Email Phone
+90 476 - 223 0010 | 5078
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • M

  Master

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • D

  Doctorate

  Atatürk Üniversitesi

Articles Published in International Refereed Journals:

DEMİRDÖĞEN OSMAN, YAZICILAR FATMA GÜL, AYKOL SELİN (2017). Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımının Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Değerlendirilmesi: Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31 (3), 463-476. (ISSN: 1300-4646)

GÜZEL DİLŞAD, AYKOL SELİN (2017). Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları: Kalekim Örneği. International Journal of Human Sciences. 14 (2), 1105-1116. (ISSN: 2458-9489).

GÜZEL DİLŞAD, YAZICILAR FATMA GÜL,AYKOL SELİN (2017). Lojistik Faaliyetlerde Modern Stok Kontrol Yöntemlerinin Uygulanabilirliği, The International New Issues in Social Sciences, 5 (5). 385-400. (ISSN: 2149-4266).

DEMİRDÖĞEN OSMAN, ERDAL Hamit, YAZICILAR FATMA GÜL, AYKOL SELİN. Disaster Logistics Facility Location Problem: An Application For Tra1 Region. The International New Issues in Social Sciences, 5 (5). (ISSN: 2149-4266).

DEMİRDÖĞEN OSMAN, ERDAL HAMİT, YAZICILAR FATMA GÜL, AYKOL SELİN (2017). Disaster Logistics Facility Location Problem: An Application for TRA1 Region. III. Kafkasya Orta-Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19-21/10/2017. (Özet Bildiri).

GÜZEL DİLŞAD, YAZICILAR FATMA GÜL,AYKOL SELİN (2017). Lojistik Faaliyetlerde Modern Stok Kontrol Yöntemlerinin Uygulanabilirliği. III. Kafkasya Orta-Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 19-21/10/2017. (Özet Bildiri).


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

KURNUÇ MURAT, AKBABA A. İLKER, AYKOL SELİN (2016). Geleneksel El Sanatlarında Üretim ve Pazarlama Sorunları: Erzurum Oltu Taşı Üretim/Satışında Durum Analizi. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul.


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

KOBANOĞLU MEHMET, AYKOL SELİN (2015). Türkiye’de Katılım Bankacılığının Gelişim Süreci ve Katılım Bankacılığında Kullanılan Finansal Enstrümanlar. Kafkas Üniversitesi Yayınları, (Kitap Bölümü).

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations: