Email Phone
+90 476 - 223 0010 | 5072
Academic Links Social Links
 • D

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/

  Tez Adı: Vergiye gönüllü uyum bağlamında mükellef hakları üzerine amprik bir çalışma
 • M

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına yönelik vergi teşvik politikaları: Türkiye örneği
 • B

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Bachelor Degree

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI International Route Educational Social Science Journal 6 8
Davranışsal İktisat ve Vergi Uyumu Arasındaki İlişki Üzerine GenelBir Değerlendirme International ASEAD Dergisi 6 5
TÜRKİYE’DE VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAKLARI ve BU HAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER National Vergi Raporu 2019 2
VERGİ BİLİNCİNİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ve İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA International BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 7 4
An overview of the border tourism comparison of Sarp and Dilucu border gates International Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 1 2
Vergi Affı Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum İle İlişkisi: Iğdır İli Üzerine Bir Araştırma International İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 6
DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA YÖNELİK VERGİ TEŞVİK POLİTİKALARI: TÜRKİYE International TURANSAM 9 33
Vergi Harcamaları Seçilmiş Bazı OECD Ülke Uygulamaları International The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences 17 2
Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme International Igdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 7
Sınır Turizmine Genel Bakış Dilucu Sınır Kapısı International Journal of Recreation and Tourism Research 1 4
Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Mükellef Hakları İngiltere ABD Avustralya ve Kanada International İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 7
Paper Title Scope: Event Name: Year:
The Role of Agricultural Sector in Food Security and PovertyAlleviation in Turkey International 8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts of the Globalization and Liberalization 10.10.2019
Immigration and Poverty in Turkey Relations: A Literature Evaluation International 8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impactsof the Globalization and Liberalization” 10.10.2019
Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşvikleri: TRA2 BölgesiÖrneği International 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization” 11.10.2018
Yatırım Teşvik Politikalarının Organize Sanayi BölgesiÜzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma International 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization” 11.10.2018
GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN EKONOMİYE YANSIMASI: IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA International 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
IĞDIR İLİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZMTEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ International 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
Vergi Affı Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum İle İlişkisi: Iğdır İli Üzerine Bir Araştırma International SCF InternationalConference on Economics and SocialImpacts of Globalization 05.10.2017
VERGİ AFLARININ MÜKELLEFLER ÜZERİNE ETKİSİ: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ International II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 28.09.2017
Türkiye de Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Açıklarına Ayrılan Kaynakların Gelişimi ve Bütçe Açıkları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi International Kongre 02.05.2014
TUZ MAĞARASININ TURZME KAZANDIRILMASINDA EKONOMİK VE SOSYOKÜLTÜREL ETKİLER:YÖRE HALKI TUTUMLARI International I. ULUSLARARASI TUZ TERAPİ ÇALIŞTAYI 03.07.2017
The Role of Incentives in Regional Development: A Research in Iğdır International II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Kapalı Sınır Kapılarının Yerel Ekonomiler Üzerine Yansımaları Alican Sınır Kapısı Örneği International I. ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ 01.10.2015
TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARI DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAAL OLAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNDE AMPRİK BİR ÇALIŞMA International International Strategic Research Congress 03.11.2016
VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE GÖNÜLLÜ UYUMUN MÜKELLEF HAKLARI İLE İLİŞKİSİ International Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 03.11.2016
SEÇİLMİŞ BAZI OECD ÜLKELERİNDE MÜKELLEFHAKLARI İNGİLTERE ABD AVUSTRALYA VE KANADA International Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences 22.09.2016
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2020 Current Studies in Social Science Food Security and Poverty Alleviation: Case Study in Indonesia and Turkey Bölüm(ler)
2018 Turizm Ekonomisi Turizm Sektörünün Ekonomi İçindeki Yeri Bölüm(ler)
2017 2017 Socio-Economic Strategies Effect of Tax Amneties on Taxpayers: Sample on The Province Iğdır Bölüm(ler)
2016 2016 Socio Economic Strategies in Turkey Voluntary Tax Compliance and The Relation Between Voluntary Tax Compliance and Taxpayer Rights Bölüm(ler)
2016 2016 Socio Economic Strategies Taxpayer Rights In Turkey: An Empirical Study On Income Tax-Payers That Are Active In Eastern Anatolia Region Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Genel İktisat Bachelor Degree
2019-2020 İktisada Giriş Bachelor Degree
2019-2020 Uzmanlık Alan Master
2018-2019 Uzmanlık Alan Master
2019-2020 Genel Ekonomi Bachelor Degree
2019-2020 Organik Tarım İşletmeciliğinde Tarım Politikalarının Aalizi Master
2019-2020 Organik Tarım İşletmeciliğinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Master
2019-2020 Turizm Ekonomisi Bachelor Degree
2019-2020 Refah Ekonomisi Bachelor Degree
2019-2020 MİKRO İKTİSAT I Bachelor Degree
2018-2019 Vergi Teşvik Uygulamaları Master
2018-2019 Türk Vergi Sistemi ve Tarımda Vergi Uygulamaları Master
2018-2019 Mühendislik Ekonomisi Bachelor Degree
2018-2019 İktisadi Büyüme ve Planlama Bachelor Degree
2018-2019 İktisadi Düşünceler Tarihi Bachelor Degree
2018-2019 Mikro İktisat Bachelor Degree
2018-2019 Mikro İktisat II Bachelor Degree
2018-2019 İktisada Giriş II Bachelor Degree
2018-2019 Yönetim Ekonomisi Bachelor Degree
2018-2019 Mikro İktisat I Bachelor Degree
2018-2019 İktisada Giriş I Bachelor Degree
2017-2018 MALİYE POLİTİKASI Bachelor Degree
2017-2018 KAMU MALİYESİ II Bachelor Degree
2017-2018 KAMU MALİYESİ I Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2019 Deputy Director of the Center SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