Email Phone
+90 476 - 223 0010 | 5077
Academic Links Social Links
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2013
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (DR)/

  Tez Adı: Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkileri: Türkiye üzerine bir uygulama
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Master

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Savunma harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2007
  Bachelor Degree

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Author(s): Journal Name: Volume: Issue: Year: Link:
SAĞLIK TURİZMİNİN EKONOMİYE KATKISI: IĞDIR İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA International ŞIKTAŞ Oğuzhan, KÜNÜ SERKAN The Journal of Academic Social Sciences 114 2021 http://dx.doi.org/10.29228/asos.49284
Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması National KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 1 2017 http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/issue/current/showToc
The Regional Development Agency Experiences of Turkey and Romania National TOKTAŞ YILMAZ,BOTOC CLAUDİU,KÜNÜ SERKAN,PROZAN ROXANA Business and Economics Research Journal 9 2 2018 http://www.berjournal.com/?p= 3988
DEVELOPMENT OF MONEY ATTITUDES SCALE International DURAN SEÇİL,KÜNÜ SERKAN,DURAN VOLKAN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 11 22 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf
Türkiye’xxnin Ekonomi Politikasının Üçlü Açmaz Bağlamında İncelenmesi International BOZMA GÜRKAN,KÜNÜ SERKAN Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 6 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1281445
Girişimcilik Ekosistemi ve Etkileyen Faktörler International DUMAN HAKAN,KÜNÜ SERKAN Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 38 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17065/huniibf.526039
TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ National KÜNÜ SERKAN Vergi Raporu 232 2019 http://vergiraporu.com.tr/ReadArticle.aspx?Id=23c8af11-4747-4ed9-96ce-6d3cf21643c3
HYMAN P. MINSKY’S “BIG GOVERNMENT” APPROACH IN SECURING ECONOMIC STABILITY AND ITS APPLICABILITY IN THETURKISH ECONOMY National TOKUCU ERKAN,KÜNÜ SERKAN,AKÇA MURAT KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 10 20 2019
Türkiye Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi Bir Nedensellik Analizi International KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ 7 27 2015 http://www.turansam.org/elektronik.php
TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ YURT İÇİ FİYATLARA GEÇİŞKENLİĞİ International BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi 8 31 2016 http://www.turansam.org/TURAN-SAM_31.pdf
Türkiye nin Ticaret Ortaklarına İhracatının Nedenleri National KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 4 2012 http://www.kafkas.edu.tr/iibfdergi
TÜRKİYE VE İRAN İKİLİ TİCARET VE SAVUNMA HARCAMALARI TEMELİNDE BIR ANALİZ National KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 12 2016 http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/file/12/06.pdf
Terörün BRICS ve MINT Ülkelerindeki Turizm Faaliyetleri Üzerine Etkisi National BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 53 618 2016
General Overview of Central Asian Turk s Art of War and Psychology of War International KÜNÜ SERKAN,KARABULUT ANDAÇ China-USA Business Review 13 6 2014 http://www.davidpublisher.org/
THE RELATIONSHIP BETWEEN SUB CATEGORIES OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY A CAUSALITY ANALYSIS International KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ International Journal Of Economics and Research 6 4 2015 http://www.ijeronline.com/
Foreign Direct Investment in Russia Unfavorable Investment Climate Uneven Distribution International AKGÜN LEYLA,HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 5 8 2015 http://hrmars.com/index.php/pages/detail/IJARBSS
CONFLICT DEFENSE SPENDING AND ECONOMIC GROWTH IN THE MIDDLE EAST A PANEL DATA ANALYSIS International KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN International Journal of Economic and Financial Issues 6 1 2016 http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/1493/pdf
The Effects of Public Expenditures on Economic Growth An Empirical Analysis for Turkey International KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM International Journal of Business and Social Science 6 4 2015 http://ijbssnet.com/index.php/index
Türkiye’de Yolsuzluk ve Gelir Dağılımı Arasında İlişki National KÜNÜ SERKAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 2018 www.sosbilder.igdir.edu.tr
Savunma Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi National BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 2012 http://www.kafkas.edu.tr/sobedergi
Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Teorik Bir İnceleme National KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 7 2015 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Anasayfa.Aspx
Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği National CENGİZ VEDAT,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 15 2016 http://dergipark.gov.tr/doi/10.14784/marufacd.266061
MALİ SENKRONİZASYON HİPOTEZİ TÜRKİYE İÇİNGEÇERLİ Mİ? National AKSU HAYATİ,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 2 2017 http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiibd/
TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDEDEĞERLENDİRİLMESİ National YILDIZ ŞADUMAN,KÜNÜ SERKAN KAFKAS ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 9 18 2018 https://www.kafkas.edu.tr/KAUIIBFD/tr/sayfa8662
Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama National BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 10 2016 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1429527102_10_Bozma_(189-204).pdf
Paper Title Scope: Author(s): Event Name: Year: Link:
REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ International BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 06.11.2018
Understanding Coronavirus Pandemic in The Context of Behavioural Economics International DURAN SEÇİL,KÜNÜ SERKAN,DURAN VOLKAN EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ONSOCIAL SCIENCES 03.08.2020 https://1de1b741-a648-40b8-870f-514d3500e193.filesusr.com/ugd/614b1f_99aeb364f12547e88b269d4aff1151e9.pdf
MALTHUS‟UN NÜFUS TEORİSĠNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: BOSERUPHİPOTEZİ VE COVID-19 International KÜNÜ SERKAN,DAĞ ZELİHA 1. INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS 18.09.2020 https://2dc40e33-085f-40e0-8172-9a1f898c1942.filesusr.com/ugd/614b1f_f63891bd8a8f4c329ae03aab817286fa.pdf
Sınır Ticaretinin Bölge Ekonomisine Etkisi National BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN Iğdır Üniversitesi Uluslararası Iğdır Sempozyumu 19.04.2012
TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE İNTİHAR İLİŞKİLERİ International KÜNÜ SERKAN,EREN MURAT Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi 03.05.2018
TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDERHİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ International YILDIZ ŞADUMAN,KÜNÜ SERKAN Uluslararası Kültür Ve Bilim Kongresi 03.05.2018 http://www.ukbk.org/wp-content/uploads/2018/12/BC4B0RLEC59ETC4B0RC4B0LMC4B0C59E-WORD-09.12.2018-DC39CZENLENMC4B0C59E.pdf
TÜRKİYE’DE TERÖRİST FAALİYETLER VE ULUSLARARASI TURİZM TALEBİ International KÜNÜ SERKAN,EREN MURAT I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 06.11.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
YOLSUZLUK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA International EREN MURAT,KÜNÜ SERKAN I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
EFFECTS OF THE SYRIAN CONFLICT ON THE TURKISH ECONOMY International HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,IRAK HAKAN PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 4th Edition: Revolutions, the Archeology of Change 26.05.2017
DÖVİZ KURUNUN VE FAİZ ORANININ BIST-100 ÜZERİNDEKİASİMETRİK ETKİSİ International BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 13.12.2017 http://www.icafr.org/bildirii.pdf
On the Possibility of Establishing a Technology Free Zone in Iğdır International HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/
Yerel Ürün Tabanlı Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Yönetişim Yapıları International HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,SEVİNÇ HAKTAN 4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE 21.09.2017
Sosyo Ekonomik Göstergelerle Tra1 Bölgesindeki İllerin Erzurum Erzincan Bayburt Karşılaştırılması ve Bayburt İli İçin Kalkınma Önerileri National İMAMOĞLU İLYAS KAYS,ÇUBUKÇU M İHSAN,KÜNÜ SERKAN Tarihi ve Kültürü İle XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mart 2014, Bayburt 28.05.2014 http://www.atam.gov.tr/duyurular/tarihi-ve-kulturu-ile-19-yuzyildan-gunumuze-bayburt-sempozyumu-28-30-mayis-2014-bayburt
Serbest Bölgelerin Türkiye Dış Ticaret Açığı Açısından Değerlendirilmesi National İMAMOĞLU İLYAS KAYS,YAVUZ VİLDAN,KÜNÜ SERKAN 12th International Conference on Knowledge, Economy Management (ICKEM 27-30 November Antalya 2014) 27.11.2014 file:///C:/Users/PRO2000/Downloads/V.20Yavuz.pdf
Turizm ve Sürdürülebilir Büyüme Eleştirel Bir Yaklaşım National KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi 14.05.2015
KAPALI SINIR KAPILARININ YEREL EKONOMİLER ÜZERİNE YANSIMALARI ALİCAN SINIR KAPISI ÖRNEĞİ National KÜNÜ SERKAN,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM I. Uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 01.10.2015 http://ukodtlk.2016.atauni.edu.tr/1-kongre/
Girişimciliğin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi National BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu” 24.05.2012
Üniversite Öğrenci Harcamalarının Yöre Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma National ZENGİN YUNUS,AYKIRI MURAT,KÜNÜ SERKAN Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu 24.05.2012
Effects of the Syrian conflict on the Turkish Economy International HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,İRAK HAKAN PERSPECTIVES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 26.05.2017
