Email Phone
| 4426
Academic Links Social Links
 • D

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1989
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Ağır Metallerin Killi Zeminler Tarafından Adsorplanmasının Aaraştırılması
 • M

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  1980 - 1984
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Elazığ Ferrokrom Fabrikası Curufunun Su Rezervuarları Üzerindeki Kirliliğin Araştırılması
 • B

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  1972 - 1976
  Bachelor Degree

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Removal of iron from solutions containing Fe2 by different adsorbants International Energy, Education, Science and Technology 3 2
Atık Suların Tasfiyesinde pH Parametresinin Etkisi National DSİ TEKNİK BÜLTENİ 79
Akışkanlaştırıcı (Süper veya Normal) Katkı Maddelerinin Kullanılmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar National ÇİMENTO VE BETON DÜNYASI 2 14
Hızlandırıcı Katkı Maddelerinin Betona Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Husular National DSİ TEKNİK BÜLTENİ 89
Değişik Çaplı Beton Karot Numunelerinin Basınç Mukavemetleri Arasındaki İlişki National DSİ TEKNİK BÜLTENİ 88
Uçucu Küllerin İnşaat Sektöründe Kullanılması National DSİ TEKNİK BÜLTENİ
Hafif Agregalı Betonun Kullanılması National DSİ TEKNİK BÜLTENİ 80
Heavy Metal Content of the Keban Lead Plant Slag and Movement of Metals in Soil of the Surrounding Region International Water Poll. Res. J. Canada 29 4
Maden Bakır Fabrikası Katı Atıklarından Yıkanan Ağır Metallerin Toprak İçinde Taşınımı ve Su Kaynaklarının Kirlenmesine Etkisi National Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi 18 6
The Removal of Heavy Metal Ions From Ferochrome Wastes by Elazığ Soil International Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 1
Toprak Tarafından Tutulan Ağır Metallerin Bitkiler Üzerindeki Etkisi National DSİ TEKNİK BÜLTENİ 76
Adsorbsiyonlu Kirleticilerin Uzaklaştırılması National DSİ Teknik Bülteni 75
Atık Sulardaki Ağır Metallerin Killi Topraklarla Giderilmesi National Ekoloji Çevre Dergisi 4
Elazığ Ferrokrom Fabrikası Curufunun Çevre Kirliğine Etkisi National Doğa Bilim Dergisi 10 1
Taze Beton Özelliklerinin Optimizassyonu National Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Depreme Dayanıklı Yapıların Projelendirilmesi National TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI I. DOĞU ANADOLU ve KAFKASYA DEPREMLERİ JEOFİZİK TOPLANTISI
THE USE OF FERROCHROME SLAG IN BRICK PRODUCTION International International Conference on Engineering Education 2013
THE IMPORTANT OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH IN ENGINEERING EDUCATION International International Conference on Engineering Education 2013
HAFİF VE NORMAL AGREGALI BETONLARDA ATMOSFERİK KÜRÜN SU EMME, RÖTRE VE ISI İLETKENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ International TÜBAV Bilim Dergisi 12 3
Effects of expanded perlite aggregate and mineral admixtures on the compressive strength of low-density concretes International Cement and Concrete Research 31
An Investigation of Utilization of Ferrochrome Slag in Brick Production International The International Journal of Innovative Research and Reviews invites 2 1
Properties of pumice aggregate concretes at elevated temperatures and comparison with ANN models International Fire and Materials 41 2
Properties of pumice aggregate concretes at elevated temperatures and comparison with ANN models International Fire and Materials
The Effect of pumice Powder on the self compactability of pumice aggregate lightweight concrete International construction and building materials 103
The effect of blast furnace slag on the self compactability of pumice aggregate lightweight concrete International SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES 41 2
The Effect of Sodium Chloride and Magnesium Chloride Salts on Perlite Aggregate Lightweight Concrete International Institute of Research Engineers and Doctors
The Effect of MgCl2 and NaCl Salts in Concrete International International Journal of civil and Structural Engineering 1 3
