• M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2005
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNALARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Farklı toprak parçalama ve ekim sırasında sıkıştırma düzeylerinin buğdayda tarla filizi çıkışına olan etkileri üzerine bir araştırma
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2001
  Bachelor Degree

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2011
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNALARI (DR)/

  Tez Adı: Doğrudan ekim makinalarında farklı gömücü ayak ve ilerleme hızlarının güç ve yakıt tüketimi, toprak fiziksel özellikleri, anız dağılımıı ve ekim performansına etkileri
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Determination of Physico-Mechanical Properties of Some Domestic and Foreign Walnut (Juglans regia l.) Varieties International Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 18 6
Yazlık buğdayda farklı tohum yatağı parçalama ve sıra üzeri sıkıştırma düzeylerinin bitki çıkışı gelişimi ve verime olan etkileri National Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 2
Differentiation in Gravimetrical and Frictional Properties of Phaseolus Vulgaris L. by a PartialLeast Square Regression Model International KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22 4
Iğdır İli Kayısı Çeşitlerinin Fiziko-Mekanik ve Bazı Kimyasal Özellikleri International Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTarım Bilimleri Dergisi 29 3
Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanımı International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3
The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting International YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi 28 4
The Importance of the Conservation Agriculture for Turkey International Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 8 2
Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi International Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4
Effects of wheel traffic and farmyard manure applications on soil CO2 emission and soil oxygen content International Turkish Journal of Agriculture and Forestry 42 4
The Applications of No-tillage in Turkey National International Journal of Environmental Trends 1 1
Yazlık fiğ ve kışlık buğdayda farklı doğrudan ekim makinaları ve traktör ilerleme hızlarının anız dağılımına etkileri National Atatürk Univ.Ziraat Fakültesi Dergisi 43 2
Kışlık buğdayda farklı tohum yatağı parçalama ve sıkıştırma düzeylerinin bitki çıkışı ve verime olan etkileri National Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2 2
Effects of strip and full width tillage on soil carbon IV oxide carbon CO2 C fluxes and on bacterial and fungal populations in sunflower International African Journal of Biotechnology 9 38
The effects of tillage and intra row compaction on seedbed properties and red lentil emergence under dry land conditions International Soil and Tillage Research 114 1
Seeding performances of no till seeders equipped with different furrow openers covering components and forward speeds for winter wheat International Journal of Agricultural Sciences 18 3
Effects of various no till seeders and stubble conditions on sowing performance and seed emergence of common vetch International Soil and Tillage Research 126 1
Strip tillage width effects on sunflower seed emergence and yield International Soil and Tillage Research 131 1
Farklı toprak işleme yöntemlerinin yabancı ot kontrolüne etkisi National Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2 4
Geometrical analysis of the effects of rotary tiller blade path on the distribution of soil slice size International Applied Engineering in Agriculture 24 4
Erzurum ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri National Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 40 2
Toprak işleme sistemlerinin önemli bazı toprak kalite kriterlerine olan etkileri National Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 16 2
Effects of various strip widths and tractor forward speeds in strip tillage on soil physical properties and yield of silage corn International Journal of Agricultural Sciences 16 3
A comparison of an experimental plow with a moldboard and a disk plow on the soil physical properties International Applied Engineering in Agriculture 27 2
Iğdır ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri International Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1 4
Farklı tip gömücü ayak ve kapatma düzenine sahip doğrudan ekim makinalarının farklı ilerleme hızlarında kullanılmasının toprak yüzey pürüzlülüğüne etkisi International Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1 1
Effects of different no till seeders and tractor forward speeds on the soil physical properties and seed emergence of summer vetch and winter wheat International Journal of Agricultural Sciences 18 1
Effects of various tillage systems on soil CO2 C fluxes and on bacteria and fungi populations in Zea mays International AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEEARCH 7 19
Iğdır ilinin hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyeli National Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2 1
Iğdır ili kayısı tarımının mekanizasyon sorunları ve çözüm önerileri International Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech 2 3
The effects of reduced tillage and compaction level on the red lentil yield International Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 5
Toprak yüzey pürüzlülüğü ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması International Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 104 109
Anıza doğrudan ekim makinalarında kullanılan farklı gömücü ayak ve taktör ilerleme hızlarının çizi kesit alanı ve toprak kabarmasına etkileri National Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43 2
Effects of strip width and tractor forward speed on sowing uniformity of maize and sunflower International Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 2
Effects of aggregate size and compaction level on CO2 C fluxes and microbial populations International Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University 30 2
A new approach for determination of seed distribution area in vertical plane International Journal of Agricultural Science 21 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
FARKLI NEM DÜZEYLERİNİN ASPİR (CARTHAMUS TİNCTORİUS)TOHUMLARININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ International UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
ANIZA DOĞRUDAN EKİM YÖNTEMİNİN TÜRKİYE TARIMINAADAPTASYONU: TEMEL BİLEŞENLER, DÜNYA ÖRNEKLERİ, KARŞILAŞILANSORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ International UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VETEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNİN TOPRAĞIN MİKROBİYAL AKTİVİTESİNEETKİLERİ International MAS INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-V 02.05.2019