TURİZM POTANSİYELİNİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ RİZE İLİ ÖRNEĞİ National İMAMOĞLU İLYAS KAYS,YAVUZ VİLDAN,KÜNÜ SERKAN II. Rize Kalkınma Sempozyumu 03.05.2013 http://sempozyum.erdogan.edu.tr/sekt/wp-content/uploads/2012/08/Cilt2.pdf
Tam İstihdam İçin Son İstihdam Edici Olarak Devlet National TOKUCU ERKAN,ÇITAK FERHAT,KÜNÜ SERKAN 7. EKONOMİK YAKLAŞIM KONGRESİ 22.12.2011 file:///C:/Users/PRO2000/Downloads/12.pdf
Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz International SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,KÜNÜ SERKAN,EROĞLU SEVİNÇ DEMET Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 29.08.2016 http://www.avekon.org/proceedings/eecon2016.pdf
BÖLGESEL KALKINMADA TARIMSAL BÜYÜME KORİDORLARIVE OLUŞUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER International HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı 15.10.2015 http://www.bolgeselkalkinmakonferansi.org/konferans_bildirileri/
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2020 ENDÜSTRİ 4.0 VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER SANAYİ 4.0 VE SEKTÖREL GELİŞMELER Bölüm(ler)
2019 Selected Issues on Current International Economicsand Macroeconomics POVERTY, SUICIDE, CRIME AND MIGRATIONIN THE CONTEXT OF TURKEY Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economisc and Finance On Theoretical Bases of Collective Action in Regional Development Bölüm(ler)
2019 İstihdam ve Büyüme Araştırmaları I TERÖR OLAYLARI, SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ Bölüm(ler)
2015 BANKACILIK SİSTEMİ Finansal Araçlar Riskler ve Krizler BANKACILIK SEKTÖRÜ VE VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economics and Finance POVERTY Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2018 Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimi: Iğdır Üniversitesi örneği İLAYDA DEMİRCİ Master Completed
2018 Kadın yoksulluğuyla mücadelede mikro kredi uygulaması: Iğdır üzerine bir saha araştırması DUYGU ÇİÇEK Master Completed
2019 Girişimcilik ekosistemini etkileyen faktörler HAKAN DUMAN Master Completed
2019 Terörizm faaliyetlerinin makroekonomik değişkenler üzerine etkileri ARAS DOĞAN Master Completed
2019 Enflasyon-vergi ilişkisi ve Türkiye'de gelir vergisi üzerine genel bir analiz (1970-1999) FEYZA NUR ÖZBİLEN Master Completed
2019 Yolsuzluk-ekonomik büyüme ilişkisi DEMET TÜRKDÖNMEZ Master Completed
2019 Kriz dönemlerinde uygulanan para politikası araçları kırılgan beşli ekonominin incelenmesi ŞEYDA TURAN ARSLANNUR Master Completed
2020 Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Beyin Dalgaları İle Nöroiktisat İktisat Açısından İncelenmesi SEÇİL DURAN Master Continuing
2020 İslami Finans İnkişafı Üzerine Bir Saha Araştırması(Antalya İli Örneği) EDA TAŞTAN Master Continuing
2020 Yoksullukla mücadelede vakıfların rolü ve Iğdır'da kadın yoksulluğu. DAMLA ARAS Master Continuing
2020 Türkiye'de Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi ZEYNEP BÜŞRA KUMLAY Master Continuing
2020 Sağlık turizminin ekonomiye katkısı: Iğdır ili üzerine bir araştırma OĞUZHAN ŞIKTAŞ Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Türkiye Ekonomisi Bachelor Degree
2019-2020 Spor Ekonomisi Master
2019-2020 MİKRO EKONOMİK ANALİZ I Master
2019-2020 MAKRO EKONOMİK ANALİZ I Master
2019-2020 Dünya Ekonomisi Bachelor Degree
2019-2020 TÜRKİYENİN GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLARI Bachelor Degree
2018-2019 Uzmanlık Alan Dersi Master
2018-2019 Maliyet Yönetimi Master
2018-2019 Makro İktisat Politikaları Master
2018-2019 Türkiye Ekonomisi Bachelor Degree
2016-2017 Makro Ekonomik Analiz I Master
2018-2019 Mikro Ekonomik Analiz I Master
2018-2019 Makro Ekonomik Analiz I Master
2018-2019 Girişimcilik Bachelor Degree
2018-2019 Türkiye’nin Güncel İktisadi Sorunları Bachelor Degree
2018-2019 MAKRO İKTİSAT 1 Bachelor Degree
2016-2017 Makro İktisat II Bachelor Degree
2017-2018 Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları Bachelor Degree
2017-2018 GİRİŞİMCİLİK Bachelor Degree
2017-2018 PARA VE BANKA Bachelor Degree
2017-2018 MAKRO İKTİSAT 1 Bachelor Degree
2016-2017 KAMU MALİYESİ Bachelor Degree
2016-2017 İKTİSADA GİRİŞ II Bachelor Degree
2016-2017 MALİYE POLİTİKASI Master
2016-2017 GİRİŞİMCİLİK Bachelor Degree
2016-2017 MAKRO İKTİSAT 1 Bachelor Degree
2016-2017 İSTATİSTİK 1 Bachelor Degree
2015-2016 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK Bachelor Degree
2015-2016 MAKRO İKTİSAT 2 Bachelor Degree
2015-2016 İSTATİSTİK 2 Bachelor Degree
2015-2016 İKTİSADA GİRİŞ Bachelor Degree
2015-2016 KAMU MALİYESİ 1 Bachelor Degree
2015-2016 İSTATİSTİK 1 Bachelor Degree
2015-2016 MAKRO İKTİSAT 1 Bachelor Degree
2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ II Bachelor Degree
2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ Bachelor Degree
2014-2015 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Öğrenci Harcamalarının Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi: TRA2 Bölgesi Üniversiteleri Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Üniversitemizde Yönetici Pozisyonunda Olan 60 Akademik ve İdari Personelin İngilizce Dil Kapasitesinin Artırılması Projesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date: