Email Phone
04762230010 | 8263/3138
Academic Links Social Links
 • B

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2003
  Bachelor Degree

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2019
  Doctorate

  Tıp Fakültesi/Klinik Mikrobiyoloji/Tıbbi Mikrobiyoloji

  Tez Adı: Alveolar Ekinokokkoz Tanılı Hastaların Yaşadıkları Bölgelerde Bu Hastalığın Serolojik Taranması
 • M

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Master

  TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Iğdır ili ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerde baş bitinin yayılışı
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Van Gölü Çevresinde Yaşayan Gümüşi Martı (Larus michahellis) Dışkılarının Helmintolojik Yönden İncelenmesi. National Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 22 2
Wudpecker Journal of Medical Sciences Vol. 1(1), pp. 009 - 011, September 2012 Available online at http://www.wudpeckerresearchjournals.org 2012 Wudpecker Research Journals International Wudpecker Journal of Medical Sciences 1 1
Hakan, U. S. L. U., SALMAN, İ., COŞKUN, M., PINAR, C., AKKAŞ, Ö. OESTRUS OVİS (SHEEP BOT FLY), EKSTERNAL OFTALMOMİYAZİS: BİR OLGU SUNUMU. 2(1), 231-235. International Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 1
Investigation of Cryptosporidium spp. in Immunosuppressive and Immunocompetent Cases with Diarrhea by Microscopic, Serological and Molecular Methods International Middle Black Sea Journal of Health Science 4
Research of differential methods of intestinal parasites in health services vocational school students International international journal of current research 9 12
Investigation for Cryptosporidium spp. oocysts of drinking water in Van International Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology 68 3
The Comparison of Immunochromatographic and ELISA Methods on the Diagnosis of Cystic Hydatid Suspected Patients International Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University
Investigation of Cryptosporidium sp Oocysts inErzurum s Potable Water on Different Months International Middle Black Sea Journal of Health Science
Prevalence of Head Lice in Some Primary Schools in Igdır Province International Turkish Journal of Parasitology 35 4
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Effects of Salt Caves on Human Life and Other Organisms International I.International Salt Therapy Workshop 03.07.2017
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YAŞAYAN İNSANLARDA ALVEOLAR ECHİNOCOCCOSİS YAYGINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ International 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2018-2019 TIBBİ TERMİNOLOJİ I/II Associate
2018-2019 MİKROBİYOLOJİ III Associate
2018-2019 MİKROBİYOLOJİ II Associate
2018-2019 MİKROBİYOLOJİ I Associate
2018-2019 HEMATOLOJİ Associate
2019-2020 HEMATOLOJİ Associate
2019-2020 GENEL PARAZİTOLOJİ Associate
2019-2020 MİKROBİYOLOJİ III Associate
2019-2020 MİKROBİYOLOJİ II Associate
2019-2020 MİKROBİYOLOJİ I Associate
2014-2015 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Associate
2017-2018 GENEL MİKROBİYOLOJİ Bachelor Degree
2016-2017 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Associate
2017-2018 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Associate
2018-2019 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Associate
2015-2016 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Associate
2010-2011 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Associate
2011-2012 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Associate
2012-2013 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Associate
2013-2014 TIBBİ PARAZİTOLOJİ Associate
2019-2020 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2010-2011 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2009-2010 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2011-2012 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2018-2019 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2012-2013 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2016-2017 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2013-2014 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2015-2016 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2014-2015 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2017-2018 MESLEKİ İNGİLİZCE Associate
2017-2018 TIBBİ TERMİNOLOJİ Associate
2017-2018 TIBBİ TERMİNOLOJİ I Associate
2017-2018 GENEL PARAZİTOLOJİ Associate
2017-2018 HEMATOLOJİ Associate
2017-2018 MİKROBİYOLOJİ III Associate
2017-2018 Mikrobiyoloji I Associate
2017-2018 Genel Mikrobiyoloji Bachelor Degree
2015-2016 MİKROBİYOLOJİ II Associate
2014-2015 Genel parazitoloji Associate
2015-2016 Genel parazitoloji Associate
2012-2013 Genel parazitoloji Associate
2014-2015 Tıbbi Parazitoloji Associate
2014-2015 Genel Parazitoloji Associate
2015-2016 Tıbbi Parazitoloji Associate
2009-2010 HEMATOLOJİ Associate
2010-2011 HEMATOLOJİ Associate
2011-2012 HEMATOLOJİ Associate
2012-2013 HEMATOLOJİ Associate
2013-2014 HEMATOLOJİ Associate
2012-2013 MESLEKİ YABANCI DİL I/II Associate
2013-2014 MESLEKİ YABANCI DİL I/II Associate
2009-2010 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME I/II Associate
2011-2012 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME I/II Associate
2010-2011 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME I/II Associate
2012-2013 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME I/II Associate
2013-2014 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME I/II Associate
2009-2010 TIBBİ TERMİNOLOJİ I/II Associate
2010-2011 TIBBİ TERMİNOLOJİ I/II Associate
2011-2012 TIBBİ TERMİNOLOJİ I/II Associate
2012-2013 TIBBİ TERMİNOLOJİ I/II Associate
2013-2014 TIBBİ TERMİNOLOJİ I/II Associate
Project Title Task: Type:
Kisth Hidatik ve Alveolar Ekinokokkoz Tanılı Hastaların Yaşadıkları Bölgelerde Bu Hastalığın Serolojik Taranması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Yetiştirilen Sağlıklı Sığır ve Koyunlarda Brucella spp Campylobacter spp ve Salmonella spp İzolasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
İmmünsüprese ve Normal Hasta Bireylerde İshal Etkeni olarak Cryptosporidium spp nin Prevalansının Mikroskobik ve Serolojik Yöntemler ile Araştırılması Pozitif Sonuçların Moleküler Yöntemlerle Tür Tayininin Yapılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2019 Dekan Yardımcısı Faculty of Health Sciences
2019 Deputy Director of the Institute Graduate School of Health Sciences
2016 Vocational School / College Deputy Director Iğdir Vocational School Of Health Services 2018
2012 Bölüm Başkanı Iğdir Vocational School Of Health Services 2014
2009 Vocational School / College Deputy Director Iğdir Vocational School Of Health Services 2012