Email Phone
+90.476.223 0010 | 3722
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

 • M

  Master

  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 • D

  Doctorate

  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Articles Published in International Refereed Journals:

 

 

1. ÖZTÜRK ALI,TASKESENLIGIL BILGI,HALILOGLU KAMIL,AYDIN MURAT,ÇAGLAR ÖZCAN (2016).Evaluation of bread wheat genotypes for early drought resistance via germination under osmotic stres cell membrane damage and paraquat tolerance. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 40(2), 146-159. (Yayın No: 3208791).


2. ÖZTÜRK ALI,BAYRAM SINAN,HALILOGLU KAMIL,AYDIN MURAT,ÇAGLAR ÖZCAN,BULUT SANCAR (2014). Characterization for drought resistance at early stages of wheat based on survival coleoptile length and seedling vigor. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38(6), 824-837.(Yayın No: 3209285).


3. ÇAGLAR ÖZCAN,ÖZTÜRK ALI,AYDIN MURAT,BAYRAM SINAN (2011). Paraquat tolerance of bread wheat Triticum aestivum L genotypes. Journal of Animal and Veterinary Advances,10(Supplement), 3363-3367. (Yayın No: 404512).


4. ÇAGLAR ÖZCAN,KARAOGLU MEHMET MURAT,BULUT SANCAR,KOTANCILAR HALIS GÜRBÜZ,ÖZTÜRK ALI (2011). Determination of some quality characteristics in winter and facultative bread wheat Triticum aestivum L varieties. Journal of Animal and Veterinary
Advances, 10(Supplement), 3356-3362. (Yayın No: 404055).


5. ÇAGLAR ÖZCAN,BULUT SANCAR,KARAOGLU MEHMET MURAT,KOTANCILAR HALIS GÜRBÜZ,ÖZTÜRK ALI (2011). Quality response of facultative wheat to winter sowing freezing sowing and spring sowing at different seeding rates. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(Supplement), 3368-3374. (Yayın No: 404741).


6. EKEN CAFER,BULUT SANCAR,ÖZTÜRK ALI,DANE ELIF,ÇAGLAR ÖZCAN,DEMIRCI ERKOL (2011).Screening of wheat germ plasm for resistance to Microdochium nivale under field conditions.Journal of Animal & Plant Sciences, 21(1), 72-77. (Yayın No: 403094).


7. ÇAGLAR ÖZCAN,ÇALMASUR ÖNDER,KAYA ORHAN,ASLAN IRFAN (2007). Insecticidial effect of essential oil of Origanum acutidens against several stored product pests. Fresenius Environmental Bulletin, 16(11(A)), 1395-1400. (Yayın No: 351795).


8. ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN,BULUT SANCAR (2006). Growth and yield response of facultative wheat to winter sowing freezing sowing and spring sowing at different seeding rates. J.Agronomy& Crop Science, 192(1), 10-16. (Yayın No: 351699).


9. ASLAN IRFAN,ÇALMASUR ÖNDER,SAHIN FIKRETTIN,ÇAGLAR ÖZCAN (2005). Insecticidal effects of essential plant oils against Ephestia kuehniella Zell Lasioderma serricorne F and Sitophilus granarius L. Journal of Plant Diseases and Protection, 112(3), 257-267. (Yayın No: 351532).


10. ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN,SAHIN FIKRETTIN (2003). Yield response of wheat and barley to inoculation of plant growth promoting rhizobacteria at various levels of nitrogen fertilization.Journal of  Plant Nutrition and Soil Science, 166, 262-266. (Yayın No: 351366).

 

11. KANTAR FAIK,KIZILOGLU FATMA TÜLAY,ÇAGLAR ÖZCAN,AKTEN SAHIN (1994). Lentil yields in relation to Rhizobium leguminosarum inoculation in Eastern Anatolia. Lens Newsletter, 21(2), 36- 39. (Yayın No: 350985)

 


Articles Published in National Refereed Journals:

1. BULUT SANCAR,ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN (2013). Required total growing degree days GDD
for some growth stages of facultative wheat at winter freezing and spring sowing . Soil- Water
Journal, 2(2), 1495-1502. (Kontrol No: 3393735).


2. BULUT SANCAR,ÇAGLAR ÖZCAN,ÖZTÜRK ALI (2008). Bazı mısır çesitlerinin Erzurum Ovası
kosullarında silaj amaçlı yetistirilme olanakları . Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg.,, 39(1), 83-91.
(Kontrol No: 355078).


3. ÇAGLAR ÖZCAN,ÖZTÜRK ALI,BULUT SANCAR (2006). Bazı ekmeklik bugday çesitlerinin Erzurum
Ovası kosullarına adaptasyonu. Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg.,, 37(1), 1-7. (Kontrol No: 355123).


4. KARTAL GÜLAY,ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN (2003). Erzurum kosullarında farklı azot dozlarının
arpanın maltlık özelliklerine etkisi . Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg.,, 34(1), 9-16. (Kontrol No:
355171).


5. ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN,TUFAN AYTEN (2001). Bazı makarnalık bugday çesitlerinin Erzurum
kosullarına adaptasyonu . Atatürk Üniv. Ziraat Fak.Derg.,, 32(2), 117-123. (Kontrol No: 355257).


6. ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN (2001). Erzurum kuru tarım kosullarında ekim yöntemlerinin
bugdayın verim ve bazı agronomik karakterlerine etkisi . Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg.,, 32(1),
17-24. (Kontrol No: 355357).


7. ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN,TUFAN AYTEN (2001). Bazı arpa çesitlerinin Erzurum kosullarına
adaptasyonu . Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg.,, 32(2), 109-115. (Kontrol No: 355316).


8. ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN (1999). Kıslık bugdayda kuraklıgın vejetatif dönem tane dolum
dönemi ve tane dolum oranına etkisi . Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg.,, 30(1), 1-10. (Kontrol No:
355449).


9. ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN (1999). Arpa genotiplerinde azot etkinlik indeksleri tane verimi ve
tane protein oranı arasındaki iliskiler . Ankara Üniv.Ziraat Fak.Tarım Bilimleri Derg.,, 5(3), 102-
109. (Kontrol No: 355491).


10. ÖZTÜRK ALI,ÇAGLAR ÖZCAN (1999). Erken gelisme dönemlerindeki biçme uygulamalarının kıslık
bugday genotiplerinde verim ve verim unsurlarına etkisi . Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg.,, 30(2),
131-138. (Kontrol No: 355411).


11. HANAY ABDURRAHMAN,ANAPALI ÖMER,SAHIN ÜSTÜN,ÇAGLAR ÖZCAN (1998). Farklı ekim nöbeti
sistemlerinin toprakların bazı fiziksel özellikleri ile toprak su iliskileri üzerine etkisi . Atatürk
Üniv.Ziraat Fak.Derg.,, 29(2), 198-208. (Kontrol No: 355545).


12. ZENGIN HÜSEYIN,ÇAGLAR ÖZCAN,ÖZTÜRK ALI (1997). Erzurum yöresindeki kıraç ortamlarda
bazı ekim nöbetlerinin yabancı ot yogunlugu üzerine etkileri . Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg.,,
28(5), 198-208. (Kontrol No: 355587).

 

13. KANTAR FAIK,ÇAGLAR ÖZCAN,AKTEN SAHIN (1994). Lentil Lens culinaris Medic yields in
Erzurum in relation to sowing density . Atatürk Üniv.Ziraat Fak.Derg.,, 25(3), 390-397. (Kontrol
No: 355645).

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:


1.Caglar O, Ozturk A (1998). The effect of nitrogen doses on nitrogen uptake and translocation in spring barley genotypes. In Improved Crop Quality by Nutrient Management. D. Anaç and P.Martin-Prevel [Eds.],, 71-74. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:352034).
 

