Email Phone
| 4685
Academic Links Social Links
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2016
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Bir sosyal bilimci olarak Hikmet Kıvılcımlı üzerine sosyolojik bir analiz
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2010
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Muhafazakarlık ve Tahsin Demiray
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2005
  Bachelor Degree

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Being Student in a Foreign Country: Adaptation Problems and Solution Strategies International Sakarya University Journal of Education 9 2
HİKMET KIVILCIMLI’NIN SOSYOLOJİ ANLAYIŞI: DİYALEKTİK VEYA MADDECİ SOSYOLOJİ International Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 63
Öğretmenlerin Tarih Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Tespiti International Mavi Atlas 6 2
Osmanlı Üretim İlişkileri Tartışmalarında Farklı Bir Yaklaşım: Hikmet Kıvılcımlı Örneğİ International Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 7 2
Erzurum Alışveriş Merkezi Tüketici Profilinin ve Davranışlarının Tespitine Yönelik Alan Araştırması National Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 47
OSMANLI DEVLETİ NDE İLK SOSYALİZM TARTIŞMALARI VE İLK SOSYALİST ÖRGÜTLENMELER International Atatürk Dergisi 4 2
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Hikmet Kıvılcımlı’nın Ssosyoloji Anlayışı: Diyalektik veya Maddeci Sosyoloji National IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi 19.09.2019
Neoliberal Ekonomik Politikaların Üretim İlişkilerine Etkisi Boğatepe Köyü Örneği International Türkiye’de ve Dünyada Yerel-Geleneksel Peynirler: Kars Kaşarı Coğrafi İşareti 15.07.2016
”Geographical Indications as a New Rural Development Tool: “Iğdır Apricot” as an Example of Obtaining Potential Geographical Indications” International II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
FIRST SOCIALISM DISCUSSIONS AND FIRST SOCIALIST ORGANIZATIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE International INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH V. European Conference on Social and Behavioral Sciences St Petersburg, Russia – September 11-14, 2014 11.09.2014
Tüketici Davranışlarına Etkisi Bakımından Kitlesel Tüketimin Yeni Adresi Alışveriş Merkezleri International I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 19.04.2012
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar İsimler-Yaklaşımlar Mehmet Ali Şevki Bölüm(ler)
2019 Toplumsal Yapıda Öncü Çalışmalar İsimler-Yaklaşımlar Tahsin Demiray Bölüm(ler)
2017 Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Türk Demokrasi ve Çağdaşlaşma Tarihi I Bachelor Degree
2019-2020 Sosyoloji Bachelor Degree
2017-2018 Osmanlı Sosyo-İktisat Tarihi II Bachelor Degree
2017-2018 Eğitim Sosyolojisi Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2017 Bölüm Başkanı Faculty of Science and Letters