Email Phone
+90.476.223 00 10 | 7714
Academic Links Social Links
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1989 - 1994
  Bütünleşik Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEFSİR (DR)/

  Tez Adı: Kur`an`da gayb bilgisi
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1981 - 1986
  Bachelor Degree

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
ABDÜLMECİD NURSİ’NİN YAPTIĞI “MESNEVİ-İ NURİYE” TERCÜMESİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER International Katre 1 7
KUR’ANÎ PERSPEKTİFTEN ADALET VE ZULÜM KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ International KATRE 6
KURAN KELİMELERİNDEKİ MUCİZELİK İşârâtul İcâz Örneği International Katre 1 2
Medenî Ayetlerde Münafık Tiplemesi ve Nifakın Teşhisinde Savaş Fonksiyonu National Kur’an Nüzulünün Medine Dönemi
Bir neslin inşasında şevk i mutlak unsuru National Risale-i Nur ve Tecdit
Irkçılık Üzerine Kısa Bir Değerlendirme National KÖPRÜ DERGİSİ 1 98
Cihad Konusunda Yanlış Anlaşılan Üç Ayet ve Üç Hadis National KÖPRÜ DERGİSİ 1 94
Hıristiyanlarla Mücadelenin Tarihi Seyri National KÖPRÜ DERGİSİ 4 93
Kur an da Esma i Hüsna Allah ın Güzel İsimlerine Mazhariyet National IĞDIR ÜNİV. İLAHİYAT FAK. DERGİSİ 1 1
Din ve İlim İlişkisi National IĞDIR ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 1 1
KUR AN IN BÜTÜNLÜĞÜ VE TEFSİRDE TENEVVÜ İHTİLAFI National EKEV 1 2
NASS LAR IŞIGINDA AKlL VE KALB National EKEV 1 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
KUR’AN IŞIĞINDA MADDE VE MADDE ÖTESİ International III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ 24.10.2019
KÜN EMRİ VE YARATILIŞ International II. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESI 08.11.2018
KADIN ÜZERİNDEN İSLAM MEDENİYETİNE YÖNELTİLENELEŞTİRİLER International ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYIInternational Workshop on Islam and Woman 09.06.2018
DİN VE TOPLUM International ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI 30.12.2017
Din ve aşırılık National İSLAMI DOĞRU ANLAMAK 30.04.2017
Risale i Nur Zaviyesinden İnsan ı Kamil National 1. Ulusal İnsan Tekemmülü Sempozyumu 30.04.2016
Aile ve çocuk eğitimi International Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı 10.12.2016
YANLIŞ ANLAŞILAN SEVİMLİ BİR KELİME CİHAD International YANLIŞ ALGILAR VE DOĞRU İSLAM SEMPOZYUMU 28.10.2016
Medeniyetin artıları ve eksileri International İnternational Nursi Studies İn İndia 12.02.2015
Aşırılıklar İçinde Dini Doğru Anlamak National Aşırılıklar İçinde Dini Doğru Anlamak 27.04.2015
Din İlim Çatışmasından Din İlim İttifakına National Din, Bilim Ve Felsefe İlişkisi: Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu 08.05.2015
Gençlik ve Medya National Gençlik ve Medya 08.12.2015
Mesnevi de bakıyat ı salihat açılımı National Mesnevi Sempozyumu 20.03.2015
IRK REALİTESİ VE KARDEŞLİK FELSEFESİ International Bingöl Üniversitesince düzenlenen “Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı'dan Günümüze Kürtler” isimli uluslararası sempozyum 06.09.2012
Bir Neslin İnşasında Şevk i Mutlak Unsuru National “Risale-i Nur ve Tecdit Sempozyumu” 10.05.2013
GENÇLİK DÖNEMİ VE NEFİS TERBİYESİ International “Gençlik ve Kültürel Mirasımız” 16.05.2014
NEFSİN MAHİYETİ VE TERBİYESİ National “Dünya – Ahiret Dengesi Sempozyumu” 02.05.2014
Kur an Kelimelerinin Mucizeliği National “İşaratu’l- İ’caz Paneli” 23.02.2014
Mevlâna Celâleddin Rûmi ve Bediüzzaman Said Nursi Perspektifinden Nefsin Mahiyeti ve Nefis Terbiyesi International Uluslararası “Bediüzzaman ve Mevlana Sempozyumu” 24.05.2013
Medenî Ayetlerde Münafık Tiplemesi ve Nifakın Teşhisinde Savaş Fonksiyonu National “Kur’anın Medine Dönemi Sempozyumu” 17.05.2013
Toplumsal Hayata Katkıları Açısından Camiler National Iğdır Müftülüğünce düzenlenen “Toplumsal Hayata Katkıları Açısından Camiler” isimli Konferans 05.10.2011
Bediüzzaman Said Nursi nin Medrese Hayatıve Medresetü z Zehra Projesi International Alpaslan Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası “Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler” sempozyumu 05.09.2012
