• D

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  2018 -
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Kültürlerarası İletişim Bağlamında ‘Etnik farklılıklar, Kimlik ve İdeoloji Sorunsalı’: Iğdır İli Üzerine Bir İnceleme
 • M

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2018
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye’xxde iletişim fakültesi radyo televizyon sinema bölümlerinin ders müfredatlarındaki sorunlar ve çözüm önerileri
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Bachelor Degree

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. (İÖ)/

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
2019 MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ERZURUM YEREL BASINININ SİYASAL GÜNDEMİ International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 6 23
CURRICULUM PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS IN BRANCH COURSES OFRADIO TELEVISION CINEMA PROGRAMS OF COMMUNICATION FACULTIES International Journal Smart 5 21
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Politik Bir Sorun Olarak Cemal Kaşıkçı Cinayeti ve Türk Yazılı Basınının Meseleyi Ele Alış Şekli International ı. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi 22.02.2020
Medyada Özdenetim: Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köşe Yazılarına Yönelik İçerik Çözümlemesi International I. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi 22.02.2020
Medya Okuryazarlığının Önemi ve Etkisi Elazığ İli Örneği International ASOS Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18.05.2017
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2020 DİJİTAL ÇAĞDA DEĞİŞEN GAZETE VE GAZETECİLİK Medyada Özdenetim: Hürriyet ve Sabah Gazetesi Okur Temsilcilerinin Köşe Yazılarına Yönelik İçerik Çözümlemesi Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Etkili ve Güzel Konuşma Associate
2019-2020 Senaryo Yazarlığı Associate
2019-2020 Kurgu Teknikleri II Associate
2019-2020 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri II Associate
2019-2020 Genel İletişim Associate
2019-2020 İletişim Bilgisi Associate
2019-2020 Kitle İletişim Kuramları Associate
2019-2020 Televizyon Anlatı Türleri Associate
2019-2020 Yeni İletişim Teknolojileri Associate
2019-2020 Kurgu Teknikleri I Associate
2019-2020 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri I Associate
Project Title Task: Type:
Kişisel Gelişim ve Eğitim Proje İzleyiciliği Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Telefonda Etkili İletişim Semineri Eğitmen Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Güzel Konuşma Teknikleri Semineri Eğitmen Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Dijital Çağda Yeni Medya ve İletişim Paneli Eğitmen Diğer (Ulusal)
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date: