Email Phone
| 4067
Academic Links Social Links
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2004
  Bachelor Degree

  ERZURUM ZİRAAT FAKÜLTESİ/ERZURUM ZİRAAT PR./

  Tez Adı:
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Master

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Erzurum ilinde patates tarlalarında Verticillium dahliae Kleb.’xxnın yabancı ot konukçuları
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİTOPATOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Erzurum ve Erzincan illerinde çilek bitkilerinden izole edilen Verticillium dahliae Kleb.’xxnın vejetatif uyum grupları, patojenitesi ve biyolojik mücadelesi
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Vegetative compatibility groups and pathogenicity of Verticillium dahliae isolates from strawberry plants in Erzurum and Erzincan provinces, Turkey International FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 29 1
Çilek bitkilerinde besin elementi miktarına Verticillium dahliae’nın etkisi National Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 2
Erzurum ilinde patates tarlalarında Fusarium türlerinin alternatif yabancı ot konukçuları National Bitki Koruma Bülteni 59 1
Bakla Vicia faba çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının kök çürüklüğü ve solgunluk funguslarına etkisi National Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 29 3
Laboratory and Field Evaluation of the Entomopathogenic Fungus Conidiobolus coronatus for Controlling Ricania simulans Walker Recaniidae Hemiptera International EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL 24 2
Farklı gübre kaynakları ve ekim sıklığının organik buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenlerine etkisi National Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 31 1
First Report of Cytospora rosarum on Rosa canina in Turkey International Journal of Plant Pathology 93 4
First Report of root rot of Faba bean caused by Rhizoctonia zea in Turkey International Journal of Plant Pathology 93 4
Vegetative compatibility groups of Verticillium dahliae isolates from weeds in potato fields International JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 91 3
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Effect of sowing date on the incidence of root rot and wilt diseases in faba bean International 68th International Symposium on Crop Protection, 17.05.2016
The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrients in Strawberry Internatıonal Conference on Advances in Natural and Applıed Scıences International Internatıonal Conference on Advances in Natural and Applıed Scıences 21.04.2016
Çilekte Botrytis cinerea nın Biyolojik Mücadelesinde Toprak Kaynaklı Bakterilerin Kullanımı International Türkiye 6. Bitki Koruma Kongresi. 05.09.2016
Biodiversity Study of Fusarium Species on Orobanche cernua in Erzurum International Turkey, 2nd Symposium on EuroAsian Biodiversity 23.05.2016
Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni Botrytis cinerea ya İn vitroda Fungal Antagonistlerin Etkisi National Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu 25.09.2013
Çileklerde Kurşuni Küf Botrytis cinerea Pers ex Fr Hastalığıyla Biyolojik Mücadelede Antagonistleri Yaymada Vektör Olarak Bal Arıları Apis mellifera L nın Kullanımı National 1. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi 02.04.2013
Fasulye Phaseolus vulgaris L Genotiplerinin Sera ve Tarla Şartlarında Rhizoctonia solani ye reaksiyonları National GAP VI. Tarım Kongresi 09.05.2011
Organik tarım için kök çürüklüğü hastalığına dayanıklı fasulye genotiplerinin belirlenmesi National Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu 28.06.2010
Fasulye genotiplerinin Fusarium solani f sp phaseoli nin neden olduğu kök çürüklüğüne reaksiyonlarının belirlenmesi National Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi 19.10.2009
Honeybee dispersal of the biocontrol agent Clonostachys rosea f catenulata J1446 effectiveness in suppressing Botrytis cinerea on strawberry under field conditions International XVIII.International PlantProtection Congress 22.08.2015
Present situation of honey bees and bumble bees having potential entomovector technology in Turkey International 65th International Symposium on Crop Protection 21.05.2013
Field evaluation of Lecanicillium muscarium for controlling Ricania simulans Rynchota Ricaniidae in tea Camellia sinensis Towards integrated biological control International Towards integrated biological control, Symposium & İnauguration of CBC 19.04.2012
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2015-2016 Mikoloji Labaratuvar Yöntemleri Master
2015-2016 Organik tarımda Bitki Koruma Bachelor Degree
2015-2016 Depolanmış Ürün hastalıkları Bachelor Degree
2013-2014 Yabancı otlar ve savaşımı Bachelor Degree
2015-2016 Bitki Hastalıkları İle Savaş Yöntemleri ve İlaçlar Bachelor Degree
2013-2014 Bitki Patojen Epidemiyolojisi Bachelor Degree
2013-2014 Genel Herboloji Bachelor Degree
2013-2014 Mikoloji Bachelor Degree
2013-2014 Bitki Fungal Hastalıkları Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Iğdır İli Domates Ekim Alanlarında Tespit Edilen Fusarium Türleri ve Patojeniteleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum ve Erzincan İllerinde Çilek Bitkilerinden İzole Edilen Verticillium dahliae Kleb İzolatlarının Vejetatif Uyum Grupları Patojenitesi ve Biyolojik Mücadelesi Araştırmacı BAP
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Türkiye Fitopatoloji Derneği Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2015 Bölüm Başkan Yardımcısı Iğdır Faculty of Agriculture