FARKLI NEM İÇERİKLERİ VE SÜRTÜNME DÜZLEMLERİNİN ASPİR’DE(CARTHAMUS TİNCTORİUS) STATİK SÜRTÜNME KATSAYILARINA OLANETKİLERİ International MAS INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-V 02.05.2019
The Current Problems of Iğdır Agriculture International 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES 19.06.2019
Changes in Physical and Mechanical Properties of Different Chickpea Cultivars Due to Moisture Content International 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCEAGRICULTURE 19.06.2019
The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Sıra Üzeri Sıkıştırmanın Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri International Uluslararası Tarım Kongresi 03.05.2018
The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region International II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
The Applications of No-tillage in Turkey International 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Main Problems of Agriculture in Iğdır International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Importance of the Conservation Agriculture in Turkey International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Soil CO2 Emissions Under Short-Term Tillage Effects International 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture 13.09.2017
The Main Problems of Iğdır Agriculture International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Important of the Conservation Agriculture in Turkey International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern AnatoliaRegion International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in LentilPlanting International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Usage of microcontrollers in agriculture International II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Ekolojik tarımda toprak işlemenin yabancı ot kontrolündeki rolü National Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu 28.06.2010
Farklı tip gömücü ayaklara sahip anıza doğrudan ekim makinalarının güç ve yakıt tüketimi yönünden karşılaştırılması National 28. Ulusal tarımsal mekanizasyon kongresi 04.04.2013
Türkiye traktör parkı ve yetkili teknik servis ağlarının markalara göre dağılımı National 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 05.09.2012
Farklı tip anıza doğrudan ekim makinalarının değişik anız koşullarınında çizi özellikleri ve anız dağılımı yönünden karşılaştırılması National 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 01.10.2009
Coğrafik bölgeler bazında Türkiye nin traktör parkı ve mekanizasyon özelliklerinin yıllara göre değişimi National 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 22.09.2010
Tarımsal göstergeler ışığında mersin ilinin mekanizasyon durumu National Mersin Sempozyumu 19.11.2008
Türkiyenin coğrafi bölgeler bazında hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyeli National 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
The effects of soil tillage systems on the global warming International 15th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions 07.10.2009
Toprak frezesi bıçak yörüngesinin bilgisayar destekli tasarımı National Tarımsal mekanizasyon 22. ulusal kongresi 08.04.2004
Mersin bölgesinde seracılık National Mersin sempozyumu 19.11.2008
Iğdır İli Elma Yetiştiriciliği ve Mekanizasyon Sorunları National 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 02.09.2015
Turkey s Agricultural Equipment and Machinery Projection National 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongesi 02.09.2015
Farklı sıra üzeri sıkıştırma düzeyleri ve traktör ilerleme hızlarının mısır bitkisinde toprak fiziksel özellikleri ve CO2 yayılımına etkileri National 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi 09.06.2015
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2017 Mısırda farklı sıra üzeri sıkıştırma düzeyleri ve makina ilerleme hızlarının tohum dağılım düzgünlüğü, tarla filizi çıkışı ve verime olan etkileri HASAN KAAN KÜÇÜKERDEM Master Completed
2019 Tohum dağılım alanının belirlemesinde içbükey zarf algoritmasının uygulanabilirliği ALPER GÜLBE Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2015-2016 Tarım Makinaları Bachelor Degree
2014-2015 Tarım makinalarında iş güvenliği Bachelor Degree
2014-2015 Malzeme Bilgisi Bachelor Degree
2012-2013 Alternatif enerji Kaynakaları Master
2013-2014 Alternatif enerji Kaynakaları Master
2013-2014 Tarım Makinalarında İş etüdü Master
2014-2015 Tarım Makinalarında İş etüdü Master
2012-2013 Tarım Makinaları Deney İlkeleri Master
2013-2014 Tarım Makinaları Deney İlkeleri Master
2014-2015 Tarım Makinaları Deney İlkeleri Master
2014-2015 Toprak İşleme Alet ve Makinaları Master
2013-2014 Toprak İşleme Alet ve Makinaları Master
2010-2011 Tarım Makinaları Bachelor Degree
2011-2012 Tarım Makinaları Bachelor Degree
2012-2013 Tarım Makinaları Bachelor Degree
2013-2014 Teknik Resim Bachelor Degree
2014-2015 Teknik Resim Bachelor Degree
2011-2012 Teknik Resim Bachelor Degree
2012-2013 Teknik Resim Bachelor Degree
2013-2014 Bilgisayar Associate
2013-2014 Meslek Etiği Associate
Project Title Task: Type:
Türkiye’de Anıza Doğrudan Ekim Uygulamaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Traktör Parkının Geliştirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Bilançosu ve Bazı Kayısı Çeşitlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tek Dane Ekim Makinalarıyla İri taneli Tohumların Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeylerinin Mısır Bitkisi Çimlenme ve Çıkış Parametrelerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum Koşullarında Anıza Doğrudan Ekimin Geleneksel Toprak İşleme ve Ekim Sıklığı Yönünden Karşılaştırılması Araştırmacı BAP
Çizelde Farklı Tip Ayak ve Uç Demirlerinin Toprağa Olan Etkileri Güç ve Yakıt Tüketimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı BAP
Anıza Direkt Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı Gömücü Ayak Bastırma ve Kapatma Düzenlerinin Güç ve Yakıt Tüketimleri Çizi Profili ve Tohum Dağılım Düzgünlüğü İle Bitki Çıkışına Olan Etkileri Araştırmacı BAP
Farklı Toprak Sıkıştırma ve Parçalama Düzeylerinin Buğdayda Tarla Filizi Çıkışına Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı BAP
Şeritsel Toprak İşlemede Farklı Makine Kombinasyonlarının Toprak Fiziksel Özellikleri Güç ve Yakıt Tüketimi ile Bitki Çıkışına Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı BAP
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Tarım Makinaları Bilimi Derneği Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2016 Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Rectorate 2017
2013 MYO/Yüksekokul Müdürü Vocational School of Higher Education for Technical Sciences 2016
2012 Dekan Yardımcısı Iğdır Faculty of Agriculture 2013
2011 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Agricultural Research and Practice Center 2013
2010 Bölüm Başkanı Iğdır Faculty of Agriculture 2013
2010 Deputy Director of the Institute Iğdır Faculty of Agriculture 2013