Neural networks analysis of compressive strength oflightweigt concrete after high temperature International Materials and Design 52
Optimization Study and Damage Evaluation in Concrete Mixtures Exposed to Slow Freeze Thaw Cycles International Journal of Materials in Civil Engineering 19
Residual bond strength between steel bars and concrete after elevated temperatures International Fire Safety Journal 44
Optimum shape design of shell structures International Engineering Structures 29
Compressive Strength of Lightweight Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures International Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 11
Thermo mechanical properties of fiber reinforced raw perlite concrete International Materials Letters, 61
Effect of elevated temperatures and cooling regimes on normal strength concrete International Fire and Materials 33
The effects of different cement dosages slumps and pumice aggregate ratios on the compressive strength and densities of concrete Research International CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 33
Thermal conductivity and compressive strength of expanded perlite aggregate concrete with mineral admixtures International Energy and Buildings 35
Effect of steel fibers on the mechanical properties of natural lightweight aggregate concrete International Materials Letters 59
The effects of different cement dosages slumps and pumice aggregate ratios on the thermal conductivity and density of concrete International CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 34
The effects of expanded perlite aggregate silica fume and fly ash on the thermal conductivity of lightweight concrete International CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 33 5
The Effect of Fly ash to self compactability of pumice aggregate lightweight concrete International SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES 40 4
Mesoscale simulation of cement based materials time dependent behavior 41 20 26 2007 International Computational Materials Science 41
Durability of Mineral Admixtured Lightweight Aggregate Concrete International Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 11
Compressive strength and Ultrasound Pulse Velocity of Mineral admixtured mortars International Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 13
Production of high strength concrete by use of industrial by products International Building and Environment, 41
Influence of volcanic originated natural materials as additives on the setting time and some mechanical properties of concrete International Construction and Building Materials, 21
Steel Fibers Effect in strength enhancement of geopolymer composite International journal of basic and applied scientific research 2 8
Reply to the discussion by A Demirbas of the paper The effects of expanded perlite aggregate silica fume and fly ash on the thermal conductivity of lightweight concrete International Cement and Concrete Research, 34
Research on Several Physico Mechanical Properties of Blast Furnace Slag Aggregate Concrete International Energy Education Science and Technology 9
Determination by the Taguchi Method of Optimum Conditions for Mechanical Properties of High Strength Concrete with Admixtures of Silica Fume and Blast Furnace Slag International Civil Engineering and Environmental Systems, 20
Influence of mineral admixtures on the mechanical properties and corrosion of steel embedded in high strength concrete International Materials Letters 57
A Taguchi approach for investigation of some physical properties of concrete produced from mineral admixtures International Building and Environment, 43
Determination of the optimum conditions for de icing salt scaling resistance of concrete by visual examination and surface scaling International Construction and Building Materials 24
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Geciktirici Katkı Maddelerinin Beton İmalinde Kullanılması Durumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar National ÜÇÜNCÜ ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 01.09.1998