2.Ozturk A, Caglar O (1998). Nitrogen utilization in spring barley genotypes. In Improved Crop Quality by Nutrient Management. D. Anaç and P. Martin-Prevel [Eds.], 67-70. (Tam MetinBildiri/)(Yayın No:352085).

 

3.Ozturk A, Caglar O (1998). The effect of drought in different growth stages on uptake translocation and utilization of N in winter wheat. In Improved Crop Quality by NutrientManagement. D. Anaç and P Martin-Prevel [Eds.],, 135-138. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın
No:351919).

 

4.Oztas T, Caglar O, Canbolat MY, Akten S (1997). Long term crop rotation effect on soil aggregate stability. Deutsch-Türkısche Agrarforschung, Redaktion: Prof. Dr. Ulrich Planck,, 57-62. (TamMetin Bildiri/)(Yayın No:352210).

 

5.Tosun F, Altin M, Akten A, Akkaya A,Serin Y,Celik N,Kantar F,Caglar O (1996). Wheat yields in relation to cropping systems under rainfed conditions in Eastern Anatolia. , Rotation and Cropping Systems, 16-18 December 1996, Churchill College, Cambridge, U.K, 371-374. (Tam MetinBildiri/)(Yayın No:352399).


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1. Aydın M, Öztürk A, Çaglar Ö, Bayram S (2011). Ekmeklik bugdayda SPAD degerleri ile verim ve verim unsurları arasındaki iliskiler . Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 11-15 Eylül 2011, Bursa,, 1, 268-271. (/)(Yayın No:352494).


2. Bulut S, Öztürk A, Çaglar Ö, Aydın M (2011). Ekmeklik bugday genotiplerinin Erzurum kuru tarım kosullarında verim ve verim ögeleri yönünden karsılastırılması . Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 11- 15 Eylül 2011, Bursa,, 1, 255-259. (/)(Yayın No:352559).


3. Bulut S, Çaglar Ö, Öztürk A (2009). Alternatif karakterli bugday çesitlerinin kıslık dondurma ve yazlık  ekim zamanlarına tepkisi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay,, 1, 409-413. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:352641).


4. Çaglar Ö, Bulut S, Öztürk A, Molla N (2009). Ekim sıklıklarının Tokak 157 37 ve Tarm 92 arpa çesitlerinde bitki gelismesi ve verim üzerine etkileri . Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay,, 2, 520-525. (/)(Yayın No:353588).


5. Çaglar Ö, Bulut S, Gençtürk F (2008). Erzurum Ovası kosullarına uygun silaj amaçlı mısır çesitlerinin belirlenmesi II Verim ve verim unsurları . Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya,, 674-680. (/)(Yayın No:353710).


6. Bulut S, Çaglar Ö, Gençtürk F (2008). Erzurum Ovası kosullarına uygun silaj amaçlı mısır çesitlerinin belirlenmesi I Fenolojik ve morfolojik karakterler. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, Konya,, 681-688. (/)(Yayın No:353655),


7. Taslak I, Çaglar Ö, Bulut S, Akten S (2007). Bazı arpa genotiplerinin tuzluluga toleranslarının belirlenmesi II Saksı denemesi . Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,, 193-197. (/)(Yayın No:353804).


8. Taslak I, Çaglar Ö, Bulut S, Akten S (2007). Bazı arpa genotiplerinin tuzluluga toleranslarının belirlenmesi I Çimlendirme denemesi  Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,, 188-192. (/)(Yayın No:353752).


9. Kılıç E, Babagil GE, Yazıcı H, Çaglar Ö,Turan M,Dönmez MF,Yıldırım Z,Bayraktutan M (2007). Organik ve mineral gübre uygulamalarının fasulye bitkisinin Phaseolus vulgaris L verimi ve toprakların gübre elementi içerigi üzerine olan etkileri . Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,, 625-628. (/)(Yayın No:354245).

