• B

  Bachelor Degree

  Atatürk Ü. Kazım Karabekir Eğitim Fak. Kimya öğretmenliği

 • M

  Master

  Celalbayar Ü. Fen Bilimleri Enst. Kimya Anabilim dalı

 • D

  Doctorate

  Eskişehir Osmangazi Ü. Fen Bil. Enst. Kimya anabilim Dalı, .Analitik Kimya

Articles Published in International Refereed Journals:


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

1-“Xrd Analysıs And Possıble Mınerals Of Volcanıc Basaltıc Radıatıon In Agrı Mountaın”

III. INTERNATİONAL SYMPOSIUM ON MULTIDICIPLINARY STUDIES ( ISM) 10-11 Nov. 2017 Ankara Turkey

2-Ağrı Dağı Volkanik Bazaltik Kayacının Raman Spektrumu Ve Albit  Mineralinin Kantitatif Oranı”

III. INTERNATİONAL SCİENTİFİCAND VOCATİON STUDİES CONGRESS  ( BİLMES EN-NAT 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey

3-Farklı Değerlikli Azotun Ağrı Dağı Volkanik Kayacında XPS ile Tespiti”

III. INTERNATİONAL SCİENTİFİCAND VOCATİON STUDİES CONGRESS  ( BİLMES EN-NAT 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey 

4-“Ağrı dağı Bazaltındaki ikincil Minerallerdeki ve Arsenik ve Bor’un Ultra Safsuda Çözünmesi”

       III. INTERNATİONAL SCİENTİFİCAND VOCATİON STUDİES CONGRESS  ( BİLMES EN-NAT 2018) 5-8 July. 2018 Nevşehir  Turkey 

5-" DETERMINATION OF THE EFFECT OF SALINITY ON WATER QUALITY IN IGDIR BY MOBILE MULTIPARAMETER"

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies
2. Samsun / Turkey November 30 - December 2, 2018


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

"BOR ENDÜSTRİ ATIKLARININ TUĞLA ÜRETİMİNDE KULLANILMASI" (SÖZLÜ SUNUM)

XIII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 31 AĞUSTOS 4 EYLÜL 1999

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ.FEN EDEBİYET FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

GENEL KİMYA, ORGANİK KİMYA,LABORATUVAR KİMYASI,

1-Iğdır Ü. BAP: "Ağrı Dağı Volkanik kayaçlarının Yeraltı ve Yerüstüsularına Etkisi"(Yürütücü) BAP 2016 FBE-B04

2-Iğdır Ü. BAP : "Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi"(Araştırmacı) BAP 2014 FBE B08

3-Süleyman Demirel Ü. Araştırma Fonu: Burdur İli, İlçeleri ve Köyleri İlköğretim Okulları Arasındaki Fen Bilgisi Dersi Öğrenim Düzeyleri  Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma"

SDÜAF NO:473, Başlangıç Tarihi:11/07/2001, BitişTarihi:18/12/2002  ( Araştırmacı)

4-Süleyman Demirel Ü. Araştırma Fonu: "Burdur, Isparta ve Muğla İl Merkezlerindeki  Okullarda Görev Yapan Biyoloji Öğretmenlerinin: Biyoloji Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri, Okulların Biyoloji Eğitimi Bakımından Düzeylerinin Belirlenmesi"

SDÜAF NO:474, Başlangıç Tarihi:10/07/2001, BitişTarihi:10/07/2002  ( Araştırmacı)

Bölüm Başkanı