Van-Erciş Pomzasından Üretilen Hafif Betonun Donma-Çözülme Dayanıklılığının Araştırılması National Beton-Çimento ve Boya Semineri 24.06.1998
Betonların Bozulmasına Etki Eden Kimyasal Maddeler ve Alınması Gereken Önlemler National ÜÇÜNCÜ ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLERİ KONGRESİ 01.09.1998
Kocapınar Pomzası İle Üretilen Hafif Betonların Isı İletkenliklerinin Araştırılması National İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler III. Teknik Kongresi 15.09.1997
Pollution Potential of Murgul Copper Plant Solid Wastes International Proceedings of the Twety-Seventh Mid-Atlantic Industrial Waste Conference 01.02.1995
Kil Mineralleri Vasıtasıyla Civa Gideriminin Araştırılması National Çevre Sempozyumu 18.09.1995
Yapıların Deprem Süresince Davranışı National I. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu 19.09.1994
Elazığ Ferrokrom İşletmesi Granüle Curufunun Hafif Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması National Katı Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması Sempozyumu 05.02.1993
Ağır Metallerin Su Kaynaklarına Etkisi International Türk Devletleri Arası 2. İlmi İşbirliği Konferansı 27.06.1993
Adsorpsiyon Olayı ile Katyon Değiştirme Kapasitesi Arasındaki İlişki National IV. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU 20.09.1989
Metallerin Kil ile Adsorpsiyonu National II. Ulusal Kil Sempozyumu 24.09.1985
Donma-Çözünme ve Donma-Buz Çözücü Tuz Etkisi İle Batonda Oluşan Hasarın Kristografik Analizi National Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi 11.10.2006
Kocapınar Pomzasından Üretilen Betonların Basınç Dayanımı National Prof. Dr. A. Rifat Sempozyumu 10.12.1997
Kocapınar Pomzası İle Üretilern Hafif Betonun Mukavemetinin Araştırılması National İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, III. Teknik Kongre 15.09.1997
Effect of Atmospheric Pressure Steam Curing Upon Mecanical Properties of Lightweight Concrete Produced with Erzurum Pasinler Pumice International Seventh International Congress Machines, Technologies, Materials 26.05.2010
Determination of Optimum Conditions for Freeze-Thaw Resistance of Concrete by Measuring Length Change International 6th International Congress on Advances in Civil Engineering 06.10.2004
Research on Several Physico-Mechanical Properties of Blast Furnace Slag Concrete International 4th International Conference on Concrete Technology in Developing Countries 07.11.1996
Effects of Admixtures on Compressive Strength of Lightweight Concrete International CEMENT and CONCRETE TECHNOLOGY in the 2000 s 06.09.2000
Core Compressive Strength for Different Water-Cement Ratio and Core Diameters International ACE2002 ADVANCES in CIVIL ENGINEERING 5th International Congress 25.09.2002
The Effects of Slica Fume and Fly Ash on the Freeze-thaw Resistance of Low Density Concrete International 2nd International Symposium on Structural Lightweight Aggregate Cocrete 18.06.2000
The Effects of Slica Fume and Fly Ash on the Thermal Conductivity of Lightweight Concrete International 2nd International Symposium on Structural Lightweight Aggregate Cocrete 18.06.2000
The Usability of BIast Furnace Slag in the Production of HSC International 5th International Symposium on Utilization of High Strength/High Performance Cocrete 20.06.1999
Determination of Optimum Conditions of Mechanical Properties of High Strength Concrete Admixed Mineral International 4. GAP MÜHENDİSLİK KONGRESİ 06.06.2002
The Effect of Soidum Chloride and magnesium Chloride Salts on Perlite Aggregate Lightweight Concrete International CSE 2015 26.09.2014
Strengthening Methods Lengthening With Reinforced Concrete and Steel Plate International 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCES 24.04.2019
Artvin Yusufeli Pirinç Kabuğu Külünün Beton Özelliklerine Etkisi International Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 06.12.2019
