• B

  Bachelor Degree

  Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi - 1996

 • M

  Master

  Kafkas Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2013

 • D

  Doctorate

  Atatürk Üniversitesi-Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - 2017

Articles Published in International Refereed Journals:

1- YILMAZ, Nusret (2013), SAİT FAİK’İN ŞEHRİ UNUTAN ADAM ADLI ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ,Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p. 2629-2640, ANKARA-TURKEY 

2- YILMAZ, Nusret; AYDEMİR, Mustafa, (2017), Toplumsal Bellek Bağlamında Sarıkamış Harekatının Türk Romanına Yansıması, Folklor/Edebiyat Cilt:23 sayı:89 2017/1.

3- YILMAZ, Nusret, (2018), DOĞU ANADOLU’YU KONU EDİNEN ROMANLARDA “BİREYSEL VE TOPLUMSAL GERİ KALMIŞLIĞIN İZLERİ”NE YÖNELİK BİR İNCELEME, Turkish Studies Volume 13/5, Winter 2018,  p. 689-708.  ANKARA-TURKEY 

4- YILMAZ, Nusret, (2020). İsmet Özel’in Erbain’inde Modernitenin Eleştirisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(2), 642-664.

 

 


Articles Published in National Refereed Journals:

1- YILMAZ, Nusret, (2018), KEMAL TAHİR’İN IŞIĞINDA: TÜRKİYE DEFTERİ (1971-1975) DERGİSİNDEKİ AYDIN VE ROMANCI SORUNSALI, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 70, Mayıs 2018, s. 270-283.

2- YILMAZ, Nusret, (2017), RECAİZADE MAHMUD EKREM'İN "ARABA SEVDASI" ADLI ROMANINDA İRONİ,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 62, Aralık 2017, s. 354-366.

3- YILMAZ, Nusret, (2017), SELİM İLERİ’NİN “BODRUM DÖRTLEMESİ”NDE BUNALIM EDEBİYATININ İZLERİ,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 63, Aralık 2017, s. 491-503.

4- YILMAZ, Nusret, (2018), “ADA’DAKİ EV” ROMANINDAKİ KARAKTERLERE PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 71, Haziran 2018, s. 231-241.

5- YILMAZ, Nusret, (2018), MEHMET RAUF'UN “FERDA-YI GARAM”INA YANSIYAN AŞK, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 66, Mart 2018, s. 245-254.

6- YILMAZ, Nusret, (2018), YABAN İLE ANKARA ROMANLARI ARASINDA DİYALOJİK BİR OKUMA, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 69, Nisan 2018, s. 269-279. 

7- YILMAZ, Nusret, AYDEMİR, Mustafa, (2018), BİR GERÇEK İKİ HAYAL: YAŞAR KEMAL İLE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINA YANSIYAN DOĞU İNSANI, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science Yıl: 5, Sayı: 22, Nisan 2018, s. 214-231. 

8- YILMAZ, Nusret, (2018), İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI, Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 4, Sayı:15, Haziran 2018, s. 130-140.

9- YILMAZ, Nusret, (2018), İdeoloji’den Din’e: İsmet Özel’in 70 Sonrası Şiirlerinde Anlam Arayışı, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Güz, 2018; (18) 57-80 

10-  YILMAZ, Nusret, (2019), Riffaterre’in Göstergebilimsel Yöntemiyle Hilmi Yavuz’un Doğu Şiirleri’ni Bir Okuma Denemesi, Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 18, Nisan / April 2019 Makale / Article: 91-114

11- ÖMER SEYFETTİN’İN “YALNIZ EFE” ADLI ÖYKÜSÜNDEKİ ARKETİP(SEL İMGE)LER, Edebî Eleştiri Dergisi Cilt 3, Sayı 3, Aralık 2019 Eleştiri Kuramları Özel Sayısı 

 

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1- YILMAZ, Nusret, AYDEMİR, Mustafa (2014); Nazım Hikmet'in "Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri" Şiirine Psikanalitik Bir Yaklaşım Denemesi III. ASYA DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (ADES-­‐III) 8–9 Mayıs 2014 KAYSERİ.

2- YILMAZ, Nusret AYDEMİR, Mustafa (2018); BİR GERÇEK İKİ HAYAL: YAŞAR KEMAL İLE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINA YANSIYAN DOĞU İNSANI, II. Uluslararası ASOS Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017 Alanya/ANTALYA

3- YILMAZ, Nusret (2017); Dursun Akçam’ın Romanlarında Eğitim ve Köy Enstitüleri Gerçeği, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni 12-14 mayıs ERZURUM.
4- YILMAZ, Nusret (2017); Roman Aynasında Kuzeydoğu Anadolu Kültürü, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9-11 Ekim 2017 IĞDIR.
5- YILMAZ, Nusret (2018); NURULLAH ATAÇ’IN ELEŞTİRİSİNDE ROMAN VE HİKÂYE, IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA.
6- YILMAZ, Nusret (2018); İSMET ÖZEL’İN “MATARAMDA TUZLU SU” ADLI ŞİİRİNDE ÖZNE’NİN İNŞASI, IV Uluslararası ASOS Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018 Alanya/ANTALYA.
7- YILMAZ, Nusret (2018); Rus İşgalinin Türk Romanına Yansıması, I. Uluslararası Iğdır Multidisipliner Kongresi, 6-7 Kasım 2018 IĞDIR
8- YILMAZ, Nusret (2018); Ağrı Dağı Efsanesi'ne Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım, I. Uluslararası Iğdır Multidisipliner Kongresi, 6-7 Kasım 2018 IĞDIR
9- YILMAZ, Nusret, (2019); MEHLİKÂ SULTAN’A ÂŞIK YEDİ GENÇ’TE KOLEKTİF BİLİNÇALTININ İZLERİ, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019 IĞDIR
10- YILMAZ, Nusret, (2019); BİR RAHATLAMA ARACI OLARAK MİZAH: MEŞHEDİ HİKÂYELERİ, UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11-12 Nisan 2019 IĞDIR
11- YILMAZ, Nusret, (2019); TOPLUMSAL ELEŞTİRİ YÖNTEMİ OLARAK MİZAH: MUZAFFER İZGÜ’NÜN MATADOR MAHMUT ROMANI, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS), 26-28 Eylül 2019, Van 
12- YILMAZ, Nusret, (2019); ORHAN KEMAL’İN “SUÇLU” ADLI ROMANINDA SUÇUN ARKEOLOJİSİ, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS), 26-28 Eylül 2019, Van 
13- YILMAZ, Nusret, (2019); Cahit Koytak’ın Şiirlerinde Metafiziki Gerilim - II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni 21-23 Haziran 2019 
14- YILMAZ, Nusret, (2019); Türk Romanında Ermeni İhaneti I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 16-18 Ekim 2019
15- YILMAZ, Nusret, (2019); Sir Walter Scott’ın “Tılsım” Romanında Sultan Selahaddin İmgesi –Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu 20-21 Nisan 2019
16- YILMAZ, Nusret, (2019); Ötesi Olmayan Kent: Türk Romanında Hakkâri(Atatürk Araştırma Merkezi) Hakkari Uluslararası Sempozyumu 2-4 Mayıs 2019
 

Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:

1- YILMAZ, Nusret, TÜRK ROMANINDA DOĞU ANADOLU, Hiperlink Yayınları, İstanbul 2019.

2- YILMAZ, Nusret, Suç ve Ceza / Türk Romanında Eşkıyalık, Libra Kitap, İstanbul 2020.


Chapters in National & International Books:

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

1-TÜRKÇE KOMPOZİSYON