
2017-2018 MESLEKİ İNGİLİZCE Associate
2017-2018 TURİZM PAZARLAMASI Associate
2017-2018 MİTOLOJİ-1 Associate
2017-2018 ARKEOLOJİ-1 Associate
2016-2017 turizm pazarlaması Associate
2016-2017 türkiye müzeleri ve antik kentleri Associate
2016-2017 sanat tarihi-2 Associate
2016-2017 mitoloji-2 Associate
2016-2017 arkeoloji-2 Associate
2016-2017 dekorasyon hizmetleri Associate
2016-2017 önbüroda oda işlemleri Associate
2016-2017 önbüro hizmetleri Associate
2016-2017 tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliği Associate
2016-2017 yiyecek- içecek servisi-1 Associate
2016-2017 sanat tarihi-1 Associate
2016-2017 mitoloji-1 Associate
2016-2017 arkeoloji-1 Associate
2015-2016 kat hizmetlerinde temizlik işlemleri Associate
2015-2016 genel alan kontrolü Associate
2015-2016 dekorasyon hizmetleri Associate
2015-2016 mesleki ingilizce II Associate
2015-2016 konuk giriş çıkış işlemleri Associate
2015-2016 önbüroda oda işlemleri Associate
Project Title Task: Type:
SPSS VE AMOS EĞİTİMİ Yönetici Kalkınma Bakanlığı
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2018 Bölüm Başkanı Iğdır Vocational School of Higher Education 2019