Perlit Agregalı Betonlerın Asit Direncinin Araştırılması International UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Yapı Elemanlarının Onarımve Güçlendirme Yöntemleri International UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Silis Dumanı ve Uçucu Kül Kullanılan Perlit Agregalı Betonların Mukavemet Özellikleri International UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Cobiax Asmonel Betonarme Döşemeler International UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Behavioral Analysis of a Carbon Fiber Reinforced Polymer Retrofitted RC Column Using ANSYS International 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCES 24.04.2019
Retrofit of a Reinforced Concrete Column With Carbon-Fiber International 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCE ENGINEERING 19.06.2019
İNSANIN YARATILMASININ HİKMETİ International 3rd International Creation Congress in the Light of Sciences 24.10.2019
ALLAH ’IN İSİMLERİNİN SANATLARINDAN OKUNMASI International 3rd International Creation Congress in the Light of Sciences 24.10.2019
Yaratılanlardan Yaratanı Tanıma International II. Uluslararası Bilimler Işığında YaratılışlKongresi 08.11.2018
Assessment of i-suti Concrete Strenght of Existing RC Buildings in Erzurum, Turkey International The 6th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2017) 24.12.2017
Use Of Waste Pet Bottles In Concrete Productıon And Its Effects On Concrete Propertıes International International Congress On Natural and Enginerring Sciences 01.09.2016
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
1993 Elazığ ferrokrom işletmesi granüle curufunun haif agregası olarak kullanılabilirliğinin araştırılması OSMAN GEÇTEN Master Completed
1995 Sivas Demir Çelik Fabrikası yüksek fırın curufunun beton agregası olarak kullanılabilirliğin araştırılması RAMAZAN DEMİRBOĞA Master Completed
1996 Kocapınar pomzası ile üretilen hafif betonun mukavemetinin araştırılması REMZİ ŞAHİN Master Completed
1996 Kocapınar pomzası ile üretilen hafif betonun ısı geçirgenliğinin araştırılması HABİB UYSAL Master Completed
1997 Hafif betonun karot numuneleri ile standart silindir numunelerinin mukavemet değerleri arasındaki ilişkinin araştırılması BURHAN ALP Master Completed
1997 Van-Erciş pomzasında üretilen hafif betonun donma çözülme dayanıklılığının araştırılması İBRAHİM TÜRKMEN Master Completed
1997 Erzincan Mollaköy ham perlit agregasının taşıyıcı hafif beton üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması İSMET ULUSU Master Completed
1998 ACI 211.1-91, CP-110 ve TS-802 standartlarına göre beton karışım tasarımının incelenmesi ve bilgisayar yardımıyla beton karışım hesabı MURAT KURT Master Completed
1998 Diyamit, pomza ve pasanın beton katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması ABDULKADİR CÜNEYT AYDIN Master Completed
1998 Standart silindir örnekler ve karotlardan elde edilen beton basınç dayanım değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine bir araştırma MURAT YAVUZ Master Completed
1999 Silis dumanı ve uçucu külün perlit ve pomza ile üretilen hafif betonların özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi RAMAZAN DEMİRBOĞA Doctorate Completed
1999 Pasinler-Esendere volkanik tüf kumunun harç yapımında kullanılabilirliğinin araştırılması ABDULKADİR KAN Master Completed
2001 Çelik liflerin hafif betonların dayanımları üzerindeki etkisi OĞUZ AKIN DÜZGÜN Master Completed
2002 Pomza ile üretilen hafif betonların yangına karşı dayanımı AHMET FERHAT BİNGÖL Master Completed
2002 Silis dumanı, uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun bağlayıcı olarak çimento üzerindeki etkisinin incelenmesi TEKİN GÜVERCİN Master Completed
2002 Duyarlılık analizi kullanılarak kabuk yapıların şekil optimizasyonu HABİB UYSAL Doctorate Completed
2002 Korozif etkiler altında yüksek fırın cürufu ve silis dumanı katkılı yüksek dayanımlı betonların mekanik özellikleri ve dayanıklılığı İBRAHİM TÜRKMEN Doctorate Completed
2003 Normal portland çimentolu betonların don direncinin Taguchi Yöntemi ile optimizasyonu ve hasar analizi REMZİ ŞAHİN Doctorate Completed