İmam ı Şafi yi Anma Paneli National Doğubayazıt İlçe Müftülüğünce düzenlenen “İmam-ı Şafi’yi Anma Paneli” 23.01.2012
Irk Realitesi ve Irklar Ötesi Dava National Urfa “Hazreti İbrahim ve Dostluk Sempozyumu” 22.03.2013
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2019 Tartışılan Ayetler (Günümüz Tefsir Problemleri ve Çözüm Önerileri) Tümü
2018 Olaylar ve Örneklerleİslam Medeniyeti Tümü
2010 Çocuk ve Aile Tümü
2016 Kur an Mu cizesi Tümü
2016 İnsan ve Eğitim Tümü
2015 Hz Ali Diyor ki Tümü
2015 Ticaret Ahlakı Tümü
2014 Mesnevi Dersleri Tümü
2013 Beden Dili Tümü
2012 Mezhep ve Din Tümü
2012 Kur an ı Nasıl Anlayalım Tümü
1996 Kur an da Cihad ve Savaş Tümü
1997 Kur an ı Anlamada Farklı Yaklaşımlar Tümü
1998 Kur an ve Toplum Tümü
2010 Beydavi Tefsiri Tümü
1998 Hamdi Yazır dan Tefsir Nükteleri Tümü
2003 Zirvenin Adımları Tümü
2004 Nefis Terbiyesi Tümü
2005 Kalp Ülkesi Tümü
2006 Gelecekten Haberler Tümü
2008 İnsan ve Şeytan Tümü
2008 Mesnevi de Temsili Anlatım Tümü
2010 Âdem in Torunları Tümü
2014 Mişkâtü l Envar Tümü
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2013 Tefsirde Hz. Ali MEHMET SEYİD GECİT Master Completed
2017 Kur'an ışığında duyguların eğitimi TEKİN HAN Master Completed
2017 Tefsirler ışığında Nasr suresinin tahlili NİHAT DEMİRKOL Master Completed
2019 Menar tefsirinde mucizeye bakış CİHANGİR ECER Master Completed
2019 Kur'an ayetleri ışığında cemaat ve cemaatçilik MUHAMMED DEĞERLİ Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 TASAVVUF - I Bachelor Degree
2019-2020 TASAVVUF - II Bachelor Degree
2019-2020 KUR’AN TERCÜME YÖNTEMLERİ Bachelor Degree
2019-2020 KUR’AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Doctorate
2019-2020 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Doctorate
2019-2020 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Master
2019-2020 YORUMBİLİM KURAMLARI Bachelor Degree
2018-2019 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Doctorate
2018-2019 KLASİK TEFSİRLERDEN ÖRNEKLER Doctorate
2018-2019 KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - I Master
2018-2019 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Master
2018-2019 TASAVVUF - I Bachelor Degree
2018-2019 HADİS TARİHİ VE USULÜ - I Bachelor Degree
2018-2019 ARAP DİLİ VE BELAGATI Bachelor Degree
2017-2018 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Bachelor Degree
2017-2018 KUR’AN TERCÜME TEKNİKLERİ VE MEALLER - II Master
2017-2018 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Master
2017-2018 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Master
2017-2018 DİN EĞİTİMİ Bachelor Degree
2016-2017 İŞARİ TEFSİR Master
2016-2017 Mukayeseli Halk İnançları Bachelor Degree
2016-2017 KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ Master
2016-2017 KUR'ANDA GAYB BİLGİSİ Master
2014-2015 ARAP DİLİ VE BELAGATI Bachelor Degree
2013-2014 MÜFESSİR SAHABİLER VE TABİLERİN TEFSİR ÖZELLİKLERİ Master
2013-2014 MUKAYESELİ KURAN MEALİ Master
2012-2013 KUR'ANDA GAYB BİLGİSİ Master
2011-2012 OSMANLI TÜRKÇESİ Bachelor Degree
2012-2013 OSMANLI TÜRKÇESİ Bachelor Degree
2013-2014 KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Bachelor Degree
2011-2012 KURANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Bachelor Degree
2012-2013 KURAN TERCÜME VE K.K MEALİ Bachelor Degree
2011-2012 KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ Master
2012-2013 KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ Master
2013-2014 KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ Master
2012-2013 KURAN TARİHİ Master
2011-2012 KURAN SEMANTİĞİ Bachelor Degree
2012-2013 KURAN SEMANTİĞİ Bachelor Degree
2012-2013 GÜNÜMÜZ TASAVVUF AKIMLARI Bachelor Degree
2013-2014 DİNİ HİTABET Bachelor Degree
2012-2013 DİNİ HİTABET Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Başkan
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Danışman
Date Task Unit: Expiration Date:
2017 Bölüm Başkanı Faculty of Theology
2016 Dean
2013 Dean Faculty of Theology
2012 Dean 2015
2015 Dean Faculty of Theology
2012 Dean
1994 Vocational School / College Deputy Director Faculty of Theology 1997