• B

  Bachelor Degree

  Gazi Üniversitesi/İİBF

 • M

  Master

  Hacettepe Üniversitesi/Hidropolitik ABD.

 • D

  Doctorate

  Ankara Üniversitesi/Sosyal ve Çevre Bilimleri ABD.

Articles Published in International Refereed Journals:

 • Kılıç, S. (2015), “Sınıraşan Akiferler Hukuku Taslağı ve Diğer Sözleşmelerle İlişkisi”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss. 97-119.
 • Kılıç, S., Aydın, D.G. (2014), “İktisadi ve Toplumsal Dönüşüm ve Yenilikçi Girişimci”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, ss. 143-158.
 • Kılıç S. (2014), “Water Security Concept and Its Perception in the Egypt”, International Journal of Arts and Commerce, Vol. 3 No. 8, pp. 69-80.
 • Kılıç, S. (2009), “Su Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Su Hakkı”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, ss. 45-59.

 


Articles Published in National Refereed Journals:

 • Kılıç, S. (2008), “Transboundary Water Issues and Foreign Policies of Riparian States”, Selected Proceedings of the First International Conference on Social Sciences, Ed. Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay, Vol I, İzmir-Turkey, pp.167-175, (International Conference on Social Sciences’da sunulan bildiri).
 • Aydın, D.G. and Seyfi Kılıç (2008), “A New Approach to the Clasical Entrepreneur within the Framework of Schumpeter’s View”, Ed. Asım Balcı & Coskun Can Aktan & Ozkan Dalbay, Selected Proceedings of the First International Conference on Social Sciences,Vol II, İzmir-Turkey, pp.157-164, (International Conference on Social Sciences’da sunulan bildiri).

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

 • Merkez-Perifer İlişkileri ve Uluslararası Çevre Politikaları”, Hakan Mıhçı (ed.), İktisada Dokunmak, içinde, Phoenix Yayınevi, Aralık 2011, Ankara, s. 277-296.

 


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:

 • Kılıç, S. (2014), “Çevre Sorunları ve Modern Dünya-Sistemi Yaklaşımı” 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı 9, ss. 55-85.
 • Kılıç, S., Tanrıverdi Yaşar, N. (2014), “2011 Sonrası Mısır Dış Politikası: İç Siyasetin Dış Politikaya Etkileri”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, Sayı 9, ss.7-34.

Chapters in National & International Books:

 • Kılıç, S. ve Onur Koska (2006), “Irak’ta Kurulan Yeni Yönetimin ve AB Sürecinin Türkiye’nin Hidroelektrik Enerjisi Üretimi Üzerindeki Muhtemel Etkileri”, Dünya’da ve Türkiye’de Enerji-Uygulamalar ve Sorunlar, Cilt I, s. 219-225, (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 10. Enerji Kongresi’nde sunulan bildiri).

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Bahar

 

3

 

 

 

 

Siyasi Tarih

3

 

55

 

 

Political History

3

 

48

 

 

Su Güvenliği ve Politikaları

3

 

10

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

 

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

3

 

101

 

 

Küreselleşme ve Ulus Devlet

3

 

108

 

Bahar

 

 

 

 

 

 

İktisat Sosyolojisi

3

 

99

 • 2012 yılı Boston Water Diplomacy Çalıştayı Bursu.