2004 Sarıkamış ham perlit agregasının taşıyıcı hafif beton üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması SERDAR YILDIRIM Master Completed
2004 Betondaki klorür miktarının renk analizi yöntemiyle belirlenmesi MURAT YAVUZ Doctorate Completed
2004 Çimento esaslı malzemelerin zamana bağlı davranışının sayısal (Lattice) modellenmesi ABDULKADİR CÜNEYT AYDIN Doctorate Completed
2005 Farklı lif katkılı hafif betonların bazı özelliklerinin araştırılması ERSİN OKUYUCU Master Completed
2005 Hafif ve normal agregalı betonların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine farklı kür koşullarının etkisi OSMAN GEÇTEN Doctorate Completed
2008 Beton-donatı aderansına yüksek sıcaklıkların etkisi AHMET FERHAT BİNGÖL Doctorate Completed
2009 Kendiliğinden yerleşen hafif betonların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması MURAT KURT Doctorate Completed
2009 Pasinler ? Demirdöven pomzası ile üretilen hafif betonların mekanik özelliklerine atmosferik basınçlı buhar kürünün etkisi TÜRKAY KOTAN Master Completed
2011 Hasankale Pasinler pomzası ile üretilen betonların bazı mekanik özelliklerinin araştırılması MUSTAFA PEKDEMİR Master Completed
2013 Mineral katkılı hafif betonlarda sülfat etkisi AMİR ESMAEİLZADEH Master Completed
2007 Farklı kür şartlarının doğal perlit agregalı betonların mekanik özelliklerine etkileri ARİF EMRE SAĞSÖZ Master Completed
2007 Ham perlit agregası kullanılarak yüksek dayanımlı hafif beton üretilebilirliğinin araştırılması İSMET ULUSU Doctorate Completed
2013 Hafif betonda tuz etkisi (MgCl2, NaCl) MAHYAR SHOAEI Master Completed
2013 Elazığ ferrokrom cürufunun beton parke taşı ve tuğla üretiminde kulanılabilirliğinin araştırılması İSMAİL YILDIZ Doctorate Completed
2014 Öğütülmüş atık petlerle üretilen betonun özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma YOUSEF MOHAMMADİ AHMADABAD Master Completed
2014 Ham perlit agrega ile üretilen hafif betonun asitlere karşı dayanıklığı (H2SO4 , HNO3) ALİ KHANJARKHANİ Master Completed
2015 Mevcut betonarme yapıları lifli polimerler ile güçlendirme konusu üzerinde bir araştırma ve ansys programını kullanarak, karbon lifli polimer ile güçlendirilmiş olan bir kolonun davranışının analizi NİMA AJOUDANI Master Completed
2016 Erzurum'daki betonarme binaların malzeme ve taşıyıcı sistem özellikleri bakımından deprem güvenliğinin araştırılması TÜRKAY KOTAN Doctorate Completed
2019 Artvin Yusufeli bölgesindeki pirinç kabuğu külünün betonda bağlayıcılık özelliğinin araştırılması HARUN YÜKSEL GÜLYAPRAK Master Completed
2004 Sarıkamış Ham Perlit Agregasının Taşıyıcı Hafif Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması SERDAR YİLDİRİM Master Continuing
Academic Year Course Title Educational Level:
2018-2019 Yapı Statiği-I Bachelor Degree
2019-2020 Yapı Statiği-II Bachelor Degree
2019-2020 Betonarme-I Bachelor Degree
2011-2012 İLERİ YAPI STATİĞİ Hazırlık
2013-2014 İLERİ YAPI STATİĞİ Hazırlık
2008-2009 İLERİ YAPI STATİĞİ Hazırlık
2007-2008 İLERİ YAPI STATİĞİ Hazırlık
2005-2006 İLERİ YAPI STATİĞİ Hazırlık
2003-2004 İLERİ YAPI STATİĞİ Hazırlık
2001-2002 İLERİ YAPI STATİĞİ Hazırlık
Project Title Task: Type:
Kendiliğinden Yerleşen Hafif Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Araştırılması Yönetici DİĞER
Lifli Hava Sürükleyici Katkılı ve Yöresel Hafif Agregalarla Üretilen Yüksek Dayanımlı Betonların Yangın dayanıklılıklarının İyileştirilmesi ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Borlu Aktif Belit Çimentolu Isıl İşlem Görmüş ve Görmemiş Betonların Donma Çözünme Özellikleri Yönetici DİĞER
Yüksek Sıcaklık Hasarına Uğramış Betonarme Kirişlerin FRP ile Onarımı ve Güçlendirilmesi Yönetici DİĞER
Borlu Aktif Belit Çimentolu Isıl İşlem Görmüş ve Görmemiş Betonların Hidratasyon Özellikleri Yönetici DİĞER
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2018 Dean Faculty of Tourism
2018 Head of Department Faculty of Engineering
2014 MYO/Yüksekokul Müdürü HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU 2017
2007 Bölüm Başkanı Faculty of Engineering 2014
1993 Dekan Yardımcısı Faculty of Engineering 1998
1998 Bölüm Başkanı Faculty of Engineering 2001