 

10. Bulut S, Çaglar Ö, Öztürk A (2007). Erzurum kosullarında mısır çesitlerinin bazı gelisme dönemleri için gerekli toplam günlük gelisme dereceleri GGD . Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,, 267-271. (/)(Yayın No:353910).


11. Çaglar Ö, Bulut Ö, Öztürk A (2007). Farklı dozlarda çinko gübrelemesinin Kırik bugday çesidinin verim ve verim ögelerine etkisi . Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007,Erzurum,, 284- 288. (/)(Yayın No:354082).


12. Çalmasur Ö, Bulut S, Öztürk A, Çaglar Ö (2007). Erzurum Ovası kosullarında denemeye alınan mısır çesitlerinde mısır afidi Rhopalosiphum spp nin bulasıklık ve yogunlugu . Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007,Erzurum,, 277-280. (/)(Yayın No:354033).


13. Yıldız N, Bulut S, Aksu E, Öztürk A,Çaglar Ö (2007). Erzurum kosullarında yetistirilen mısır çesitlerinin mineral beslenme farklılıkları . Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum,, 272-276. (/)(Yayın No:353969).


14. Çaglar Ö, Öztürk A, Bulut S, Akten S (2007). Çinko dozlarının Tokak 157 37 arpa çesidinin verim ve bazı agronomik karakterlerine etkisi . Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007,, 231- 235. (/)(Yayın No:353859).


15. Kara K, Çaglar Ö, Dogru Ü, Öztürk E,Polat T (2005). Sulu sartlarda bugday için uygun olan ön bitkilerin belirlenmesi . Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-7 Eylül 2005, Antalya,, 1, 143-148. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:354504).


16. Kara K, Çaglar Ö, Dogru Ü, Öztürk E,Polat T (2004). Erzurum sulu sartlarında arpa için uygun olan ön bitkilerin belirlenmesi . GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Sanlıurfa,, 1, 1582-1585. (/)(Yayın No:354356).


17. Olgun M, Yıldırım T, Partigöç F, Çaglar Ö (1999). Erzurum sartlarında ekmeklik bugdayda ıslah çalısmaları . Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran 1999, Konya,, 608-611. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:354625).


18. Öztürk A, Çaglar Ö, Akten S (1998). Kuzeydogu Anadolu Bölgesi nde tahıl tarımı verimlilik sorunları ve çözüm önerileri . Dogu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Erzurum, 157-169. (/)(Yayın No:354694).

19. Çaglar Ö, Öztürk A (1998). Dogu Anadolu da nadas alanlarının daraltılması olanakları . Dogu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Erzurum, 395-406. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:354786).


20. Akten S, Çaglar Ö, Öztürk A (1998). Tir ekim yöntemi ve Dogu Anadolu da uygulanması . Dogu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Erzurum,, 383-394. (/)(Yayın No:354751).


21. Öztürk A, Çaglar Ö, Akten S (1997). Erzurum yöresinde maltlık olarak yetistirilebilecek arpa genotiplerinin belirlenmesi . Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül, 1997, Samsun, 70-75. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:354848).


22. Öztürk A, Çaglar Ö, Akten S (1995). Kuzeydogu Anadolu Bölgesi nin maltlık arpa yetistiriciligi yönünden potansiyeli . Arpa-Malt Sempozyumu (III), 5 -7 Eylül 1995, Konya,, 37-41. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:354900).


23. Kantar F, Akten S, Çaglar Ö (1994). Lentil Lens culinaris L yields in relation to Rhizobium leguminosarum inoculation and NP fertilisation . Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, Izmir,, 1, 283-285. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:354987).


24. Çaglar Ö, Akten S (1994). Bazı kıslık ekmeklik bugday Triticum aestivum L çesit ve hatlarında verim bitki ve tane protein iliskilerinin incelenmesi . Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, Izmir,, 1, 67- 71. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:354955).

 

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

Müdür Yardımcısı