• M

  Nahçivan Devlet Üniversitesi

  2011 - 2013
  Master

  iktisat Fakültesi

  Tez Adı: Devlet Bütçesinde Gelir ve giderlerin Ayarlanması
 • B

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

  1982 - 1988
  Bachelor Degree

  İKTİSAT FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Paper Title Scope: Event Name: Year:
KAPİTALİZMİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME International UMTEB 6.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
MİLLET-İ SADIKA OLAN ERMENİLERİN TÜRK TOPRAKLARINDAKİ İSYANLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA International TARAS SHEVCHENKO 5st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 08.05.2020
TALAT PAŞA SUİKASTİNDEN GÜNÜMÜZE ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN DİPLOMATLARIMIZ International INTERNATIONAL OECD STUDİES CONFERENCE ON CULTURE AND HUMANİTİES 19.03.2020
İZMİR İKTİSAT KONGRESİNİN CUMHURİYETİN EKONOMİK POLİTİKALARINA YANSIMASI International UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
Dünya’da Kamu Kurumlarının Özelleştirilmesi Ve Türkiye’deki Yansıması Üzerine Bir Çalışma International Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2018-2019 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ Associate
2018-2019 TURİZM EKONOMİSİ Associate
2018-2019 TEMEL HUKUK Associate
2018-2019 İNSAN HAKLARI Associate
2018-2019 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2018-2019 ULUSLARARASI İKTİSAT Associate
2016-2017 İKTİSAT Associate
2016-2017 İKTİSADA GİRİŞ-MİKRO VE MAKRO İKTİSAT Associate
2016-2017 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2016-2017 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2016-2017 MİKRO İKTİSAT Associate
2016-2017 MİKRO EKONOMİ-MAKRO EKONOMİ-ULUSLARARASI İKTİSAT-T Associate
2016-2017 MİKRO EKONOMİ-MAKRO EKONOMİ-TÜRKİYE EKONOMİSİ-ULUS Associate
2016-2017 MAKRO İKTİSAT Associate
2015-2016 MAKRO İKTİSAT Associate
2015-2016 MİKRO İKTİSAT Associate
2015-2016 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2015-2016 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2014-2015 MAKRO İKTİSAT Associate
2014-2015 MİKRO İKTİSAT Associate
2014-2015 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2014-2015 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2014-2015 MİKRO EKONOMİ-MAKRO EKONOMİ-ULUSLARARASI İKTİSAT-T Associate
2014-2015 MİKRO EKONOMİ-MAKRO EKONOMİ-TÜRKİYE EKONOMİSİ-ULUS Associate
2000-2001 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2002-2003 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2003-2004 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2005-2006 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2004-2005 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2006-2007 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2007-2008 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2009-2010 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2010-2011 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2008-2009 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2011-2012 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2013-2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2012-2013 TÜRKİYE EKONOMİSİ Associate
2002-2003 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2004-2005 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2013-2014 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2006-2007 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2010-2011 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2008-2009 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2012-2013 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2011-2012 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2007-2008 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2009-2010 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2005-2006 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2000-2001 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2003-2004 ULUSLARARSI İKTİSAT Associate
2013-2014 İKTİSADA GİRİŞ-MİKRO VE MAKRO İKTİSAT Associate
2011-2012 İKTİSAT Associate
2009-2010 İKTİSAT Associate
2007-2008 İKTİSAT Associate
2005-2006 İKTİSAT Associate
2000-2001 İKTİSAT Associate
2003-2004 İKTİSAT Associate
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2019 Bölüm Başkanı Iğdır Vocational School of Higher Education